Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart Premium Fax All-in-One (C410a, C410b, C410c, C410d i C410e) - Wyświetla się komunikat „Zacięcie lub błędne podanie papieru".

Problem
Podczas drukowania papier zaciął się w urządzeniu i na panelu sterowania wyświetlony został komunikat o błędzie „Zacięcie lub błędne podanie papieru”.
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?
Jeżeli szukasz informacji dotyczących sposobów zapobiegania powtarzającym się zacięciom papieru, możesz przejść bezpośrednio do części zapobieganie i przyczyny w niniejszym dokumencie.
Aby rozwiązać problem, wykonaj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj kroki opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport z autotestu. Ten krok pozwala określić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po usunięciu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu z autotestu można zakończyć rozwiązywanie problemu.
Wydrukuj raport autotestu
Aby wydrukować stronę z raportem autotestu, należy wykonać następujące czynności.
 1. Załaduj czysty biały papier do podajnika wejściowego.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Konfiguracja ().
 3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać polecenie Drukuj raport.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać pozycję Raport stanu drukarki.
  Urządzenie wydrukuje raport stanu drukarki.
WAŻNE! Drukuj raporty autotestu po zastosowaniu któregokolwiek z rozwiązań, nawet jeśli problem został usunięty.
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Urządzenie może zgłosić zacięcie papieru nawet wtedy, gdy rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe rozwiązania dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych zacięć papieru.
Rozwiązanie 1: Usuń zacięty papier z urządzenia
W przypadku zacięcia papieru w urządzeniu, należy wykonać następujące czynności.
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Usuń luźne arkusze papieru
Nie ciągnij za zacięty papier
Ilustracja przedstawiająca luźne arkusze papieru w zasobniku wejściowym
Ilustracja przedstawiająca ostrzeżenie, aby nie ciągnąć za zacięty papier
Krok 2: Usuwanie zaciętego papieru z tyłu urządzenia wielofunkcyjnego
  Przestroga:
Nigdy nie ciągnij za zacięty papier z przodu urządzenia. Jeżeli masz do wyboru wyciągnięcie papieru od tyłu urządzenia lub od strony zasobnika, zawsze najpierw spróbuj wyciągnąć go od tyłu. Wyciąganie papieru z przodu, spod przedniej pokrywy, może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia urządzenia.
 1. Odłącz kabel USB od gniazda z tyłu urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Obróć drukarkę tak, aby uzyskać dostęp do jej tylnej części.
 4. Prawą stronę dupleksera przesuń na lewo, a następnie go wyjmij. Odłóż duplekser na bok.
 5. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki zaciętego papieru spomiędzy wałków wewnątrz urządzenia. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć arkuszy papieru.
  Rys. : Wyjmij zacięty papier
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony urządzenia.
    Przestroga:
  Przy użyciu latarki dokładnie sprawdź, czy między wałkami i trybami nie pozostały resztki podartego papieru, które mogły zablokować się w drukarce. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
  Rys. : Usuwanie resztek podartego papieru
  Ilustracja przedstawiająca wyciąganie resztek podartego papieru
 6. Wyciągnij papier z górnej strefy ścieżki podawania papieru.
  Rys. : Górna strefa ścieżki podawania papieru
  Zdjęcie górnej strefy ścieżki podawania papieru.
 7. Trzymając duplekser przed sobą, naciśnij zatrzaski po obu jego stronach, aby go otworzyć.
  Rys. : Lokalizacja zatrzasków na duplekserze
  Ilustracja: Lokalizacja zatrzasków na duplekserze
 8. Delikatnie wyciągnij zablokowany papier z dupleksera.
 9. Zamknij pokrywę dupleksera.
 10. Włóż dwa sworznie, znajdujące się po lewej stronie dupleksera w lewą część urządzenia i delikatnie wciśnij duplekser na miejsce. Upewnij się, że duplekser został zamocowany prawidłowo.
Krok 3: Usuń zacięty papier z przodu urządzenia
 1. Sprawdź, czy zacięty papier widać na podajniku wyjściowym (bez otwierania drzwiczek dostępu do wkładu drukującego).
 2. Jeśli widzisz zacięty papier, delikatnie go wyciągnij.
    Przestroga:
  Ostrożnie usuń zacięty papier z przodu urządzenia. Zbyt mocne wyciąganie papieru może uszkodzić mechanizm drukujący.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja otwierania pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
    Uwaga:
  Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. W takim przypadku należy zaczekać, aż przesunie się w odpowiednie miejsce.
 4. Sprawdź, czy w środku nie ma papieru.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier od przedniej strony drukarki. Jeżeli wewnątrz urządzenia pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania. Użyj latarki, aby sprawdzić, czy nie widać papieru.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Krok 4: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Aby sprawdzić, czy karetka porusza się swobodnie, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Sprawdź ścieżkę papieru
 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja otwierania pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
    Uwaga:
  Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. W takim przypadku należy zaczekać, aż przesunie się w odpowiednie miejsce.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 5. Sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przeszkody.
  Rys. : Przykład papieru, który może blokować karetkę
  Ilustracja przedstawiająca papier blokujący tor poruszania się karetki
 6. Usuń wszystkie znalezione kawałki papieru oraz inne przeszkody.
    Uwaga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy wałkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, papier może zaciąć się ponownie.
