Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Użyj programu ProtectSmart, aby zapobiec uszkodzeniu dysku twardego

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7.
Przed przeniesieniem komputera HP zaleca wyłączenie go lub włączenie stanu uśpienia lub hibernacji. Jednak na wypadek upuszczenia komputera lub wstrząśnięcia nim, podczas gdy nie jest on w trybie uśpienia ani hibernacji, ProtectSmart zaparkuje dysk twardy, aby spróbować zapobiec jego uszkodzeniu. ProtectSmart chroni dysk twardy poprzez używanie narzędzia mierzącego przyśpieszenie, tzw. akceleratora, który umieszczony jest wewnątrz komputera.
ProtectSmart nie jest używany w półprzewodnikowych dyskach twardych, ponieważ nie posiadają one ruchomych części.

Jak działa ProtectSmart

Jeśli w momencie upuszczenia komputera system ProtectSmart będzie włączony, dysk twardy zostanie zaparkowany, a kontrolka LED dysku twardego zmieni kolor na pomarańczowy lub czerwony, w zależności od modelu. Ponadto komputer nie wyłączy się, ani nie przejdzie w stan uśpienia czy hibernacji, chyba że w przypadku opisanym poniżej.
Uwaga:
Nie zostaną także aktywowane powiadomienia o stanie baterii, określone we właściwościach Opcji zasilania. Aczkolwiek, jeśli komputer zasilany jest z baterii i osiągnie ona poziom krytyczny, system ochrony dysku twardego HP ProtectSmart zezwoli na przejście komputera w tryb hibernacji.

Odparkowanie komputera

Aby odparkować bądź odblokować dysk twardy po uruchomieniu programu ProtectSmart, wykonaj poniższe czynności.
 1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż do wyłączenia zasilania.
 2. Odłącz zasilacz.
 3. Wyjmij baterię.
 4. Wymień baterię.
 5. Podłącz zasilacz.
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
Komputer powinien uruchomić się w systemie Windows.

Jak sprawdzić, czy Twój dysk twardy jest chroniony lub zaparkowany w systemie ProtectSmart

Aby sprawdzić, czy Twój dysk twardy jest chroniony lub zaparkowany w systemie ProtectSmart, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij Start, w polu wyszukiwania wpisz Mobility (mobilność), a następnie z wyświetlonej listy wybierz pozycję Windows Mobility Center (Centrum mobilności w systemie Windows).
  Ewentualnie naciśnij jednocześnie przycisk Windows i klawisz X, aby otworzyć Centrum mobilności w systemie Windows.
  W ramach trzeciej z dostępnych opcji można kliknąć przycisk Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, HP ProtectSmart Hard Drive Protection (Ochrona dysku twardego HP ProtectSmart).
 2. Sprawdź sekcję Ochrona dysku twardego:
  • Jeśli system ProtectSmart jest włączony, na ikonie dysku twardego widnieć będzie znacznik wyboru.
  • Jeśli system ProtectSmart jest wyłączony, na ikonie dysku twardego widnieć będzie czerwony znak X.
  • Jeśli dysk twardy jest zaparkowany, na ikonie dysku twardego widnieć będzie symbol żółtego księżyca.

Włącz i pokaż ikonę stanu na pasku zadań

Ikona stanu centrum mobilności nie jest wyświetlana domyślnie. Aby aktywować tą ikonę w obszarze powiadomień, wykonaj poniższe czynności.
  1. Kliknij Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, HP ProtectSmart Hard Drive Protection (Ochrona dysku twardego HP ProtectSmart).
  2. Na ikonie w pasku zadań kliknij Pokaż.
  3. Kliknij OK.
Po aktywowaniu ikony może ona nie być widoczna na pasku zadań lub może nie wyświetlać aktualnego stanu dysku. Aby widoczna ona była na pasku zadań lub aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o zmianie stanu baterii, wykonaj poniższe czynności.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pasku zadań, a następnie kliknij Właściwości i Dostosuj.
  Rys. : Dostosuj pasek zadań
 2. Odszukaj pozycję HP Accelerometer System Tray lub HP 3D DriveGuard Monitor, kliknij rozwijane menu, a następnie wybierz opcję Pokaż ikony i powiadomienia.
  Rys. : Pokaż ikonę w opcjach pasku zadań


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...