Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Deskjet 3000 Printer Series (J310) - Nie można drukować

Nie można drukować
Jeśli masz problemy w trakcie drukowania, możesz pobrać narzędzie diagnostyki drukowania HP, które pozwala automatycznie rozwiązać problem. Aby pobrać narzędzie, kliknij odpowiednie łącze:
  Uwaga:
Narzędzie diagnostyczne drukowania HP może nie być dostępne we wszystkich językach.
Alternatywą dla narzędzia diagnostyki drukowania HP (albo gdy nie rozwiązało ono problemu), jest wypróbowanie poniższych rozwiązań. Rozwiązania są ustawione od najbardziej prawdopodobnego. Jeśli pierwsze z rozwiązań nie pomaga, przechodź do kolejnych do czasu rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy drukarka jest włączona
 1. Spójrz na przycisk Zasilania umieszczony na urządzeniu. Jeśli kontrolka nie świeci, drukarka jest wyłączona. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do drukarki i do gniazda elektrycznego. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy drukarka nie jest wstrzymana lub w trybie offline
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.
   Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki i wybierz Co jest drukowane.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki.
   Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki by otworzyć kolejkę drukowania.
  Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki i faksy.
   Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki by otworzyć kolejkę drukowania.
 2. W menu Drukarka sprawdź, czy opcje Wstrzymaj drukowanie lub Użyj drukarki w trybie offline nie są zaznaczone.
 3. Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany spróbuj wydrukować ponownie.
Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy urządzenie jest drukarką domyślną
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  System Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki.
  System Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki i faksy.
 2. Upewnij się, że właściwe urządzenie jest ustawione jako drukarka domyślna.
  Obok drukarki domyślnej znajduje się znak wyboru w czarnym lub zielonym kółku.
 3. Jeśli wybrane jest niewłaściwe urządzenie, kliknij urządzenie prawym przyciskiem i wybierz Ustaw jako drukarkę domyślną.
 4. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy papier jest prawidłowo włożony do zasobnika wejściowego.
 1. Wybierz format papieru, aby kontynuować.
  Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru
  1. Podnieś zasobnik wejściowy.
   Rys. : Podnieś zasobnik wejściowy
   Opuść zasobnik wyjściowy i wysuń przedłużenie zasobnika.
   Rys. : Opuść zasobnik wyjściowy
   Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo.
   Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
   Ładowanie papieru
   • Wsuń plik kartek do zasobnika wejściowego krótszą krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania do góry.
    Rys. : Włóż plik kartek
   • Wsuń plik arkuszy aż do oporu.
   • Dosuń prowadnicę szerokości papieru w prawo, aż zatrzyma się na krawędzi papieru.
    Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo
  Ładowanie arkuszy papieru małego formatu
  1. Podnieś zasobnik wejściowy.
   Rys. : Podnieś zasobnik wejściowy
   Opuść zasobnik wyjściowy i wysuń przedłużenie zasobnika.
   Rys. : Opuść zasobnik wyjściowy
   Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo.
   Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
   Wyjmij cały papier z głównego zasobnika wejściowego.
   Ładowanie papieru
   • Wsuń stos papieru krótszą krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania do góry.
   • Wsuń plik arkuszy aż do oporu.
      Uwaga:
    Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, załaduj go zakładkami skierowanymi do góry.
   • Dosuń prowadnicę szerokości papieru w prawo, aż zatrzyma się na krawędzi papieru.
    Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo
  Ładowanie kopert
  1. Podnieś zasobnik wejściowy.
   Rys. : Podnieś zasobnik wejściowy
   Opuść zasobnik wyjściowy i wysuń przedłużenie zasobnika.
   Rys. : Opuść zasobnik wyjściowy
   Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo.
   Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo
   Wyjmij cały papier z głównego zasobnika wejściowego.
   Ładowanie kopert:
   • Włóż jedną lub kilka kopert z prawej strony podajnika. Strona przeznaczona do zadrukowania powinna być skierowana do góry. Skrzydełko koperty powinno znajdować się po lewej stronie i być skierowane w dół.
   • Wsuń stos kopert w dół do urządzenia, aż do oporu.
   • Dosuń prowadnicę szerokości papieru w prawo, aż zatrzyma się na krawędziach pliku kopert.
    Rys. : Załaduj koperty
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 5: Ponownie uruchom bufor wydruku
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , Panel sterowania, System i zabezpieczenia, a następnie Narzędzia administracyjne.
   Kliknij dwukrotnie Usługi.
   Kliknij prawym przyciskiem Bufor wydruku, a następnie kliknij Właściwości.
   Na karcie Ogólne, obok Rodzaju uruchomienia sprawdź, czy wybrano Automatycznie.
   Jeśli usługa nie działa, w Stanie usługi kliknij Uruchom a następnie kliknij OK.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania, System i konserwacja, Narzędzia administracyjne.
   Kliknij dwukrotnie Usługi.
   Kliknij prawym przyciskiem usługę bufora wydruku, a następnie kliknij Właściwości.
   Na karcie Ogólne, obok Rodzaju uruchomienia sprawdź, czy wybrano Automatycznie.
   Jeśli usługa nie działa, w Stanie usługi kliknij Uruchom a następnie kliknij OK.
  Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem Mój komputer.
   Kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij Usługi i aplikacje.
   Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi, a następnie wybierz Bufor wydruku.
