Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia HP Photosmart C4400 i C4500 serii All-in-One - Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat „Problem z wkładem drukującym", „Nieprawidłowy wkład drukujący" albo „Brak wkładu lub wkład uszkodzony"

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Officejet Pro 8500 All-in-One.
Drukarka nie drukuje i migają kontrolki stanu, może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów błędów w panelu sterowania drukarki lub komputera:
 • „Problem z wkładem”
 • „Niezgodny wkład”
 • „Cartridge Missing or Damaged” (Brak wkładu lub wkład uszkodzony)
Błędy te, w tym Nieprawidłowy wkład drukujący, mogą w pewnych wypadkach wystąpić przy zastosowaniu prawidłowych wkładów drukujących HP. Konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie wkładu atramentowego, mogło dojść do zanieczyszczenia styków elektrycznych, wkłady atramentowe mogą wymagać wyrównania bądź też mogła wystąpić usterka wkładu atramentowego lub drukarki.
Rozwiązanie 1: Używaj oryginalnych wkładów atramentowych firmy HP
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu upewnij się, że zainstalowane wkłady atramentowe są zgodne z drukarką i są to oryginalne, niepoddawane modyfikacjom wkłady HP.
Drukarka serii HP Photosmart C4400 All-in-One
Opis wkładu drukującego
Kraj / region
Ameryki
Europa
Bliski Wschód i Afryka
Obszar Azji w rejonie Pacyfiku
Wkład czarny
HP 74 czarny
HP 350 czarny
HP 140 czarny
HP 860 czarny
Wkład kolorowy
Trójkolorowy HP 75
Trójkolorowy HP 351
Trójkolorowy HP 141
Trójkolorowy HP 861
Wkład fotograficzny do druku w skali szarości
HP 100 fotograficzny do druku w skali szarości
HP 100 do druku w skali szarości
HP 100 do druku w skali szarości
HP 100 do druku w skali szarości
Wkład fotograficzny
HP 99 fotograficzny
HP 348 fotograficzny
HP 138 fotograficzny
HP 858 fotograficzny
Drukarka serii HP Photosmart C4500 All-in-One
Opis wkładu drukującego
Kraj / region
Ameryki
Europa
Bliski Wschód i Afryka
Obszar Azji w rejonie Pacyfiku
Wkład czarny
HP 74 czarny
HP 350 czarny
HP 140 czarny
HP 860 czarny
Wkład kolorowy
Trójkolorowy HP 75
Trójkolorowy HP 351
Trójkolorowy HP 141
Trójkolorowy HP 861
Wkład fotograficzny
HP 99 fotograficzny
HP 348 fotograficzny
HP 138 fotograficzny
HP 858 fotograficzny
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż wkład atramentowy
Jeśli wkłady atramentowe nie mają pełnego kontaktu ze stykami drukarki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć, a następnie ponownie włożyć wkłady atramentowe.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu drukującego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 3. Lekko naciśnij koniec wkładu atramentowego, aby zwolnić jego mocowanie.
  Rys. : Wyjmij wkład trójkolorowy
  Ilustracja: Wyjmowanie problematycznego wkładu drukującego
 4. Wysuń wkład atramentowy.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych.
   Rys. : Miedziane styki elektryczne i dysze
  1. Miedziane styki elektryczne
  2. Dysze atramentowe
 5. Usuń przeźroczystą taśmę ochronną, która mogła pozostać na dyszach.
  Rys. : Zerwij taśmę ochronną
  Ilustracja: Zerwij taśmę ochronną
    Przestroga:
  Nie próbuj usuwać paska miedzianych styków elektrycznych.
 6. Jeśli wkład drukujący jest zgodny z urządzeniem, zainstaluj go ponownie.
  • Wkład trójkolorowy należy umieścić w lewym gnieździe karetki.
  • Wkład czarny należy umieścić w prawym gnieździe karetki.
  Rys. : Wsuń wkład do karetki
  Ilustracja: Wysuń wkład drukujący
  Rys. : Dociśnij wkład
  Ilustracja: Dociśnij kasetę drukującą, aż zatrzaśnie się na właściwym miejscu.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 8. Ponów próbę drukowania.
 1. W celu wyczyszczenia wkładu atramentowego i karetki, przygotuj następujące materiały:
  • Czystą wodę destylowaną. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkład atramentowy.
  • Waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał, który nie pozostawia włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładów drukujących (można również użyć filtrów do kawy).
  • Kartki papieru lub papierowy ręcznik, na którym można położyć wkład atramentowy podczas czyszczenia.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Wyjmij wkład atramentowy i połóż go na kawałku papieru tak, żeby płytka z otworami dysz była skierowana do góry.
    Uwaga:
  Po wyjęciu wkładów atramentowych nie należy zostawiać ich poza drukarką na dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
 5. Zanurz czysty patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
 6. Wyczyść tylko miedziane styki
  1. Styki miedziane
  2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
 7. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
 8. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 9. Przetrzyj wacikiem styki elektryczne karetki wewnątrz drukarki, na gniazdach karetki.
  Ilustracja: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
 10. Pozostaw wkład atramentowy i styki elektryczne w karetce na 10 minut do wyschnięcia.
 11. Zainstaluj ponownie wkłady atramentowe.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Spróbuj wydrukować dowolną stronę.
 16. Jeśli nadal nie można drukować, powtórz te czynności, aby wyczyścić i ponownie włożyć wkłady atramentowe. Może być wymagane kilkakrotne powtórzenie procedury czyszczenia w celu przywrócenia poprawności drukowania.
Rozwiązanie 4: Zresetuj drukarkę
Wykonaj następujące czynności, aby zresetować drukarkę.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
Rozwiązanie 5: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Jeśli wyczyszczenie i ponowne umieszczenie wkładu atramentowego w gnieździe nie rozwiąże problemu, wymień go na nowy, zgodny z urządzeniem wkład HP. Jeżeli chcesz natychmiast coś wydrukować i nie zależy ci na jakości wydruków, możesz drukować w trybie rezerwowym.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
    Przestroga:
  Jeśli w momencie podnoszenia pokrywy dostępu do wkładów drukujących urządzenie jest wyłączone, wyjęcie wkładów z urządzenia nie jest możliwe. Jeżeli wkłady atramentowe nie są dobrze zadokowane w czasie wyjmowania, można uszkodzić urządzenie.
  Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzeniem wielofunkcyjnym wyświetla się monit o niskim poziomie tuszu we wkładzie i konieczności rychłej wymiany wkładu.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Karetka głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę drukarki. Zaczekaj, aż karetka zatrzyma się i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwieranie drzwiczek dostępu do wkładów
 3. Lekko naciśnij wkład, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij go z gniazda, pociągając do siebie.
  • Jeśli wymieniasz wkład trójkolorowy, wyjmij go z lewego gniazda.
  • Jeśli wymieniasz wkład czarny lub fotograficzny, wyjmij go prawego gniazda.
 4. Wyjmij nowy wkład z opakowania i ostrożnie zerwij plastikową taśmę, pociągając za różową końcówkę, uważając, aby nie dotknąć żadnych elementów poza czarnym plastikiem.
  Rys. : Zrywanie taśmy
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady drukujące. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
 5. Trzymając wkład drukujący w taki sposób, aby logo HP znajdowało się u góry, włóż nowy wkład do pustego gniazda.
  • Jeśli instalujesz wkład trójkolorowy, wsuń go do lewego gniazda.
  • Jeśli instalujesz wkład czarny, fotograficzny lub szary, wsuń go do gniazda po prawej stronie.
  Rys. : Montaż wkładu drukującego
 6. Mocno wciśnij wkład do gniazda, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Procedura zastępcza: Wydrukuj stronę w trybie rezerwowym
Nawet jeśli nie masz zamiennego wkładu drukującego, możesz nadal drukować. Wyjmij wkład drukujący, który sprawia problem i drukuj przy użyciu drugiego wkładu. Jeżeli wyjmiesz trójkolorowy wkład drukujący, wydruk będzie w odcieniach szarości. Jeśli wyjmiesz czarny wkład atramentowy, drukarka będzie drukować powoli, a kolory na wydrukach mogą się różnić.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka wkładów atramentowych zostanie przesunięta na prawą stronę drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Naciśnij jeden z wkładów atramentowych od góry, a następnie wysuń go z karetki.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący, który był przyczyną problemu
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 4. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 5. Zaczekaj chwilę na wkład, aby skalibrować, a następnie wyślij zadanie drukowania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...