Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komunikaty „Brak lub uszkodzenie następującej głowicy drukującej" oraz „Wystąpił problem następującej głowicy drukującej" są wyświetlane w przypadku drukarek HP Officejet 8500 All-in-One.

Problem
Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Wskazana głowica drukująca może być uszkodzona lub niedostępna. Wymień głowicę” lub „Występuje problem ze wskazaną głowicą drukującą”.
Na komputerze mogą również zostać wyświetlone komunikaty: „Problem z głowicą drukującą” lub „Głowica drukująca nie jest dostępna”.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
  Uwaga:
Jeżeli komunikaty o błędach wyświetlane są również na ekranie komputera, zamykaj je po wykonaniu każdej z poniższych czynności. W celu usunięcia komunikatów o błędzie konieczne może być usunięcie oczekujących zadań drukowania z kolejki wydruku w komputerze.
Rozwiązanie 1: Przeprowadź resetowanie zasilania
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, a nie do listwy przeciwprzepięciowej lub zasilającej.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
    Uwaga:
  Po naciśnięciu przycisku zasilania drukarka może się nie wyłączyć. Bez względu na to przejdź do następnej czynności.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj 30 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Wyczyść styki elektryczne
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić styki elektryczne głowicy drukującej oraz styki wewnątrz urządzenia.
  Przestroga:
Czynności wykonywać należy ostrożnie, ponieważ wrażliwe elementy elektryczne mogą łatwo ulec uszkodzeniu.
Krok 1: Oczyść styki elektryczne głowicy drukującej
Aby oczyścić styki elektryczne głowicy drukującej, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Dysze atramentowe w głowicy drukującej mogą ulec zaschnięciu, jeżeli pozostawione zostaną poza głowicą na dłużej niż kilka minut. Dysze atramentowe w głowicy drukującej mogą też ulec zaschnięciu, jeżeli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 2. Podnieś górną pokrywę urządzenia.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 5 sekund. Karetka zostanie przesunięta na lewą stronę drukarki. Zwolnij przycisk OK.
    Przestroga:
  Przejdź do kolejnych czynności, tylko jeśli karetka znajduje się z lewej strony urządzenia. W przeciwnym razie podczas próby instalacji głowice drukujące zostaną uszkodzone. Jeśli karetka nie chce przesunąć się na prawą stronę, wyłącz urządzenie i ponownie je włącz.
 4. Zaczekaj, aż karetka zatrzyma się i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
    Uwaga:
  Nie wyłączaj urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (). Może to spowodować przesunięcie karetki poza obszar zasięgu.
 6. Unieś zatrzask głowicy drukującej.
  Rys. : Unieś zatrzask głowicy drukującej
  Ilustracja przedstawiająca uniesienie zatrzasku głowicy z lewej strony urządzenia.
 7. Unieś uchwyt głowicy drukującej (wskazanej w komunikacie o błędzie dotyczącym braku lub uszkodzenia głowicy) i za jego pomocą wyciągnij głowicę z gniazda.
  Rys. : Unieś uchwyt i wyciągnij głowicę
  Ilustracja przedstawiająca uniesienie uchwytu i wyjęcie głowicy drukującej.
 8. Do usunięcia resztek atramentu ze styków elektrycznych głowicy drukującej użyj czystej, suchej, miękkiej i niestrzępiącej się ściereczki.
    Przestroga:
  Oczyść jedynie styki elektryczne. Przetarcie dysz umieszczonych w dolnej części głowicy może spowodować jej uszkodzenie. Nie dotykaj dysz. Dotykanie dysz może spowodować ich trwałe uszkodzenie. Ponadto atrament może trwale poplamić ubranie.
   Rys. : Styki elektryczne i dysze atramentowe
   Ilustracja dysz atramentowych po spodniej stronie głowicy i styków elektrycznych z przodu głowicy.
  1. Styki elektryczne
  2. Dysze atramentowe
 9. Wytrzyj styki elektryczne przy pomocy wacika aż do całkowitego usunięcia resztek atramentu.
 10. Wytrzyj styki elektryczne za pomocą czystej ściereczki, aby osuszyć je i usunąć włókna.
 11. Po oczyszczeniu i osuszeniu styków elektrycznych połóż głowicę na kartce papieru lub na papierowym ręczniku. Upewnij się, że dysze atramentowe zwrócone są do góry i nie dotykają papieru.
