Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Rozwiązywanie problemów z jakością druku w urządzeniach e-wielofunkcyjnych serii HP Officejet 7500A (E910a i E910c) Wide Format e-All-in-One

Problem
Jakość wydruku lub wydrukowanego obrazu nie jest zadowalająca.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
  Uwaga:
Niektóre z podanych rozwiązań wymagają posiadania pełnego oprogramowania HP. Jeżeli podczas instalacji drukarki pełne oprogramowanie nie zostało zainstalowane, kliknij tutaj, aby przejść do strony z oprogramowaniem i sterownikami, a następnie pobierz i zainstaluj pełną wersję oprogramowania.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Sprawdź papier
W oparciu o poniższe wskazówki sprawdź, czy używasz papieru odpowiedniego do zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Rys. : Nie używaj pomarszczonego papieru
  Ilustracja: Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Rys. : Papier z technologią ColorLok zalecany jest do drukowania dokumentów tekstowych
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
  Uwaga:
Użycie nieprawidłowego rodzaju papieru zazwyczaj powoduje pionowe smugi na wydrukach lub, jeżeli problem występuje na kopii, jego przyczyną jest zazwyczaj zanieczyszczona szyba skanera. Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug.
Przykłady poziomych i pionowych smug na wydruku
Rys. : Poziome smugi na wydruku
Ilustracja: Poziome smugi na wydruku
Poniższe czynności należy wykonać, gdy na wydruku występują poziome smugi lub inne problemy z jakością druku za wyjątkiem smug pionowych.
Rys. : Pionowe smugi na wydruku
Ilustracja: Pionowe smugi na wydruku
Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug na wydruku. Zamiast tego sprawdź papier w sposób opisany we wcześniejszej części tego dokumentu lub poszukaj dokumentu z opisem tego problemu.
Zastosuj się do opisanych powyżej wskazówek i ponów próbę drukowania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź ustawienia drukowania
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Krok 1: Sprawdź ustawienia jakości druku
 1. Otwórz Przybornik HP.
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
  • Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), polecenie Programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
  • Windows 7: Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
    Uwaga:
  Oprogramowanie drukarki HP można uruchomić także z poziomu pulpitu komputera: kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP ().
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Operacje drukarki, a następnie dwukrotnie opcję Konfiguracja ustawień. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje drukowania.
 3. Kliknij kartę Papier/jakość.
 4. W opcji Źródło papieruPodajniki 1.
 5. Sprawdź poniższe opcje i w razie potrzeby wprowadź niezbędne zmiany.
  • Rozmiary papieru: Sprawdź, czy wybrana opcja odpowiada rozmiarowi używanego papieru.
  • Nośnik: Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada typowi używanego papieru.
  • Ustawienia jakości: Jeżeli jakość wydruków jest niezadowalająca, spróbuj ustawić wyższą jakość druku. Aby drukować szybciej, obniż jakość druku.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno programu Przybornik HP.
Krok 2: Sprawdź ustawienie Druk w skali szarości
 1. Otwórz Przybornik HP.
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
  • Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), polecenie Programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
  • Windows 7: Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
    Uwaga:
  Oprogramowanie drukarki HP można uruchomić także z poziomu pulpitu komputera: kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP ().
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Operacje drukarki, a następnie dwukrotnie opcję Konfiguracja ustawień. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje drukowania.
 3. Kliknij kartę Papier/jakość.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane. Wyświetli się okno Opcje zaawansowane.
 5. W sekcji Funkcje drukarki, upewnij się, że opcja Drukuj w skali szarości jest ustawiona na Wył.
 6. Kliknij przycisk OK i ponownie OK, aby powrócić do dokumentu.
 7. Spróbuj ponownie wydrukować dokument.
Rozwiązanie 4: Sprawdź poziomy atramentu i wymień wkłady puste lub z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu w drukarce, a następnie wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Krok 1: Sprawdź poziomy atramentu
 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 2. Dotknij ikony Poziom atramentu (). Zostanie wyświetlony ekran szacunkowego poziomu atramentu z podziałkami dla każdego wkładu.
