Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Informacje na temat dysków SSD

Na dysku SSD (solid state drive) dostępnym w wielu komputerach HP dane są przechowywane w pamięci półprzewodnikowej. SSD różni się od tradycyjnego dysku twardego, ponieważ nie ma talerzy, siłowników ani innych ruchomych części (takich, jak głowice do odczytu/zapisu). Dysk SSD nie ma żadnych ruchomych części, dlatego ma szybszy odczyt i zapis, jest cichszy i mniej podatny na uszkodzenia fizyczne. Oznacza to, że wymaga innej konserwacji, jak również nieco innego sposobu użycia w odniesieniu do funkcji hibernacji i uśpienia.

Konserwacja dysków SSD

Dyski SSD nie wymaga żadnej regularnej konserwacji. Dyski SSD zostały zaprojektowane do jednoczesnego odczytu z wielu sekcji naraz, dlatego ich defragmentacja nie daje żadnych korzyści. Wbudowane narzędzia do optymalizacji, takie jak TRIM, Garbage Collection i Wiper Utility są obsługiwane bezpośrednio przez system i dysk SSD. Jeśli dysk i sterownik systemowy obsługują te funkcje, na ogół działają automatycznie w tle.
W niektórych sytuacjach konieczne jest ręczne uruchomienie optymalizacji dysku SSD lub konfiguracja narzędzi do uruchamiania ich zgodnie ze wstępnie ustalonym harmonogramem. W celu optymalizacji należy najpierw ustalić producenta i oprogramowanie sprzętowe dysku SSD. Jeśli korzystasz z dysku SSD firmy Intel, optymalizacja może być wykonywana automatycznie. Jeśli jest wymagana optymalizacja ręczna, w tym celu należy zainstalować program Intel Solid State Drive Toolbox.
Regularnie sprawdzaj, czy oprogramowanie sprzętowe dysku SSD jest aktualne. Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe może stwarzać problemy ze zgodnością z systemem operacyjnym. W witrynie Windows Update powinna znajdować się najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego dla dysku SSD, jak również innych elementów sprzętowych komputera. Wersję oprogramowania sprzętowego można również sprawdzić ręcznie.

Sprawdzanie producenta i oprogramowania sprzętowego dysku SSD

Aby zidentyfikować producenta i wersję oprogramowania sprzętowego dysku SSD, a także ustalić, czy dysk SSD wymaga optymalizacji, wykonaj następujące czynności.
 1. Systemy Windows 7 i Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, wybierz polecenie Właściwości, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  System Windows XP: Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, wybierz kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 2. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Dyski twarde, aby rozwinąć listę dysków. Zostanie wyświetlona informacja o modelu i producencie dysku SSD.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk SSD i wybierz polecenie Właściwości.
 4. W oknie Właściwości wybierz kartę Szczegóły. Wersja oprogramowania sprzętowego jest wyświetlona w obszarze Wartość.
  Rys. : Właściwości
  Karta Szczegóły właściwości
 5. Dyski SSD firmy Samsung: Pobierz narzędzie Samsung Magician. Narzędzie to umożliwia przeskanowanie dysku SSD i ustalenie, czy jego oprogramowanie sprzętowe jest aktualne, a jeśli tak nie jest - zainstalowanie jego najnowszej wersji.
  Optymalizacja dysków SSD firmy Samsung jest wykonywana automatycznie tylko w systemie Windows 7, ale można ją skonfigurować w innych wersjach systemu Windows. Nie można wykonać kolejnej czynności, dlatego można już zamknąć ten dokument.
  Uwaga:
  Narzędzie Samsung Magician działa tylko z dyskami SSD firmy Samsung zakupionymi za pośrednictwem otwartych kanałów sprzedaży. Narzędzie Samsung Magician jest niezgodne z dyskami SSD firmy Samsung wbudowanymi w komercyjne urządzenia HP lub zakupione za pośrednictwem kanałów sprzedaży komercyjnych urządzeń HP, ponieważ dyski te zawierają zastrzeżone oprogramowanie sprzętowe firmy HP.
  Dyski SSD firmy Intel: Przejdź do witryny Centrum pobierania Intel i wyszukaj narzędzie „Intel SATA Solid-State Drive Firmware Update Tool” (narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dysków SSD SATA firmy Intel), aby ustalić, czy istnieje aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla posiadanego dysku SSD.
  W zależności od sterownika używanego do zarządzania, optymalizacja dysku SSD firmy Intel może nie być wykonywana automatycznie. Przejdź do następnej sekcji, aby dowiedzieć się więcej.