Krok 2: Oczyść styki elektryczne wewnątrz urządzenia
Wykonaj poniższe czynności, aby oczyścić styki elektryczne wewnątrz urządzenia.
 1. Za pomocą suchej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki oczyść styki elektryczne wewnątrz urządzenia.
  Rys. : Wyczyść styki elektryczne wewnątrz drukarki
  Ilustracja przedstawiająca czyszczenie styków elektrycznych wewnątrz urządzenia za pomocą czystej i suchej ściereczki.
 2. Zaczekaj przynajmniej pięć minut, aż styki wyschną. Sprawdź, czy na stykach nie znajdują się strzępy materiału lub zabrudzenia i jeżeli to konieczne, osusz lub oczyść je ponownie.
Krok 3: Ponownie uruchom urządzenie
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić drukarkę.
 1. Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazda elektrycznego.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie. Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat „Brak lub uszkodzenie głowicy drukującej. Wymień głowicę.”.
 3. Włóż głowicę drukującą do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem. Dociśnij głowicę, aby zapewnić odpowiedni kontakt styków elektrycznych.
 4. Pociągnij zatrzask głowicy drukującej maksymalnie do przodu i mocno dociśnij, aby zatrzasnąć zatrzask.
    Uwaga:
  Aby zatrzasnąć zatrzask, konieczne może być naciśnięcie go zdecydowanym ruchem.
 5. Jeżeli treść komunikatu o błędzie wskazuje na to, że obie głowice drukujące są uszkodzone lub nie zostały wykryte, powtórz tę procedurę i oczyść drugą głowicę.
 6. Zamknij górną pokrywę. Urządzenie uruchomi się ponownie i wydrukuje stronę wyrównania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wymień głowicę drukującą
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 2. Podnieś górną pokrywę urządzenia.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 5 sekund. Karetka zostanie przesunięta na lewą stronę drukarki. Zwolnij przycisk OK.
    Przestroga:
  Przejdź do kolejnych czynności, tylko jeśli karetka znajduje się z lewej strony urządzenia. W przeciwnym razie podczas próby instalacji głowice drukujące zostaną uszkodzone. Jeśli karetka nie chce przesunąć się na prawą stronę, wyłącz urządzenie i ponownie je włącz.
 4. Zaczekaj, aż karetka zatrzyma się i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Unieś zatrzask głowicy drukującej.
  Rys. : Unieś zatrzask głowicy drukującej
  Ilustracja przedstawiająca uniesienie zatrzasku głowicy z lewej strony urządzenia.
 6. Unieś uchwyt wymienianej głowicy drukującej i za jego pomocą wyciągnij głowicę z gniazda.
  Rys. : Unieś uchwyt i wyciągnij głowicę
  Ilustracja przedstawiająca uniesienie uchwytu i wyjęcie głowicy drukującej.
 7. Potrząśnij opakowaniem z nową głowicą pięć lub sześć razy.
  Rys. : Potrząśnij opakowaniem głowicy drukującej
  Ilustracja przedstawiająca potrząsanie głowicą sześć razy do przodu i do tyłu.
 8. Wyjmij nową głowicę z opakowania.
 9. Zdejmij z głowicy zaślepki zabezpieczające.
  Rys. : Zdejmij zaślepki zabezpieczające
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie zaślepek zabezpieczających przez ściągnięcie ich z głowicy.
 10. Włóż głowicę drukującą do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem. Etykieta głowicy drukującej musi pasować do etykiety na zatrzasku głowicy drukującej. Dociśnij głowicę, aby zapewnić odpowiedni kontakt styków elektrycznych.
 11. Przesuń zatrzask głowic drukujących do przodu i naciśnij mocno dociśnij w dół, aby zamknąć zatrzask.
    Uwaga:
  Aby zatrzasnąć zatrzask, konieczne może być naciśnięcie go zdecydowanym ruchem.
 12. Jeżeli treść komunikatu o błędzie wskazuje na to, że obie głowice drukujące są uszkodzone lub nie zostały wykryte, powtórz tę procedurę i wymień drugą głowicę.
 13. Zamknij górną pokrywę. Urządzenie uruchomi się ponownie i wydrukuje stronę wyrównania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...