Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Używanie programu Roxio Creator Basic v9 do nagrywania dysków CD/DVD

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z programem Roxio Creator Basic v9.
Program Roxio Creator 9 umożliwia tworzenie dysków audio i dysków z danymi z plików lub kopii innych dysków.
Rys. : Roxio Creator 9
Uwaga:
Niniejszy dokument zawiera podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z programu Roxio Creator. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy programu Roxio Creator. Aby wejść w sekcję pomocy programu Roxio Creator, kliknij Pomoc i ponownie Pomoc lub po otwarciu okna Roxio Creator naciśnij przycisk F1.
Uwaga:
Firma HP wspiera uprawnione korzystanie z technologii, natomiast nie popiera i nie zachęca to wykorzystywania produktów swojej marki do celów innych, niż dozwolone przez prawa autorskie.

Wymazywanie danych z dysków wielokrotnego zapisu przed rozpoczęciem nagrywania

Pliki zapisane wcześniej na dyskach CD-RW, DVD-RW lub DVD+RW muszą zostać skasowane przed nagraniem nowych plików. Zawartości dysków CD-R, DVD-R i DVD+R nie można skasować.
Aby skasować zawartość dysków wielokrotnego zapisu, wykonaj poniższe czynności:
 1. Włóż dysk wielokrotnego zapisu, którego zawartość chcesz skasować.
 2. Z okna autoodtwarzania, które się otworzy, wybierz program Roxio Creator lub uruchom program Roxio Creator klikając kolejno Start, Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator Basic v9.
 3. Kliknij Narzędzia, a następnie Skasuj zawartość dysku.
 4. Wybierz opcję Kasowanie szybkie lub Kasowanie pełne i kliknij przycisk Skasuj zawartość dysku.

Tworzenie dysków z muzyką lub dysków audio

Program Roxio Creator nagrywa dyski, które można odtworzyć w większości domowych i samochodowych urządzeń stereo. Skorzystaj z tej sekcji, aby utworzyć dysk CD w formacie, w którym nagrane są komercyjne płyty CD. W tym formacie na dysku zapisać można od 10 do 20 utworów, w zależności od ich długości i od pojemności dysku. Pliki nieskompresowane można zapisywać na dyskach CD-R (które są odtwarzane przez większość domowych i samochodowych urządzeń stereo, odtwarzaczy DVD i komputerów) lub na dyskach CD-RW (które odtwarzane są przez niektóre urządzenia stereo, odtwarzacze DVD i komputery).
Wykonaj poniższe czynności, aby nagrać nieskompresowany dysk audio CD:
 1. Włóż czysty dysk CD-R lub CD-RW.
  Jeżeli chcesz odtwarzać ten dysk audio CD na domowym lub samochodowym urządzeniu stereo, użyj dysku CD-R. Dyski CD-RW mogą nie być rozpoznawane przez niektóre odtwarzacze CD.
 2. Z okna autoodtwarzania, które się otworzy, wybierz program Roxio Creator lub uruchom program Roxio Creator klikając Start , Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator Basic v9.
 3. Kliknij kartę Audio, a następnie Audio CD.
 4. Dodaj pliki muzyczne na dysk, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  • Kliknij opcję Dodaj muzykę i przejdź do folderu z muzyką na komputerze. Wybierz utwory, które chcesz nagrać, a następnie kliknij Dodaj.
  • Użyj programu Eksplorator Windows, aby przeciągnąć pliki muzyczne z lokalizacji na dysku twardym komputera.
  • Włóż dysk CD i dodaj do niego utwory. Wybierz utwory, które chcesz nagrać i kliknij Dodaj.
 5. Aby dodać nazwę dysku, zaznacz opcję Etykieta woluminu i wpisz nazwę dysku.
  Jeżeli nazwa dysku nie zostanie dodana, program Roxio Creator automatycznie przypisze jej nazwę w oparciu o datę utworzenia.
 6. Po dodaniu do projektu dysku wszystkich plików audio kliknij przycisk Nagraj.
 7. Po zakończeniu nagrywania kliknij Gotowe.