  • Jeżeli wskaźnik poziomu atramentu wskazuje poziom niski lub brak atramentu, a jakość wydruków nie jest zadowalająca, wymień wkłady atramentowe.
  • Jeżeli wskaźnik poziomu atramentu wskazuje, że wkłady atramentowe są pełne, nie ma potrzeby ich wymiany. Przejdź do następnego rozwiązania.
Krok 2: Wymień wkłady atramentowe
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład drukujący z gniazda
    Przestroga:
  Nie unoś szarej dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować wkłady atramentowe, zatrzask musi być opuszczony.
 4. Pociągnij w tył za wystającą końcówkę, aby zerwać pomarańczową taśmę ochronną z nowego wkładu atramentowego.
  Rys. : Zrywanie taśmy ochronnej
  Ilustracja: Zrywanie taśmy ochronnej
 5. Przekręć pomarańczową osłonę w lewo, aby ją odłamać.
  Rys. : Usuń pomarańczową osłonę
  Ilustracja: Odłam pomarańczową osłonę z wkładu atramentowego
 6. Trzymając wkład stykami skierowanymi ku głowicy, wsuń go do pustego gniazda, a następnie dociśnij, aż zablokuje się na miejscu.
  Rys. : Instalacja wkładu atramentowego
  Ilustracja: Instalacja wkładu atramentowego
 7. Powtórz powyższe czynności dla każdego wkładu atramentowego, który chcesz wymienić.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka wkładów atramentowych zostanie przesunięta na prawą stronę drukarki.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
W przypadku, gdy wyrównywanie drukarki nie rozpocznie się automatycznie, należy wykonać poniższe czynności w celu uruchomienia wyrównywania.
 1. Włóż nieużywany arkusz białego papieru w formacie Letter lub A4 do podajnika.
 2. Na ekranie głównym urządzenia dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 3. Dotknij ikonę Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 4. Dotknij strzałki w dół (), a następnie naciśnij Narzędzia.
 5. Dotknij opcji Wyrównaj głowicę drukującą. Drukarka wyrówna głowicę drukującą, a następnie wydrukuje stronę wyrównania.
Rozwiązanie 5: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku, oceń jego jakość i usuń ewentualne defekty
Aby wydrukować raport diagnostyki jakości wydruku i dokonać jego oceny, wykonaj czynności opisane poniżej.
Krok 1: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku
 1. Włóż nieużywany arkusz białego papieru w formacie Letter lub A4 do podajnika.
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałkę w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.
 3. Dotknij ikonę Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 4. Dotknij strzałki w dół (), a następnie pozycji Raporty.
 5. Dotknij pozycji Raport jakości druku. Urządzenie wydrukuje raport jakości druku.
  Rys. : Przykładowy raport diagnostyki jakości druku
  Ilustracja raportu diagnostyki jakości druku
Krok 2: Sprawdź raport diagnostyki jakości druku pod względem problemów z jakością
Jeżeli drukarka i wkłady atramentowe działają prawidłowo, wszystkie kolorowe paski na wydruku powinny być widoczne, bez smug i powinny mieć jednolity kolor na całej szerokości strony. Na czarnym tekście na stronie nie powinno być widocznych smug atramentu.
Poniższa tabela zawiera przykłady problemów, które mogą być widoczne na raporcie jakości druku. Poniższe przykłady nie są wyczerpujące, ale przedstawiają najczęstsze problemy z jakością druku.
