Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana wkładów atramentowych w urządzeniach e-wielofunkcyjnych HP Photosmart Ink Advantage e-All-in-One (K510a)

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń e-wielofunkcyjnych HP Photosmart Ink Advantage e-All-in-One (K510a).
W tym dokumencie opisano czynności, które należy wykonać w celu wymiany wkładów atramentowych.

Typy wkładów atramentowych

W poniższej tabeli można sprawdzić, jakie wkłady atramentowe należy wybrać w danym obszarze.
Opis wkładu drukującego
Kraj/region*
Ameryka Płn. i Płd.
Europa
Bliski Wschód i Afryka
Obszar Azji w rejonie Pacyfiku
Wkład czarny
HP 703 czarny
HP 703 czarny
HP 703 czarny
HP 703 czarny
Wkład kolorowy
Trójkolorowy HP 703
Trójkolorowy HP 703
Trójkolorowy HP 703
Trójkolorowy HP 703
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Film wideo przedstawiający procedurę wymiany wkładów drukujących

W następującym filmie przedstawiono sposób wymiany wkładu w urządzeniu. Urządzenie przedstawione na filmie może różnić się nieznacznie od Twojego urządzenia, ale sposób postępowania jest taki sam. Kliknij ponumerowane karty, aby zobaczyć demonstrację każdej czynności. Aby przejść do kolejnej czynności, kliknij następną kartę.
Uwaga:
Szczegółowy opis tej czynności znajduje się poniżej.

Wymiana wkładów atramentowych

Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić i wyrównać wkłady atramentowe.

Krok 1: Wymień wkład drukujący

 1. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij jeden z wkładów drukujących od góry, a następnie wysuń go z karetki.
   Rys. : Wyjmij wkład drukujący
   Ilustracja wkładów w karetce
  1. Wkład trójkolorowy znajduje się z lewej strony karetki drukującej
  2. Wkład czarny znajduje się z prawej strony karetki drukującej
 4. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i ostrożnie zdejmij plastikową taśmę, pociągając za różowy uchwyt.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady atramentowe. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
   Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
   Ilustracja przedstawiająca usuwanie taśmy z nowego wkładu
  1. Styki miedziane
  2. Plastikowa taśma z różową wypustką (należy ją zerwać przed instalacją wkładu)
  3. Dysze atramentowe zaklejone taśmą
 5. Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę urządzenia, a następnie wsuń wkład do gniazda oznaczonego właściwym kolorem, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. Upewnij się, że ikona na wkładzie odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  Rys. : Ilustracja przedstawiająca wkładanie trójkolorowego wkładu atramentowego
  Ilustracja przedstawiająca wkładanie wkładu drukującego
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w gnieździe z lewej strony.
  • Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
  Rys. : Gniazda wkładów oznaczone kolorami
  Ilustracja przedstawiająca wkłady umieszczone w odpowiednich gniazdach.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących

Krok 2: Wyrównaj wkłady drukujące

 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Gdy urządzenie wykryje nowy, zainstalowany wkład, pojawi się monit o wyrównanie wkładów. Dotknij przycisku OK znajdującego się na panelu sterowania urządzenia.
  Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
  Rys. : Urządzenie wydrukuje stronę wyrównywania
  Ilustracja przedstawiająca urządzenie drukujące stronę wyrównania
 3. Unieś pokrywę urządzenia.
 4. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja przedstawiająca umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
 5. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij przycisk OK.
 6. Odczekaj, aż urządzenie zeskanuje stronę wyrównywania i zakończy proces wyrównywania. Wyrzuć stronę wyrównywania lub zostaw do ponownego wykorzystania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...