Tworzenie dysków z utworami skompresowanymi

W programie Roxio Creator można tworzyć dyski z utworami skompresowanymi (.mp3, .wma lub .m4a). Mniejszy rozmiar plików umożliwia zapisanie na dysku około 10 razy więcej utworów (w zależności od ich długości i formatu). Pliki skompresowane można nagrać na dyski CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW lub DVD+RW (tylko wybrane modele).
Uwaga:
Pliki skompresowane można odtwarzać wyłącznie w komputerach, odtwarzaczach CD lub odtwarzaczach DVD, obsługujących format pliku, w którym nagrany został dysk (najbardziej powszechny jest format .mp3). Zgodność formatu dysku można sprawdzić w dokumentacji urządzenia, na którym ma ona zostać odtworzona.
Uwaga:
Podczas odtwarzania skompresowanych plików audio można zauważyć niewielkie pogorszenie jakości dźwięku.
Aby utworzyć dysk CD lub DVD ze skompresowanymi plikami muzycznymi w programie Roxio Creator, wykonaj poniższe czynności:
 1. Włóż do stacji dysków czysty lub zapisywalny dysk CD lub DVD, zgodny z nagrywarką, której zamierzasz użyć.
 2. Z okna autoodtwarzania, które się otworzy, wybierz program Roxio Creator lub uruchom program Roxio Creator klikając Start , Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator Basic v9.
 3. Kliknij kartę Audio, a następnie Dysk Jukebox.
 4. Dodaj pliki muzyczne na dysk, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  • Kliknij opcję Dodaj muzykę i przejdź do folderu z muzyką na komputerze. Wybierz utwory, które chcesz nagrać, a następnie kliknij Dodaj.
  • Użyj programu Eksplorator Windows, aby przeciągnąć pliki muzyczne z lokalizacji na dysku twardym komputera.
  • Włóż dysk CD i dodaj do niego utwory. Wybierz utwory, które chcesz nagrać, a następnie kliknij Dodaj.
 5. Aby dodać nazwę dysku, zaznacz opcję Etykieta woluminu i w jej miejsce wpisz nazwę dysku.
  Jeżeli nazwa dysku nie zostanie dodana, program Roxio Creator automatycznie przypisze jej nazwę w oparciu o datę utworzenia.
 6. Po dodaniu do projektu dysku wszystkich plików audio, kliknij przycisk Nagraj.
 7. Po zakończeniu nagrywania kliknij Gotowe.

Tworzenie dysków z danymi

Uwaga:
Jeżeli podczas kopiowania plików na dyski dwuwarstwowe wystąpią problemy, zaktualizuj program Roxio Creator ze strony internetowej Wsparcia klienta HP. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Pobieranie oprogramowania i sterowników.
Aby utworzyć dysk CD lub DVD z danymi w programie Roxio Creator:
 1. Włóż do stacji dysków czysty lub zapisywalny dysk CD lub DVD, zgodny z nagrywarką, której zamierzasz użyć.
 2. Z okna autoodtwarzania, które się otworzy, wybierz program Roxio Creator lub uruchom program Roxio Creator klikając Start , Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator.
 3. Kliknij kartę Dane, a następnie kliknij przycisk Dysk z danymi.
 4. Dodaj pliki danych na dysk korzystając z jednego z poniższych sposobów:
  • Kliknij opcję Dodaj dane i przejdź do folderu z plikami na komputerze.
  • W panelu Szybkie skanowanie wybierz rodzaj pliku, którego szukasz i kliknij Skanuj, aby automatycznie przeszukać komputer pod kątem wybranego rodzaju pliku.
  • Włóż dysk CD lub DVD, zawierający pliki, które chcesz dodać.
  Uwaga:
  Program Roxio Creator przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu wszystkich plików audio, w tym nawet dźwięków systemu operacyjnego. Jeżeli nie chcesz, aby wyświetlone zostały wszystkie pliki dźwiękowe, kliknij ikonę Opcje. W oknie Opcje wybierz Audio, a następnie Szybkie wyszukiwanie. Wybierz pozycję Ukryj pliki Audio krótsze niż (w sekundach), wpisz liczbę sekund, a następnie kliknij OK.
  Wybierz pliki, które chcesz nagrać, a następnie kliknij Dodaj.
  Uwaga:
  Nazwę plików w oknie wyboru plików można zmienić poprzez zaznaczenie jej i wpisanie nowej nazwy w miejsce obecnej. Nie będzie to miało żadnego wpływu na oryginalne pliki audio na dysku twardym.
 5. Aby dodać nazwę dysku, zaznacz opcję Etykieta woluminu i w jej miejsce wpisz nową nazwę.
  Jeżeli nazwa dysku nie zostanie dodana, program Roxio Creator automatycznie przypisze jej nazwę w oparciu o datę utworzenia.
 6. Po dodaniu do projektu dysku wszystkich plików danych kliknij przycisk Nagraj.
 7. Po zakończeniu nagrywania kliknij Gotowe.
Uwaga:
Nazwę plików w oknie wyboru plików można zmienić poprzez zaznaczenie jej i wpisanie nowej nazwy w miejsce obecnej. Nie będzie to miało żadnego wpływu na oryginalne pliki audio na dysku twardym.