Ustalanie wersji sterownika dysku SSD firmy Intel

Dysk SSD firmy Intel może wymagać ręcznej optymalizacji. Czynności zależą od sterownika dysku SSD i systemu operacyjnego na komputerze. W celu ustalenia sterownika dysku SSD firmy Intel, wykonaj poniższe czynności:
 1. W oknie Właściwości dysku SSD firmy Intel wybierz kartę Sterownik i kliknij przycisk Szczegóły sterownika.
 2. W oknie Szczegóły pliku sterownika w obszarze Pliki sterowników można sprawdzić, z którego sterownika korzysta dysk SSD.
  Rys. : Szczegóły pliku sterownika
  Okno Szczegóły pliku sterownika
 3. System Windows 7: Jeśli jest to sterownik pamięci masowej Microsoft AHCI (msahci.sys), optymalizacja jest obsługiwana automatycznie w systemie operacyjnym. Nie można wykonać czynności, dlatego można już zamknąć ten dokument.
  Jeśli jest to sterownik Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys), optymalizacja nie będzie wykonywana automatycznie. Przejdź do następnej sekcji, aby uzyskać informacje na temat ręcznej obsługi narzędzi Intel Solid State Drive Toolbox.
  Systemy Windows Vista i XP: Domyślnie żaden sterownik nie zapewnia optymalizacji automatycznej. Przejdź do następnej sekcji, aby uzyskać informacje na temat ręcznej obsługi narzędzi Intel Solid State Drive Toolbox.

Ustalanie sposobu korzystania z narzędzi Intel® Solid State Drive Toolbox

Narzędzie Intel® Solid State Drive Toolbox jest wymagane do przeanalizowania i skonfigurowania ustawień optymalizacji dysków SSD firmy Intel spełniających następujące kryteria:
 • Dowolny komputer z systemem Windows 7, Vista lub XP i sterownikiem Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys).
 • Dowolny komputer z systemem Windows Vista lub XP i sterownikiem pamięci masowej Microsoft AHCI (msahci.sys).
Narzędzie Intel Solid State Drive Toolbox nie jest zainstalowane na komputerach HP, ale można je pobrać z witryny Intel Download Center (Centrum pobierania Intel). Zestaw narzędzi ułatwia przejście przez proces optymalizacji konkretnego dysku SSD firmy Intel.
Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika zestawu narzędzi Intel Solid State Drive Toolbox, który również można pobrać, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i użycia.
Uwaga:
Pierwsza generacja dysków SSD firmy Intel z oprogramowaniem sprzętowym starszym niż 2CV102HA nie obsługuje narzędzia TRIM. W takiej sytuacji zestaw narzędzi Intel Solid State Toolbox wyświetli informację o wykryciu dysku SSD pierwszej generacji i braku możliwości korzystania z funkcji TRIM.

Korzystanie z funkcji hibernacji i uśpienia dysków SSD

Jeśli komputer ma zostać przeniesiony lub nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wprowadzić go w stan niskiego zużycia energii. Można zrezygnować z wyłączania komputera, wprowadzając go w stan hibernacji lub uśpienia w celu zaoszczędzenia energii i ochrony danych. Użyj poniższych informacji w celu określenia optymalnej konfiguracji trybów hibernacji i uśpienia.
 • W odróżnieniu od komputerów z tradycyjnymi dyskami twardymi wymagającymi kilkunastu sekund na wybudzenie i powrót do pracy, komputer z dyskiem SSD uruchamia się ze stanu hibernacji i uśpienia w tym samym czasie.
 • Jeśli system operacyjny jest zainstalowany na dysku SSD, użyj funkcji hibernacji, aby zaoszczędzić energię baterii. Stan uśpienia wymaga ciągłego zasilania, które stopniowo zużywa energię baterii. Hibernacja nie zużywa energii.
 • Podczas wprowadzania komputera z dyskiem SSD w stan hibernacji dane z pamięci są zapisywane na dysku SSD. Dlatego minimalna ilość wolnego miejsca na dysku SDD musi być równa ilości pamięci komputera. Na przykład jeśli w komputerze znajduje się 4 GB pamięci, jego hibernacja wymaga przynajmniej 4 GB wolnego miejsca na dysku SSD.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...