 7. Sięgnij do środka przez pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeśli karetka jest zablokowana z prawej strony, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeśli karetka jest zablokowana z lewej strony, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeśli karetka jest zablokowana pośrodku, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości drukarki, delikatnie popychając ją w lewo, a następnie w prawo.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów drukujących.
 10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 11. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 12. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Krok 2: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki
Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru.
Krok 1: Wyczyść wałki w tylnej części drukarki
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien,
  • woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie),
  • Czysty niestrzępiący się wacik bawełniany
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Obróć drukarkę tak, aby uzyskać dostęp do jej tylnej części.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 5. Prawą stronę dupleksera przesuń na lewo, a następnie go wyjmij. Odłóż duplekser na bok.
 6. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar płynu.
 7. Przyciśnij szmatkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki wewnątrz urządzenia
  Zdjęcie: Wyczyść wałki wewnątrz urządzenia
 8. Zajrzyj do tylnej części urządzenia, aby znaleźć wałki pobierania papieru. Znajdują się prawie na środku urządzenia, za rolkami podawania papieru.
  Rys. : Umiejscowienie wałków pobierania papieru
  Fotografia przedstawiająca umiejscowienie rolek pobierania papieru
    Uwaga:
  Konieczne może być użycie latarki w celu oświetlenia wałków pobierania papieru.
 9. Lekko nawilż czysty niestrzępiący się wacik bawełniany i wyczyść nim rolki pobierania papieru.
   Rys. : Wałki pobierania papieru
   Fotografia przedstawiająca wałki pobierania papieru w urządzeniu
  1. Wałek pobierania papieru
  2. Mały wałek pobierania papieru
 10. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
Krok 2: Wyczyść wałki dupleksera
 1. Trzymając duplekser przed sobą, naciśnij zatrzaski po obu jego stronach, aby go otworzyć.
  Rys. : Lokalizacja zatrzasków na duplekserze
  Ilustracja: Lokalizacja zatrzasków na duplekserze
 2. Sprawdź, czy wałki podawania papieru w duplekserze są czyste, czy nie ma na nich kawałków papieru i czy obracają się swobodnie.
  Rys. : Sprawdź wałki w duplekserze
  Zdjęcie: Sprawdź wałki w duplekserze
 3. Wyczyść rolki dupleksera w ten sam sposób jak rolki wewnątrz urządzenia.
 4. Pozostaw wałki do wyschnięcia na około 10-15 minut.
 5. Włóż dwa sworznie, znajdujące się po lewej stronie dupleksera w lewą część urządzenia i delikatnie wciśnij duplekser na miejsce. Upewnij się, że duplekser został zamocowany prawidłowo.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Krok 3: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Zresetuj drukarkę
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.
Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.
Krok 2: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a raport autotestu zostanie wydrukowany, wykonywanie dalszych czynności nie będzie konieczne. Podłącz przewód USB, aby wznowić zadanie drukowania.
 • Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli raport autotestu nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Krok 3: Poszukaj dalszych informacji
Jeżeli nadal występują problemy, na stronie głównej wsparcia technicznego HP wyszukaj inny dokument z opisem zaobserwowanych symptomów.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wsparcie klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
  Uwaga:
Jeżeli strona zostanie wyświetlona z nieprawidłowym ustawieniem kraju/regionu lub w nieprawidłowym języku, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Zapobieganie zacięciom papieru
Użyj poniższych sugestii, aby zapobiec występowaniu zacięć papieru.
Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwoli zapobiec powtarzającym się zacięciom papieru w urządzeniu HP.
 • Przed załadowaniem papieru do podajnika unieś stos arkuszy papieru, a następnie popukaj dolną krawędzią o płaską powierzchnię, tak aby wyrównać wszystkie krawędzie stosu.
 • Upewnij się, że ograniczniki długości oraz szerokości na podajniku są ustawione prawidłowo, a następnie wsuń do oporu stos papieru do podajnika.
    Przestroga:
  Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika.
 • Nie przepełniaj podajnika papierem.
 • Nie wkładaj nowych arkuszy do podajnika w czasie drukowania.
 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie HP obsługuje dany rodzaj papieru. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP.
 • Nie drukuj na papierze ze spinaczami lub zszywkami.
 • Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 • Używaj jedynie jednego rodzaju papieru do danego zadania drukowania. Nie umieszczaj na raz w podajniku papieru różnego rodzaju, rozmiaru oraz o różnej gramaturze.
 • Nie używaj zbyt cienkiego lub zbyt grubego papieru albo papieru o zbyt gładkiej fakturze.
Zacięcia papieru mogą być spowodowane:
 • Nieprawidłowym włożeniem papieru do zasobnika.
 • Uszkodzeniem lub zabrudzeniem wałków papieru.
 • Włożeniem do zasobnika podartego, pomarszczonego lub zawilgoconego papieru.
 • Tylna pokrywa dostępu mogła nie zostać zamknięta lub moduł druku dwustronnego (duplekser) nie został zamocowany na miejscu.
 • Dodanie papieru do stosu znajdującego się w zasobniku w czasie, gdy urządzenie drukowało.
 • Włożenie do zasobnika arkuszy papieru różnego rodzaju.
 • Zacięcie papieru w urządzeniu w niewidocznym miejscu.
 • Zablokowanie ścieżki papieru przez jakąś przeszkodę.
 • Resztki podartego papieru, które utknęły w urządzeniu po poprzednim zacięciu.
 • Przepełnieniem zasobnika.
 • W przypadku drukowania na kopercie: zagięciem krawędzi koperty.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...