Przykłady problemów widocznych na stronie raportu diagnostyki jakości druku
Błąd
Przykład
Duże litery są z jednej strony poprzerywane
Ilustracja: Poprzerywany duży tekst
Nieregularne smugi lub wyblakłe kolorowe pasy
Ilustracja: Nieregularne smugi lub wyblakłe kolorowe pasy
Poprzerywane paski kolorów
Ilustracja: Poprzerywane paski kolorów
Smugi innego koloru na paskach
Ilustracja: Smugi na kolorowych pasach
Regularne białe smugi na paskach koloru
Ilustracja: Białe smugi na kolorowych pasach
Nierówne wzorce wyrównywania
Ilustracja: Nierówne wzorce wyrównywania
 • Brak błędów na stronie raportu jakości druku oznacza, że mechanizm druku i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku w dalszym ciągu nie jest zadowalająca, spróbuj zastosować poniższe ogólne wskazówki dotyczące poprawy jakości druku i zaniechaj wykonywania czynności opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu:
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma odpowiednią rozdzielczość. Obrazy, które zostały zbytnio powiększone, mogą wyglądać na zamazane lub nieostre.
  • Jeśli problem występuje na krawędzi drukowanego obrazu, użyj oprogramowania zainstalowanego z drukarką lub innej aplikacji, aby obrócić obraz o 180°. Problem może nie występować na drugim końcu arkusza.
 • Jeżeli na stronie raportu jakości druku wystąpi jeden lub kilka z opisanych błędów, przejdź do czynności opisanych poniżej.
Krok 3: Upewnij się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  • W przypadku gdy komunikat o błędzie wskazuje konkretny wkład atramentowy, należy go odnaleźć i wyjąć z karetki głowicy drukującej, a następnie przejść do następnego kroku.
  • Jeśli komunikat o błędzie nie wskazuje konkretnego wkładu atramentowego, wyjmij wszystkie wkłady po kolei, jeden po drugim, a następnie przejdź do następnego kroku.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
 4. Sprawdź obszar wentylacyjny powyżej logo HP w górnej części obudowy każdego wkładu.
  Rys. : Obszar wentylacyjny w górnej części wkładu atramentowego
  Ilustracja: Obszar wentylacyjny w górnej części wkładu atramentowego
 5. Jeżeli do wkładu jest nadal przymocowany pomarańczowy pasek, pociągnij za niego, aby go zerwać.
  Rys. : Pomarańczowa taśma
  Ilustracja: Pomarańczowy pasek.
 6. Jeśli otwór jest zapchany, usuń nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki.
   Rys. : Czyszczenie zapchanego otworu szpilką
   Ilustracja: Czyszczenie zapchanego otworu szpilką.
  1. Zatkany otwór wentylacyjny
  2. Ostrożnie usunąć nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki
  3. Udrożniony otwór wentylacyjny
 7. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi w dół, wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład atramentowy tak, aby zatrzasnął się w gnieździe.
    Uwaga:
  Sprawdź, czy każdy wkład atramentowy znajduje się we właściwym gnieździe. Dopasuj kształt ikony i kolor wkładu atramentowego z gniazdem, mającym taki sam kształt i kolor.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy z powrotem na miejsce
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy na miejsce
 8. Powtórz powyższe czynności i sprawdź otwory wentylacyjne wszystkich wkładów atramentowych.
 9. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy jest prawidłowo zamocowany we właściwym gnieździe. Przesuń palcem wzdłuż górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby sprawdzić, czy żaden z nich nie wystaje. Dociśnij każdy wystający wkład atramentowy, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 11. Ponów próbę drukowania.
Krok 4: Wyczyść głowicę drukującą
Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić narzędzie czyszczące głowicę drukującą.
 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 2. Dotknij ikonę Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 3. Dotknij strzałki w dół (), a następnie naciśnij Narzędzia.
 4. Dotknij pozycji Wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wyczyści głowicę i wydrukuje stronę testową.
  • Jeżeli jakość druku na stronie testowej jest zadowalająca, dotknij przycisku Nie, aby powrócić do bieżącego zlecenia drukowania.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej nie jest zadowalająca, dotknij przycisku Tak, aby wykonać ponowne czyszczenie głowicy.
Krok 5: Wyrównywanie głowicy drukującej.
Aby wyrównać głowicę drukującą, wykonaj poniższe czynności.
 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacyjny.
 2. Dotknij ikonę Ustawienia (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 3. Dotknij strzałki w dół (), a następnie naciśnij Narzędzia.
