Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - komunikat „Brak opcji skanowania" jest wyświetlany w drukarce (Windows)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek wielofunkcyjnych HP, dla których zainstalowano oprogramowanie Centrum obsługi HP i które są podłączone do komputera z systemem Windows.
Podczas uruchamiania skanowania z panelu sterowania drukarki, wyświetla się komunikat o opcjach skanowania lub problemie z ustawieniami i skanowanie kończy się niepowodzeniem.
Krok 1: Uruchom ponownie komputer i drukarkę
Ponowne uruchomienie komputera i drukarki może rozwiązać błąd z brakującymi ustawieniami skanowania.
 1. Wyłącz drukarkę.
 2. Upewnij się, że drukarka jest bezpośrednio podłączona do gniazdka elektrycznego, a nie do listwy przeciwprzepięciowej lub zasilającej.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze, a następnie wyłącz komputer.
 4. Włącz drukarkę.
 5. Włącz komputer.
Spróbuj skanować. Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Dodaj skrót „Skanuj do”
Użyj oprogramowania Centrum obsługi HP, aby ustawić opcje skanowania w menu panelu sterowania drukarki.
 1. Wyszukaj w systemie Windows Centrum obsługi HP, a następnie kliknij pozycję Centrum obsługi HP na liście wyników wyszukiwania.
  Zostanie uruchomiony program Centrum obsługi HP.
 2. Kliknij Ustawienia, kliknijUstawienia skanowana, a następnie wybierz opcję Skanuj do... Konfiguracja.
 3. W oknie Skanuj do... Konfiguracja zaznacz dostępny skrót skanowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać skrót do okna listy panelu przedniego (przycisk Skanuj do).
 4. Kliknij Aktualizuj urządzenie, aby dodać opcje skanowania do panelu sterowania drukarki.
 5. Skonfiguruj inne opcjonalne domyślne ustawienia zadania skanowania, takie jak skróty skanowania oraz opcje podglądu.
  • Zapytaj o te ustawienia w trakcie skanowania: Wybierz określony skrót skanowania Skanuj obraz lub Skanuj dokument przy każdym skanowaniu za pomocą Centrum obsługi HP (zalecane).
  • Pokazuj podgląd skanowania: Oprogramowanie HP generuje podgląd skanu. Umożliwia to przetestowanie jakości skanowania i dostosowanie ustawień przed zakończeniem skanowania (zalecane).
  • Zapytaj o te ustawienia podczas skanowania z panelu sterowania: Doprowadź do wyświetlania monitu o zmianie żądanych ustawień skanowania przed zakończeniem zadania skanowania (zalecane).
  • Utwórz nowy własny skrót skanowania: Przejrzyj domyślne ustawienia dla wybranego skrótu skanowania, zmień wszelkie podstawowe ustawienia zgodnie z preferencjami, a następnie kliknij przycisk Zapisz skrót, aby nadać nazwę i zapisać skrót.
Spróbuj skanować. Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu, przejdź do następnego kroku.
Firma HP oferuje bezpłatne narzędzie o nazwie HP Print and Scan Doctor, które służy do diagnozowania i rozwiązywania problemów z drukowaniem. Pobierz i uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor , aby szybko i automatycznie wykonać kilka czynności, które pozwolą rozwiązać ten problem. Po kliknięciu tego łącza narzędzie HP Print and Scan Doctor jest pobierane za pomocą przeglądarki internetowej.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli widać białe zaznaczenia, drukarka pomyślnie przeszła test.
  • Jeżeli widać biały symbol klucza, oznacza to, że został wykryty problem, który został naprawiony przez program Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki, test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Kliknij przycisk Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.
Spróbuj skanować. Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Tymczasowo wyłącz zaporę na komputerze
Zapora sieciowa pomaga blokować zagrożenia pochodzące spoza sieci, ale niektóre ustawienia lub konfiguracje mogą blokować komunikację z drukarkami sieciowymi. Użyj narzędzia Print and Scan Doctor, aby zidentyfikować i tymczasowo wyłączyć zaporę na komputerze.
 1. Wróć do narzędzia Print and Scan Doctor, kliknij Sieć, a następnie kliknij Rozwiąż problem z zaporami.
  Rys. : W menu rozwijanym kliknij przycisk Rozwiąż problem z zaporami
  W menu rozwijanym wybierz pozycję Rozwiąż problem z zaporami.