Kopiowanie dysków CD lub DVD

W programie Roxio Creator można utworzyć kopie istniejących płyt muzycznych lub dysków z danymi. Procedura kopiowania różni się w zależności od liczby stacji dysków w komputerze. Aby wykonać kopię istniejącej płyty muzycznej lub dysku z danymi, skorzystaj z poniższych sekcji:

Komputery z jedną stacją dysków

 1. Otwórz program Roxio Creator klikając Start , Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator.
 2. Kliknij kartę Kopiuj, a następnie kliknij opcję Kopiuj dysk.
 3. Do stacji dysków włóż dysk CD lub DVD, który chcesz skopiować.
 4. Kliknij przycisk Kopia dysku.
  Roxio Creator utworzy tymczasową kopię dysku na dysku twardym komputera.
 5. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż pusty bądź zapisywalny dysk CD lub DVD do stacji dysków i kliknij OK.
 6. Po zakończeniu nagrywania kliknij Gotowe.

Komputery z dwoma stacjami dysków

 1. Otwórz program Roxio Creator klikając Start , Wszystkie programy, Roxio, a następnie Creator.
 2. Kliknij kartę Kopiuj, a następnie kliknij opcję Kopiuj dysk.
 3. Włóż czysty dysk CD lub DVD do stacji do nagrywania dysków.
 4. Dysk CD lub DVD, który chcesz skopiować włóż do drugiej stacji dysków.
 5. W oknie Kopia dysku z listy rozwijanej Włóż dysk, który chcesz skopiować do poniższej stacji dysków wybierz stację dysków, zawierającą dysk CD lub DVD, który chcesz skopiować. Z listy rozwijanej Włóż czysty lub zapisywalny dysk do poniższej stacji dysków, wybierz stację do nagrywania dysków.
 6. Kliknij przycisk Kopia dysku.
 7. Po zakończeniu nagrywania kliknij Gotowe.

Tworzenie dysku CD wideo (VCD) lub dysku DVD wideo

Dyski CD wideo i DVD wideo można utworzyć na kilka sposobów, w zależności od konfiguracji komputera. Kliknij kartę Wideo, aby sprawdzić, czy posiadasz Roxio MyDVD na komputerze:

