solution Contentsolution Content

Drukarki HP - Błąd połączenia USB skanera (Windows)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek wielofunkcyjnych HP podłączonych do komputera z systemem Windows za pomocą kabla USB.
Podczas prób skanowania do komputera nie można znaleźć komputera lub skanera bądź skanowanie nie działa. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:
 • Wystąpił błąd podczas próby komunikacji z urządzeniem skanującym
 • Nie znaleziono komputera
 • Nie znaleziono skanera

Krok 1: Uruchom narzędzie Print and Scan Doctor

Pobierz narzędzie HP Print and Scan Doctor  i uruchom je, aby automatycznie zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniem i połączeniem.
Po otwarciu narzędzia Print and Scan Doctor kliknij pozycję Napraw skanowanie, aby przetestować skaner, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem.
Spróbuj skanować. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 2: Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Rozwiąż problemy z połączeniem podczas skanowania poprzez odinstalowanie oprogramowania drukarki przed ponowną instalacją najnowszego sterownika.
 1. Odłącz od drukarki kabel USB w razie potrzeby.
 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 3. W kategorii Programy lub Programy i funkcje kliknij polecenie Odinstaluj program, aby otworzyć listę zainstalowanych programów.
 4. Kliknij nazwę drukarki HP, aby otworzyć okno dialogowe potwierdzenia odinstalowania oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zakończyć procedurę usuwania oprogramowania.
 5. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, wkłady atramentowe są zainstalowane, a do głównego podajnika został włożony zwykły papier.
 6. Przejdź do witryny 123.hp.com. Ta usługa zautomatyzowana umożliwia automatyczne wyszukanie poprawnego sterownika drukarki lub aplikacji dla posiadanej wersji systemu operacyjnego.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować sterownik lub aplikację. W trakcie instalacji wybierz aplikację HP Smart lub opcję pełnej wersji oprogramowania, aby korzystać z wszystkich funkcji drukarki HP, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu skonfigurowania połączenia z drukarką.
Spróbuj skanować. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 3: Sprawdź ustawienia Windows Image Acquisition

Windows Image Acquisition (WIA) to usługa systemu Windows, która umożliwia komunikację między komputerem i skanerami. Jeżeli usługa WIA nie została aktywowana, zadania skanowania mogą zakończyć się niepowodzeniem.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Wyświetl usługi lokalne.
 2. W oknie Usługi przewiń w dół listy i znajdź pozycję Windows Image Acquisition (WIA).
 3. Sprawdź wartości w polach Stan i Typ uruchomienia.
  • Jeżeli w polu stanu jest Uruchomiono lub Uruchamianie, a w polu Typ uruchomienia jest Automatyczny, oznacza to, że usługa WIA działa prawidłowo. Przejdź do następnej czynności.
   Sprawdzanie, czy stan usługi WIA to Uruchomiono, a Typ uruchomienia to Automatyczny
  • Jeżeli w polu stanu jest wartość Zatrzymano lub w ogóle nie ma stanu, kliknij pozycję Windows Image Acquisition (WIA) prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości, kliknij kartę Ogólne, z listy rozwijanej Typ uruchomienia wybierz pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
   Jeżeli przycisk Uruchom jest wyszarzony, wróć do okna Usługi, upewnij się, że usługi Zdalne wywoływanie procedur, Wykrywanie sprzętu powłoki, Program mapowania punktów końcowych wywołań RPCProgram uruchamiający proces serwera DCOM są uruchomione i ustawione na Automatyczny, a potem uruchom usługę WIA.
 4. Spróbuj skanować. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 4: Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki

Jeżeli powyższe czynności nie pozwoliły rozwiązać problemu, oznacza to, że drukarka nie jest podłączona do komputera.
Przejdź do dokumentu Rozwiąż problemy z połączeniem USB w celu uzyskania informacji.