 4. Dotknij opcji Wyrównaj głowicę drukującą. Drukarka wyrówna głowicę drukującą, a następnie wydrukuje stronę wyrównania.
Rozwiązanie 6: Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki
Oprogramowanie sprzętowe to wewnętrzne oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu. Może być dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego zawierająca rozwiązanie problemu. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji przy użyciu jednej z poniższych metod.
Rozwiązanie 7: Wymień głowicę drukującą
Jeżeli pomimo wykonania czynności opisanych powyżej problem nie ustąpił, wykonaj poniższe kroki w celu wymiany głowicy drukującej.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową. Kliknij poniższe łącze i poszukaj Sklepu części HP. Jeżeli strona Sklep części HP jest niedostępna, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży HP. Nowy mechanizm głowicy drukującej zostanie dostarczony z materiałami czyszczącymi.
Jeśli wcześniej nie dokonano wymiany wkładów, wymień te z niskim poziomem atramentu, aby zapobiec uszkodzeniu modułu głowicy.
Krok 1: Włóż papier do zasobnika wejściowego.
 1. Unieś zasobnik wyjściowy.
  Rys. : Unieś zasobnik wyjściowy.
  Ilustracja: Unieś zasobnik wyjściowy
 2. Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
 3. Wsuń plik kartek A4 do podajnika wejściowego krótszą krawędzią skierowaną do przodu, a stroną do zadrukowania do dołu.
 4. Ustaw stos papieru przy prawej stronie podajnika i wsuń stos, aż napotkasz opór.
 5. Dosuń prowadnicę szerokości papieru do krawędzi pliku papieru. Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie unieruchomiły papieru.
   Rys. : Włóż papier do zasobnika papieru
   Ilustracja: Włóż papier do zasobnika papieru
  1. Przesuwaj papier do przodu, aż napotkasz opór.
  2. Dopasuj prowadnicę szerokości papieru
 6. Opuść zasobnik wyjściowy.
Krok 2: Wyjmij starą głowicę drukującą
  Przestroga:
Nie wyciągaj wkładów atramentowych do momentu przygotowania nowego modułu głowicy.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 2. Naciśnij wystający uchwyt z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy
 3. Podnieś szary zatrzask karetki.
  Rys. : Podnieś szary zatrzask
  Ilustracja: Podnieś szary zatrzask
 4. Wyjmij wkłady z karetki.
  Rys. : Wyjmij starą głowicę drukującą
  Ilustracja: Wyjmij starą głowicę drukującą
Krok 3: Zainstaluj nową głowicę drukującą
 1. Wyjmij nową głowicę drukującą z opakowania.
  Rys. : Wyjmij głowicę drukującą
  Ilustracja: Wyjmowanie nowej głowicy drukującej z opakowania
 2. Trzymaj głowicę pionowo, kolorowymi ikonami skierowanymi ku górze.
  Rys. : Trzymaj głowicę pionowo
  Ilustracja: Trzymaj nową głowicę pionowo
 3. Umieść głowicę w karetce w taki sposób, aby fioletowa i zielona blokada głowicy były na przeciw fioletowej oraz zielonej blokady na karetce.
  Rys. : Włóż głowicę drukującą
  Ilustracja: Włóż nową głowicę drukującą
 4. Powoli opuszczaj szary zatrzask do momentu, aż będzie zabezpieczony leżał na karetce.
  Rys. : Opuść szary zatrzask
  Ilustracja: Opuść szary zatrzask
Krok 4: Zainstaluj wkłady atramentowe
Wybierz jedną z poniższych opcji instalacji wkładów w nowej głowicy.
 • Jeśli wymieniono wszystkie wkłady w Rozwiązaniu 6, przejdź do Opcji 1: Zainstaluj ponownie wkłady.
 • Jeśli nie wymieniono wszystkich wkładów, przejdź do Opcji 2: Zainstaluj nowe wkłady, aby wymienić stare wkłady i zapobiec uszkodzeniu głowicy.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...