Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet 1022 -- korzystanie z wbudowanego serwera internetowego

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego
Wbudowany serwer internetowy jest dostępny w drukarkach HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw. Aby z niego korzystać, nie trzeba instalować żadnego oprogramowania na komputerze — wystarczy obsługiwana przeglądarka internetowa: Apple Safari, Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Netscape Navigator w wersji 4.75 lub nowszej.
  Uwaga:
Wbudowany serwer internetowy nie przekazuje alertów o wiadomościach e-mail ani o stanie.
Wbudowany serwer internetowy jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.
Korzystając z wbudowanego serwera internetowego, użytkownicy mogą sprawdzać stan drukarki i sieci oraz zarządzać funkcjami drukowania z komputera zamiast z panelu sterowania drukarki. Poniżej znajduje się kilka przykładów funkcji, które można realizować za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego:
 • Wyświetlanie informacji o stanie drukarki
 • Wyświetlanie i drukowanie stron wewnętrznych
 • Zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych
 • Ustawianie typu papieru załadowanego do poszczególnych podajników
 • Wyświetlanie i modyfikowanie domyślnych ustawień konfiguracyjnych drukarki
 • Wyświetlanie i modyfikowanie konfiguracji sieci
Wbudowany serwer internetowy działa wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci opartej na adresacji IP. Wbudowany serwer internetowy nie obsługuje połączeń drukarek wykorzystujących protokół IPX.
  Uwaga:
Do uruchomienia wbudowanego serwera internetowego i korzystania z niego nie jest potrzebny dostęp do Internetu. Jeśli jednak w sekcji Other Links (Inne łącza) zostanie kliknięte łącze, do przejścia do odpowiedniej witryny wymagane będzie połączenie internetowe.
Otwieranie wbudowanego serwera internetowego
 1. W obsługiwanej przeglądarce wpisz adres IP lub adres hosta drukarki. Aby sprawdzić adres IP, wydrukuj na drukarce stronę konfiguracyjną. W tym celu naciśnij przycisk Go (Wykonaj) i przytrzymaj go w tej pozycji przez 5 sekund.
    Uwaga:
  Jeśli serwer druku HP Jetdirect używa domyślnego adresu IP (169.254.x.x, 192.0.0.192 lub 0.0.0.0), należy z poziomu wiersza poleceń wykonać polecenie „route add” i dodać adres IP serwera HP Jetdirect do tabeli routingu na komputerze. Zazwyczaj domyślnym adresem serwera druku HP Jetdirect jest 169.254.x.x lub 192.0.0.192. Jeśli na przykład serwer HP Jetdirect ma adres domyślny 192.0.0.192, a komputer ma adres 169.254.7.75, polecenie dodania do tabeli routingu wyglądałoby następująco:
  1. W obsługiwanej przeglądarce internetowej wpisz adres IP serwera druku HP Jetdirect tak samo, jak wpisujesz zwykły adres URL.
  2. Zostanie wyświetlona główna strona internetowa ustawień serwera HP Jetdirect. Kliknij kolejno opcje Networking (Sieć), Network Settings (Ustawienia sieci) i TCP/IP lub kliknij kolejno opcje Administration (Administracja) i Configuration (Konfiguracja). Na tej stronie można zmienić adresy TCP/IP i ustawić nazwę społeczności.
  Dokładniejsze informacje o konfiguracji serwera HP Jetdirect znajdują się w dokumencie Jak ustalić, zresetować i skonfigurować adres IP na serwerze druku HP Jetdirect (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=bpj02738).
 2. Wbudowany serwer internetowy zawiera trzy karty z ustawieniami i informacjami o drukarce: Information (Informacje), Settings (Ustawienia) i Networking (Sieć). Kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić.
  Uwaga:
Po otwarciu adresu URL można go dodać do zakładek lub ulubionych elementów, tak aby w przyszłości móc szybko do niego powrócić.
Karta Information (Informacje)
Karta Information (Informacje) zawiera następujące strony:
 • Device Status (Stan urządzenia): Na tej stronie są wyświetlane informacje o produkcie, takie jak nazwa sieciowa, adres sieciowy czy dane modelu.
 • Configuration (Konfiguracja): Na tej stronie są wyświetlane informacje pochodzące ze strony konfiguracyjnej drukarki.
Settings (Ustawienia)
Na tej karcie można z komputera skonfigurować ustawienia drukarki, takie jak domyślny format papieru czy tryb EconoMode. Jeśli drukarka pracuje jako drukarka sieciowa, ewentualną zmianę ustawień na tej karcie należy koniecznie skonsultować z administratorem drukarki.
Karta Networking (Sieć)
Na tej karcie administrator sieci może sterować ustawieniami sieciowymi drukarki podłączonej do sieci wykorzystującej adresację IP.
Other links (Inne łącza)
W tej części znajdują się łącza do witryn internetowych. Do korzystania z nich konieczne jest połączenie z Internetem. Jeżeli jest używane połączenie telefoniczne i podczas uruchomienia wbudowanego serwera internetowego użytkownik nie nawiązał połączenia z Internetem, przed odwiedzeniem którejkolwiek z tych witryn należy ustanowić połączenie. Ustanowienie połączenia może wymagać zamknięcia i ponownego uruchomienia wbudowanego serwera internetowego.
 • HP Instant Support: To łącze prowadzi do zbioru dynamicznych stron internetowych, które pomagają rozwiązywać określone problemy oraz pozwalają sprawdzić zakres innych usług dostępnych dla drukarki.
 • Product Registration (Rejestracja produktu): To łącze prowadzi do strony rejestracji produktu w witrynie firmy HP.
 • Order Supplies (Zamów materiały eksploatacyjne): To łącze prowadzi do witryny Sure Supply, w której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP od firmy HP lub wybranego autoryzowanego sprzedawcy.
 • Product Support (Pomoc techniczna): To łącze prowadzi do witryny pomocy technicznej dla drukarek z rodziny HP LaserJet 1020. W witrynie można szukać pomocy na konkretne tematy.
    Uwaga:
  Rodzina drukarek HP LaserJet 1020 obejmuje modele HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...