   Kliknij prawym przyciskiem Bufor wydruku a następnie kliknij Uruchom ponownie by uruchomić usługę ponownie.
 2. Zaczekaj aż usługa uruchomi się ponownie i spróbuj wydrukować jeszcze raz.
Rozwiązanie 6: Sprawdź, czy nie trzeba zaktualizować sterowników drukarki
 1. Za pomocą poniższego łącza przejdź do Strony pobierania oprogramowania i sterowników.
  Jeśli jest obsługiwana w danym języku, dostępnej jest łącze które można kliknąć, by określić czy sterowniki drukarki są aktualne.
 2. Jeśli zaktualizowany sterownik drukarki jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami by go zainstalować, a następnie ponownie spróbuj wydrukować.
Rozwiązanie 7: Ponownie uruchom komputer
 1. Zapisz tę stronę w ulubionych, by było można łatwo do niej w wrócić po ponownym uruchomieniu komputera.
 2. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 8: Czyszczenie kolejki wydruku
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  System Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki.
  System Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki i faksy.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki by otworzyć kolejkę drukowania.
 3. W menu Drukarka kliknij Anuluj wszystkie dokumenty lub Zakończ drukowanie dokumentu, a następnie kliknij Tak by potwierdzić.
 4. Jeśli w kolejce wciąż znajdują się dokumenty, uruchom komputer ponownie i po uruchomieniu jeszcze raz rozpocznij drukowanie.
 5. Sprawdź ponownie kolejkę drukowania, by upewnić się że jest pusta, a następnie rozpocznij ponownie drukowanie.
  Jeśli kolejka nie jest pusta, albo gdy jest pusta, ale dokumenty nadal nie chcą się drukować, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 9: Sprawdź, czy aplikacja nie jest źródłem problemu
 1. Zamknij aplikację, z której drukujesz i otwórz ją ponownie.
 2. Spróbuj wydrukować ponownie.
    Uwaga:
  Drukarka może nie obsługiwać drukowania z aplikacji DOS. Określ, czy aplikacja działa w Windows czy w DOS, sprawdzając wymagania systemowe aplikacji.
 3. Spróbuj wydrukować z Notatnika by sprawdzić, czy problem jest po stronie aplikacji czy sterownika.
  Drukowanie z Notatnika
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Programy lub Wszystkie programy.
   Kliknij menu Akcesoria i wybierz polecenie Notatnik.
   Napisz kilka liter w Notatniku.
   Kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.
 4. Jeśli drukowanie z Notatnika powiedzie się, ale nie działa w aplikacji, skontaktuj się z jej producentem.
 5. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 10: Sprawdź, czy używany jest właściwy port drukarki
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  System Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki.
  System Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki i faksy.
 2. Prawym klawiszem myszy kliknij ikonę drukarki, a następnie wybierz Właściwości.
 3. Kliknij kartę Porty by sprawdzić, czy drukarka korzysta z właściwego portu.
  Używany port jest podświetlony, a obok niego znajduje się zaznaczenie. Urządzenie powinno korzystać z portu USB00X (gdzie X jest numerem).
 4. Jeśli drukarka korzysta z niewłaściwego portu, kliknij właściwy port by go wybrać.
  Używany port jest teraz podświetlony, a obok niego znajduje się zaznaczenie.
 5. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 11: Sprawdź, czy wybrano właściwy sterownik drukarki
 1. Zależnie od systemu operacyjnego, wykonaj jedną z czynności:
  System Windows 7
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję , a następnie opcję Urządzenia i drukarki.
  Windows Vista
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk , a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki.
  System Windows XP
  1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Sprawdź sterownik znajdujący się w menu rozwijanym Sterownik, by sprawdzić, czy drukarka korzysta z właściwego sterownika.
  Jako sterownik powinna być widoczna nazwa drukarki.
 5. Jeśli wybrany sterownik jest niewłaściwy, wybierz odpowiedni sterownik z menu rozwijanego Sterownik.
 6. Kliknij OK, by zapisać zmiany.
 7. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
Rozwiązanie 12: Skontaktuj się z pomocą techniczną HP
 1. Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie okazało się pomocne, HP oferuje szereg dodatkowych opcji pomocy dla tego produktu.
  By usprawnić pomoc, miej przy sobie następujące informacje:
  • Nazwa produktu (HP Deskjet 3000 J310 series)
  • Numer modelu znajduje się wewnątrz drzwiczek dostępu do pojemników
   Rys. : Rysunek – Położenie numeru modelu
  • Numer seryjny drukarki (10-znakowy kod)
   Numer seryjny znajduje się na naklejce z tyłu lub pod spodem drukarki. Numer seryjny to 10-znakowy kod na naklejce. Zawiera cyfry i litery, ale nie zawiera kresek.
 2. Kliknij poniższe łącze by obejrzeć stronę obsługi technicznej dla drukarki.
  Jeżeli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region, a następnie opcję Kontakt z HP, aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z pomocą techniczną.
 3. Odwiedź forum pomocy technicznej HP i połącz się z innymi użytkownikami HP, aby uzyskać informacje, wskazówki i odpowiedzi na pytania dotyczące twojej drukarki. Aby dostać się do forum, skorzystaj z poniższego odnośnika. (Forum pomocy technicznej HP może nie być dostępne we wszystkich językach).

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...