Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Sygnały dźwiękowe BIOS.

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq.
Podczas procesu uruchamiania lub aktualizacji systemu BIOS komputer emituje jeden lub dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Jest to normalne zjawisko. Pozwól procesowi postępować i go nie przerywaj.
Jeśli jednak komputer emituje sygnały dźwiękowe, ale system Windows nie uruchamia się prawidłowo, oznacza to, że nastąpiła poważniejsza awaria urządzenia. Najczęstsze problemy powodujące emisję sygnałów dźwiękowych:
 • Awarie pamięci oraz awarie związane z wysoką temperaturą, spowodowane nagromadzeniem pyłu w ważnych obszarach chłodzenia
 • Klawisz klawiatury zaklinował się
 • Przewód modułu pamięci DIMM lub dysku twardego jest nieprawidłowo umiejscowiony
 • Element na płycie głównej uległ uszkodzeniu
 • Nie powiodło się uruchomienie podstawowych funkcji komputera

Jak postępować w przypadku wystąpienia sygnałów dźwiękowych

Wysłuchaj sygnały dźwiękowe emitowane przez komputer i zapisz ich liczbę przed każdą z pauz, zaznaczając, czy sygnał był krótki czy długi oraz wysoki czy niski. Po określeniu wzorca skorzystaj z poniższej tabeli kodów dźwiękowych w celu określenia, który element może powodować problem:
Uwaga:
Poniższa lista kodów dźwiękowych nie jest wyczerpująca. Pełna lista kodów dźwiękowych jest dostępna w tabeli kodów dźwiękowych przyporządkowanej do określonego modelu płyty głównej komputera. Aby wyszukać informacje dotyczące płyty głównej, odwiedź internetową witrynę wsparcia technicznego HP, wprowadź numer modelu komputera, a następnie przeprowadź wyszukiwanie specyfikacji urządzenia.
Z tych kodów sygnałów dźwiękowych można skorzystać przy rozwiązywaniu problemów związanych z uruchomieniem systemu lub z aktualizowaniem pamięci systemu BIOS (np. podczas uaktualniania systemu BIOS). Należy przy tym postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w sekcji Jak postępować w przypadku wystąpienia sygnałów dźwiękowych. Cztery serie sygnałów dźwiękowych oznaczają błąd krytyczny, tzn. problem, który uniemożliwia rozruch komputera. Seria sygnałów dźwiękowych może wyglądać następująco: dwa sygnały, krótka pauza, jeden sygnał, krótka pauza, jeden sygnał, krótka pauza, trzy sygnały; w tabelach poniżej sekwencję tą zapisano jako: 2-1-1-3.
Następujące sygnały dźwiękowe mogą wystąpić podczas przywracania, fleszowania lub aktualizowania systemu BIOS:
Sygnały dźwiękowe
Opis
1 krótki sygnał dźwiękowy
Nie wykryto stacji dyskietek lub stacji dysków CD/DVD
2 krótkie sygnały dźwiękowe
Nie wykryto dyskietki lub płyty CD
3 krótkie sygnały dźwiękowe
Nie można uruchomić wyświetlania (np. gdy brakuje narzędzia lub obrazu BIOS)
4 krótkie sygnały dźwiękowe
Wyświetlanie nie powiodło się (błąd sumy kontrolnej, uszkodzony obraz itp.)
5 krótkie sygnały dźwiękowe
Odzyskiwanie systemu BIOS powiodło się
2 sygnały krótkie, 2 sygnały długie
Odzyskiwanie systemu BIOS powiodło się
Uwaga:
Sygnały mogą różnić się w zależności od wersji systemu BIOS.
Sygnały dźwiękowe
Opis
1 sygnał krótki i 1 długi
Problem z pamięcią
2 sygnały krótkie i 1 sygnał długi (powtórzone 5 razy)
Nie można zainicjować wideo lub wymagana karta wideo nie jest zainstalowana
3 sygnały krótkie i 1 długi
Błąd konfiguracji procesora CPU lub niezgodny format procesora CPU

Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych sygnałami dźwiękowymi

Aby rozwiązać problemy sygnalizowane emitowanymi przez komputer sygnałami dźwiękowymi, wykonaj następujące czynności: Przed rozpoczęciem zadania wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający. Po zakończeniu każdego zadania zamontuj wszystkie osłony, podłącz przewód zasilający, uruchom komputer i sprawdź, czy ustąpił sygnał dźwiękowy.
 1. Wyjmij wszelkie nośniki ze stacji dyskietek, napędów dysków CD/DVD, portów USB i gniazd czytnika kart pamięci oraz odłącz wszystkie zbędne urządzenia (drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde itp.).
 2. Odłącz mysz i klawiaturę, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli sygnały dźwiękowe przestaną być emitowane, napraw lub wymień te urządzenia.
 3. Gorące powietrze może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych! Usuń wszystkie przeszkody blokujące otwory wentylacyjne. Wyczyść z kurzu otwory wentylacyjne na obudowie. Jeśli wentylatory przestaną się obracać lub zaczną wydawać nietypowe dźwięki, konieczna jest naprawa komputera.
  Rys. : Z otworów wentylacyjnych na obudowie wydobywa się gorące powietrze (obudowy poszczególnych komputerów mogą się od siebie różnić)
  Komputery All-in-one ze strzałkami kierunkowymi wskazującymi kierunek wylotu gorącego powietrza.
 4. Zdejmij osłonę komory modułu pamięci, a następnie ponownie zainstaluj wszystkie moduły pamięci. Jeśli komputer przestanie emitować sygnały dźwiękowe, może to oznaczać, że moduł pamięci nie został całkowicie wsunięty lub podłączony.
 5. Jeśli w komputerze znajduje się wiele modułów pamięci, włącz komputer z tylko jednym zainstalowanym modułem. Jeśli komputer przestanie emitować sygnały dźwiękowe, może to oznaczać, że moduł pamięci jest uszkodzony lub że typ zainstalowanego modułu pamięci może nie współpracować z płytą główną. Aby sprawdzić, czy przyczyną problemu było złe osadzenie modułu, wyjmij go i ponownie włóż do gniazda. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, wymień moduł. Powtórz opisany proces dla wszystkich modułów pamięci zainstalowanych w komputerze.
 6. Jeśli pomimo wykonania powyższych kroków komputer nadal emituje sygnały dźwiękowe, zapoznaj się z tabelą z sygnałami dźwiękowymi sporządzoną dla danej płyty głównej lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP (obsługa w języku angielskim) w celu uzyskania dalszej pomocy.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...