 2. Kliknij nazwę oprogramowania zapory w systemie, które ma status Włączone, a następnie kliknij przycisk Wyłącz.
  Rys. : Przykład okna rozwiązywania problemów z zaporami
  Ilustracja: Przykład okna Informacje zaawansowane
 3. Następnie spróbuj ponownie zainstalować sterownik i oprogramowanie HP.
  • Jeśli instalacja została ukończona, zapoznaj się z informacjami pomocy technicznej dot. oprogramowania zapory, aby zmienić ustawienia, takie jak poziom bezpieczeństwa, strefy zaufane, i otwórz porty w celu umożliwienia komunikacji z oprogramowaniem i stronami internetowymi HP. Po zmianie ustawień należy ponownie włączyć zaporę sieciową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli instalacja nie powiodła się, oznacza to, że oprogramowanie zapory sieciowej nie jest przyczyną problemu. Ponownie włącz zaporę sieciową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor, a następnie przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Upewnij się, czy narzędzie Digital Imaging Monitor jest uruchomione
Aby można było skanować z poziomu panelu sterowania, musi być uruchomione oprogramowanie HP Digital Imaging Monitor (DIM).
 1. W systemie Windows wyszukaj C:\Program Files (x86)\HP\digital imaging\bin, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Zostanie otwarte okno przedstawiające zawartość folderu bin.
 2. W folderze bin odszukaj i dwukrotnie kliknij plik hpqste08.exe.
 3. Spróbuj ponownie wykonać skanowanie z poziomu panelu sterowania.
  • Jeżeli błąd nadal występuje, zamknij folder bin, a następnie przejść do kolejnego kroku w celu odinstalowania oprogramowania drukarki.
  • Jeśli możliwe jest krótkie skanowanie z poziomu panelu sterowania, nie zamykaj folderu bin, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby mieć pewność, że plik hpqste08.exe uruchamia się podczas uruchamiania systemu Windows.
 4. W folderze bin kliknij prawym przyciskiem myszy plik hpqste08.exe, a następnie wybierz opcję Utwórz skrót.
 5. W systemie Windows wyszukaj shell:common startup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Zostanie otwarte okno uruchamiania.
 6. Umieść okno folderu uruchamiania i okno folderu bin obok siebie.
 7. Kliknij i przeciągnij skrót hpqste08.exe z folderu bin i upuść go na okno folderu uruchamiania .
 8. Zamknij oba okna i ponownie uruchom komputer.
 9. Powtórz próbę skanowania. Jeżeli te czynności nie rozwiązały problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 6: Odinstaluj oprogramowanie drukarki
Rozwiąż problemy ze skanowaniem poprzez odinstalowanie oprogramowania drukarki przed ponowną instalacją najnowszego oprogramowania drukarki.
 1. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz teraz kabel od drukarki.
    Uwaga:
  Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci domowej, nie odłączaj jej.
 2. Wyszukaj w systemie Windows termin odinstaluj program, a następnie kliknij ustawienie panelu sterowania Odinstaluj program na liście wyników wyszukiwania.
 3. Na liście zainstalowanych programów kliknij nazwę drukarki HP, a następnie wybierz opcję Odinstaluj lub Tak, aby potwierdzić dezinstalację.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Przejdź do następnego kroku.
Krok 7: Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP
Przejdź do witryny Pomocy technicznej HP, aby pobrać najnowszą pełną wersję oprogramowania drukarki. Po zakończeniu instalacji oprogramowania powtórz czynności opisane w tym dokumencie, aby dodać opcje Skanuj do w menu panelu sterowania drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz teraz kabel od drukarki.
 3. Po wyświetleniu monitu wybierz sposób określania modelu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść do strony pobierania.
 4. Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj pełną wersję sterownika.
 5. Użyj narzędzia HP Download and Install Assistant, aby uzyskać wskazówki dotyczące pobierania oraz instalacji sterownika lub wybierz Tylko pobierz, aby samodzielnie otworzyć lub uruchomić plik sterownika za pomocą narzędzi przeglądarki internetowej służących do pobierania.
 6. Podczas instalacji wybierz opcję Typowa lub zalecana po wyświetleniu odpowiedniego monitu przez instalatora. W przypadku wyboru instalacji Minimalnej uważnie przeczytaj opis każdego składnika oprogramowania. Pozwoli to uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
Krok 8: Spróbuj zastosować procedury zastępcze dotyczące skanowania
Jeżeli te rozwiązania nie wyeliminowały problemu, należy użyć tych procedur zastępczych. Niektóre procedury zastępcze mogą być niedostępne, zależnie od modelu drukarki. Wypróbuj inne metody, jeżeli pierwsza nie działa.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...