Tworzenie dysku DVD wideo w programie Plug & Burn

Aby utworzyć dysk DVD wideo w programie Plug & Burn, wykonaj poniższe czynności:
 1. Uruchom program Roxio Creator 9.
 2. Kliknij kartę Wideo, a następnie pozycję Plug & Burn. Otworzy się program Plug & Burn.
  Uwaga:
  Na komputerze może być otwarte tylko jedno wystąpienie programu Plug & Burn lub Roxio Media Import.
  Rys. : Plug & Burn
 3. Podłącz do komputera cyfrową kamerę wideo. Zamknij wszelkie okna, które zostaną otwarte automatycznie.
 4. Włóż czysty, zapisywalny dysk DVD. Zamknij wszelkie okna, które zostaną otwarte automatycznie.
 5. Wykonaj poniższe czynności, aby do nagrywanego dysku dodać menu. Jeżeli nie chcesz dodać menu, wybierz Bez Menu i przejdź do kroku 6.
  1. Wybierz opcję Dodaj menu.
  2. Kliknij Styl. Otwarte zostanie okno Wybierz styl menu.
  3. Wybierz jeden ze stylów z listy i kliknij OK.
  4. W polu tekstowym Nazwa dysku wpisz nazwę dysku.
 6. Upewnij się, że w menu Stacja dysków, wybrana jest poprawna stacja dysków.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Z listy Urządzenie przechwytywania wybierz cyfrową kamerę wideo.
 9. W sekcji Jakość wybierz jakość wyjściową. Im lepsza jakość wyjściowa, tym większy będzie rozmiar otrzymanego pliku.
 10. W sekcji Utwórz rozdziały wybierz, czy w swoim nagraniu chcesz utworzyć rozdziały.
  Rozdziały można utworzyć w oparciu o zmiany scen lub interwały czasu. Można również pozostawić nagranie bez rozdziałów.
 11. W polu Tytuł filmu wpisz tytuł nowego filmu.
 12. W sekcji Rozpocznij przechwytywanie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Aby przechwycić całą taśmę, kliknij opcję Przechwyć całą taśmę.
  • Aby przechwycić nagranie na żywo, kliknij opcję Przechwytuj teraz.
 13. Po zakończeniu przechwytywania kliknij opcję Zatrzymaj przechwytywanie.
 14. Aby dodać dodatkowe nagranie wideo, powtórz krok 12 i 13.
 15. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo na dysk.

Importowanie nagrań wideo w programie Windows Media Center (tylko wybrane modele)

Jeżeli na komputerze zainstalowany jest program Windows Media Center i tuner telewizyjny, nagrania wideo z odtwarzacza DVD, VCR lub z cyfrowej kamery wideo można importować za pomocą tego programu. Następnie dysk VCD lub DVD można utworzyć w programie muvee autoProducer lub Roxio MyDVD. Wykonaj poniższe czynności, aby importować nagranie wideo za pomocą programu Windows Media Center:
 1. Podłącz odtwarzacz DVD, VCR lub cyfrową kamerę wideo do złącza S-Video w tunerze telewizyjnym.
 2. Kliknij Start, a następnie Media Center.
 3. Przewiń do opcji TV + Filmy.
 4. Wybierz kategorię live tv.
 5. Zmień kanał, aby wyświetlić wejście S-wideo.
 6. Kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie.
 7. Kliknij przycisk Stop, aby wstrzymać nagrywanie.
  Nagranie wideo zostało zapisane w formie pliku na dysku twardym. Za pomocą programu muvee autoProducer lub Roxio MyDVD z tego pliku można następnie utworzyć dysk VCD lub DVD. Dysk DVD wideo można również utworzyć w programie Windows Media Center. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP Nagrywanie programów telewizyjnych w programie Windows Media Center (Vista).

Weryfikacja zapisu

Funkcja weryfikacji zapisu powiadamia użytkownika, czy proces nagrywania zakończył się pomyślnie. Gdy jest włączona, funkcja weryfikacji zapisu odczytuje nagrane dane w momencie utworzenia dysku. Przeprowadzenie weryfikacji może wydłużyć proces nagrania dysku, jest jednak istotne, aby upewnić użytkownika, że dysk został nagrany poprawnie. Aby włączyć lub wyłączyć weryfikację zapisu Creator Basic v9, wykonaj poniższe czynności:
 1. Uruchom program Roxio Creator Basic.
 2. Kliknij Narzędzia, a następnie Opcje.
 3. Z drzewa menu wybierz Dane.
 4. Wybierz opcję Weryfikuj dane zapisane na dysku po zakończeniu nagrywania, a następnie kliknij OK.

Uaktualnienie do Easy Media Creator 9

Jeżeli program Roxio MyDVD nie był zainstalowany fabrycznie na komputerze, można go zainstalować poprzez wykupienie uaktualnienia do Easy Media Creator 9. Aby wykupić uaktualnienie do Easy Media Creator 9, wykonaj poniższe czynności:
 1. Uruchom program Roxio Creator 9.
 2. Kliknij kartę Wideo, a następnie pozycję Uaktualnienie.
 3. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej.
  Przeglądarka internetowa otworzy się na stronie Easy Media Creator 9.
 4. Kliknij opcję KUP CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uaktualnić program do Easy Media Creator 9.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...