Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Błąd systemu Windows 7: Logowanie do Usługi Profil użytkownika nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika

Ten dokument dotyczy komputerów z systemem Windows 7.
Po zalogowaniu się na komputerze wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: Logowanie do usługi Profil użytkownika nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.
Czasami problem ten można rozwiązać poprzez zalogowanie się po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu systemu. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, profil użytkownika może być uszkodzony. W takim wypadku skopiuj wszystkie pliki użytkownika na nowe konto użytkownika i całkowicie usuń uszkodzony profil z komputera.
Wykonaj czynności przedstawione w tym dokumencie w podanej kolejności, aż do rozwiązania problemu.

Krok 1: Wyłącz, a następnie ponownie włącz komputer

Całkowite wyłączenie komputera i jego ponowne włączenie może rozwiązać ten problem i umożliwić zalogowanie się na konto użytkownika. Aby całkowicie wyłączyć komputer i ponownie go włączyć, wykonaj poniższe czynności:
 1. Wyłącz komputer (nie uruchamiaj go ponownie).
 2. Po całkowitym wyłączeniu komputera odczekaj 5 sekund, a następnie włącz komputer.
 3. Spróbuj zalogować się na konto użytkownika, z którym wystąpił problem.
  • Jeżeli możesz zalogować się na konto użytkownika, problem został rozwiązany.
  • Jeżeli nie możesz się zalogować, konto może być uszkodzone. Przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdzanie oprogramowania HP SimplePass

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy oprogramowanie HP SimplePass jest zainstalowane i zmienić nazwę pliku wykonywalnego, który może powodować problem:
 1. Uruchom ponownie komputer i natychmiast zacznij naciskać klawisz F8.
 2. Z menu Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows wybierz polecenie Tryb awaryjny, korzystając z klawiszy strzałek, i naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz truesuiteservice.exe.
 4. Znajdź plik truesuiteservice.exe na liście wyników wyszukiwania:
  • Jeżeli pliku truesuiteservice.exe nie ma na liście wyników wyszukiwania, przejdź do następnego kroku: Krok 3: Utwórz nową kopię konta użytkownika.
  • Jeżeli plik truesuiteservice.exe jest wyświetlany na liście wyników wyszukiwania, zmień jego nazwę na: truesuiteservice.backup
   Uwaga:
   Zmiana nazwy pliku spowoduje wyłączenie funkcji automatycznego logowania SimplePass do witryn przy użyciu czytnika linii papilarnych. Odinstalowanie oprogramowania HP SimplePass i zainstalowanie jego najnowszej wersji może pomóc rozwiązać ten problem.
 5. Ponownie uruchom komputer i zaloguj się.

Krok 3: Utwórz nową kopię konta użytkownika

Jeżeli po wypróbowaniu kroku 1, przy logowaniu na konto użytkownika nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, konto może być uszkodzone. Utwórz nowe konto i skopiuj pliki ze starego konta przed usunięciem go.
Aby utworzyć nowe konto użytkownika, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania.
 2. W kategorii Konta użytkowników i Filtr rodzinny kliknij polecenie Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  Rys. : Dodaj lub usuń konta użytkowników
  Ilustracja kategorii Konta użytkowników i Filtr rodzinny w panelu sterowania
  Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Kliknij polecenie Utwórz nowe konto.
 4. Wpisz nazwę nowego konta, wybierz typ konta, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.
  Zostanie utworzone nowe konto.
Po utworzeniu nowego konta użytkownika wykonaj poniższe czynności, aby skopiować na nie pliki ze starego konta:
Uwaga:
Wykonanie tych czynności będzie możliwe tylko wtedy, gdy na komputerze będą przynajmniej trzy konta użytkowników, łącznie z nowo utworzonym.
 1. Zaloguj się jako trzeci użytkownik tj. nie jako użytkownik nowo utworzonego konta ani jako użytkownik konta, którego pliki chcesz skopiować.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Dokumenty.
 3. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć pasek menu, kliknij menu Narzędzia, a następnie polecenie Opcje folderów.
  Rys. : Menu Narzędzia
  Ilustracja menu Narzędzia
 4. Kliknij kartę Widok, zaznacz przycisk radiowy Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego.
  Rys. : Karta Widok
  Ilustracja okna Opcje folderów
 5. W wyświetlonym oknie Ostrzeżenia kliknij przycisk Tak.
  Rys. : Ostrzeżenie
  Ilustracja okna ostrzeżenia
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Przejdź do folderu C:\Users\Stara_nazwa użytkownika, gdzie C jest dyskiem, na którym zainstalowany jest system Windows, a „Stara_nazwa użytkownika” jest nazwą profilu użytkownika, którego pliki zamierzasz skopiować.
  Rys. : Folder starego użytkownika
  Ilustracja programu Eksplorator Windows
 8. Zaznacz wszystkie pliki z tego folderu i podfoldery poza następującymi:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 9. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć pasek menu, kliknij menu Edytuj, a następnie polecenie Kopiuj.
 10. Przejdź do folderu C:\Users\Nowa_nazwa użytkownika, gdzie C jest dyskiem, na którym zainstalowany jest system Windows, a „Nowa_nazwa użytkownika” jest nazwą nowo utworzonego profilu użytkownika.
 11. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć pasek menu, kliknij menu Edytuj, a następnie polecenie Wklej.
 12. Zaloguj się jako nowy użytkownik i sprawdź, czy skopiowane zostały wszystkie pliki.
  Jeżeli pliki zostały przeniesione, przejdź do następnego kroku i usuń stary profil użytkownika.
  Jeżeli pliki nie zostały przeniesione, powtórz powyższe czynności, aby je przenieść.
  Uwaga:
  Aby zachować wiadomości e-mail z programu poczty elektronicznej, takiego jak np. Windows Mail, przed usunięciem starego profilu zaimportuj swoje wiadomości e-mail i adresy na nowy profil użytkownika.

Krok 4: Całkowicie usuń profil za pomocą narzędzia Microsoft Fix it Solution

Po skopiowaniu plików z uszkodzonego konta użytkownika możesz całkowicie usunąć ten profil z komputera. Aby usunąć profil użytkownika, kliknij łącze do narzędzia Microsoft Fix it Solution:


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...