Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - problem ze sterownikiem kontrolera magistrali zarządzania systemem (Windows)

Po uaktualnieniu lub przywróceniu systemu operacyjnego obok pozycji Kontroler magistrali zarządzania systemem w Menedżera urządzeń systemu Windows pojawia się żółty wykrzyknik. Może również zostać wyświetlony komunikat „Nie można zainstalować tego sprzętu”.
Uwaga:
Ten dokument odnosi się do problemu ze sterownikiem kontrolera magistrali zarządzania systemem. Aby znaleźć sterowniki do pobrania, patrz Jak uzyskać oprogramowanie i sterownikiObtaining Software and Drivers.
Po uaktualnieniu systemu Windows do innej wersji lub jej zmianie sterowniki mikroukładu mogą zostać zainstalowane nieprawidłowo. Powoduje to wyświetlenie komunikatu problemie z kontrolerem magistrali zarządzania systemem w oknie Menedżera urządzeń systemu Windows.
Rys. : Wykrzyknik obok kontrolera magistrali zarządzania systemem w Menedżerze urządzeń
Ilustracja: Wykrzyknik obok kontrolera magistrali zarządzania systemem w Menedżerze urządzeń
Rys. : Komunikat „Nie można zainstalować tego sprzętu”
Ilustracja: Komunikat „Nie można zainstalować tego sprzętu” w Kreatorze aktualizacji sprzętu
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.
 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 2. Otwórz Menedżera urządzeń.
  • W systemach Windows 7 i Vista kliknij przycisk Start , a następnie w polu Wyszukaj wpisz wyrażenie Menedżer urządzeń. Kliknij Menedżer urządzeń na liście wyników.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, wybierz polecenie Właściwości, kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij znak plus obok pozycji Urządzenia systemowe, a następnie odszukaj pozycję Kontroler magistrali zarządzania systemem.
  Uwaga:
  Jeśli nie widać wpisu Kontroler magistrali zarządzania systemem, to komputer nie jest wyposażony w taki kontroler lub nie jest on rozpoznawany. Uruchom ponownie komputer i ponownie wykonaj te czynności. Jeśli nadal nie widać wpisu Kontroler magistrali zarządzania systemem, to komputer nie jest wyposażony w taki kontroler.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Kontroler magistrali zarządzania systemem, kliknij polecenie Update Driver (Uaktualnij sterownik). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uaktualnić oprogramowanie sterownika.
  • Jeżeli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
  • Jeśli na komputerze nie zostanie odnaleziony ani zainstalowany poprawny sterownik, przejdź do kolejnego kroku.
 5. Uruchom narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • W systemach Windows 7 i Vista kliknij przycisk Start , a następnie w polu Wyszukaj wpisz wyrażenie dxdiag. Kliknij pozycję dxdiag lub dxdiag.exe w wynikach wyszukiwania.
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby otworzyć narzędzie diagnostyczne DirectX.
 7. Kliknij kartę Display (Ekran).
 8. Odszukaj informacje o mikroukładzie w sekcji Device (Urządzenie).
  Rys. : Informacje o mikroukładzie w narzędziu diagnostycznym DirectX
  Zdjęcie informacji o mikroukładzie w narzędziu diagnostycznym DirectX
 9. Otwórz okno przeglądarki internetowej, a następnie przejdź na stronę wyszukiwarki internetowej, takiej jak Google lub Yahoo.
  Uwaga:
  Przejrzyj sekcję „Zobacz też” niniejszego dokumentu, aby uzyskać łącza do witryn internetowych niektórych popularnych producentów mikroukładów.
 10. Wpisz pełną nazwę mikroukładu w polu tekstowym wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na podstawie wyników wyszukiwania przejdź na oficjalną stronę internetową producenta mikroukładu. Przejdź na stronę pobierania sterowników, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby pobrać i zainstalować sterowniki mikroukładu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...