Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana wkładów atramentowych w urządzeniach wielofunkcyjnych HP Photosmart Premium serii e-All-in-One

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych HP Photosmart serii 7510 i 7520 e-All-in-One.
Niniejszy dokument zawiera opis czynności, które należy wykonać w celu wymiany wkładów atramentowych.

Typy wkładów

W poniższej tabeli można sprawdzić, jakie wkłady atramentowe należy wybrać w danym obszarze.
Ameryki i Azja - Pacyfik (bez Chin, Indii i Japonii)
Europa Zachodnia
Afryka, CIS, Japonia i Bliski Wschód
Chiny i Indie
Wkład atramentowy
HP 564
HP 364
HP 178
HP 862
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Film wideo przedstawiający procedurę wymiany wkładów atramentowych

Obejrzyj poniższy film wideo lub wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak wymienić wkład.

Wymiana wkładów atramentowych

Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkłady atramentowe.
 1. Włącz drukarkę, jeżeli nie została jeszcze włączona.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, a następnie wyjmij go z gniazda, pociągając go w górę.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij pojemnik z tuszem z gniazda.
    Przestroga:
  Nie unoś zatrzasku obok karetki, aby włożyć pojemniki z tuszem. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów atramentowych i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować pojemniki z tuszem, zatrzask musi być opuszczony.
  Uwaga:
  W żadnym wypadku nie należy wyłączać drukarki, jeśli brakuje w niej wkładów. Pamiętaj, że brakujące wkłady należy zainstalować jak najszybciej, aby uniknąć problemów z jakością druku i nadmiernego zużycia atramentu lub uszkodzenia systemu atramentu.
 5. Wyjmij wkład atramentowy z opakowania, a następnie pociągnij za wystającą pomarańczową końcówkę.
    Przestroga:
  Upewnij się, że pomarańczowa końcówka i taśma zostały całkowicie usunięte, zanim zdejmiesz pomarańczową zaślepkę. W przeciwnym razie tusz może wyciec z pojemnika. Po usunięciu taśmy ochronnej nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części pojemnika z tuszem. Jest to konieczne do jego prawidłowej wentylacji.
  Rys. : Zdejmowanie folii z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego.
 6. Przekręć pomarańczową osłonę w lewo, aby ją odłamać.
  Rys. : Usuwanie pomarańczowej osłony
  Ilustracja: Przekręć pomarańczową osłonę, aby ją odłamać
 7. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi do dołu, wsuń go do jego gniazda, a następnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Upewnij się, że ikona umieszczona na wkładzie drukującym pasuje kolorem do ikony na gnieździe wkładu drukującego.
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów nie należy unosić dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów atramentowych i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować pojemniki z tuszem, zatrzask musi być opuszczony.
  Rys. : Wkładanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
 8. Jeżeli wkładu atramentowego nie można zatrzasnąć w gnieździe, wyjmij go z karetki. Następnie delikatnie odegnij wypustkę wkładu atramentowego i ponownie włóż wkład atramentowy do karetki.
    Przestroga:
  Nie odginaj wypustki na więcej niż około 1,27 cm. Zbyt mocne odgięcie wypustki może spowodować jej odłamanie lub uszkodzenie pojemnika z tuszem.
   Rys. : Odginanie wypustki wkładu atramentowego
   Ilustracja: Wyreguluj zatrzask wkładu atramentowego
  1. Odegnij wypustkę wkładu atramentowego
  2. Nie odginaj wypustki o więcej niż 1,27 cm
 9. Powtórz powyższe czynności w stosunku do każdego wkładu atramentowego, który wymaga wymiany.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Po włożeniu nowego wkładu atramentowego drukarka automatycznie wyświetli monit o wyrównanie wkładów.
  Rys. : Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...