Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne serii HP TouchSmart IQ500 i IQ800 Desktop - Rozwiązywanie problemów związanych z klawiaturą i myszą bezprzewodową w komputerach stacjonarnych typu TouchSmart

Niniejszy dokument odnosi się do komputerów stacjonarnych serii HP TouchSmart IQ500 i IQ800 Desktop.
Rys. : Klawiatura i mysz bezprzewodowa oraz odbiornik bezprzewodowy USB
Ilustracja klawiatury, myszy i odbiornika bezprzewodowego USB.

Ten film przedstawia sposób rozwiązywanie problemów związanych z bezprzewodową myszą i klawiaturami

Klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie działa

Jeśli mysz lub klawiatura bezprzewodowa nie działają prawidłowo, wykonaj każdą z poniższych czynności, aż do przywrócenia ich działania:
 1. Sprawdź przełącznik On/Off myszy i upewnij się, że ustawiony jest w pozycji On.
  Rys. : Przełącznik On/Off myszy bezprzewodowej
  Ilustracja dolnej części myszy bezprzewodowej, z przełącznikiem On/Off.
  Uwaga:
  Klawiatura nie posiada przełącznika On/Off.
 2. Ponownie uruchom komputer. W niektórych przypadkach umożliwia to przynajmniej tymczasowe rozwiązanie problemu, dzięki czemu możliwe jest wykonanie innych czynności w celu całkowitego rozwiązania problemu.
 3. Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne i sprawdź, czy są prawidłowo włożone. Wymień baterie, nawet jeśli oprogramowanie myszy/klawiatury wskazuje, że są naładowane.
  Zdejmij osłonę komory baterii, aby uzyskać do nich dostęp. W klawiaturach osłona baterii zwykle znajduje się pod spodem. Wymieniając baterię, należy zwrócić uwagę na symbol bieguna dodatniego (znak +) wydrukowany przy komorze baterii lub osłonie baterii. Sprawdź, czy biegun dodatni baterii jest zwrócony w stronę komory baterii oznaczoną znakiem +.
  Rys. : Ułożenie baterii w myszy
  Komora baterii
  Rys. : Ułożenie baterii w klawiaturze
  Komora baterii
 4. Upewnij się, że mysz i klawiatura są umieszczone blisko komputera, w odległości do 30 cm i nie są zakłócane przez inne urządzenia elektryczne lub bezprzewodowe.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund niebieski przycisk Connect w dolnej części myszy lub klawiatury.
 6. Przeprowadź synchronizację urządzeń bezprzewodowych w następujący sposób:
  1. Odwróć komputer i znajdź odbiornik bezprzewodowy z tyłu obudowy.
   Rys. : Odbiornik bezprzewodowy USB
   Ilustracja odbiornika bezprzewodowego USB.
    Rys. : Lokalizacja odbiornika bezprzewodowego
    Ilustracja tylnej części komputera z odbiornikiem bezprzewodowym i kontrolką aktywności komunikacji bezprzewodowej.
   1. Odbiornik klawiatury i myszy bezprzewodowej
   2. Kontrolka - widoczna tylko, gdy urządzenie jest aktywne
  2. Pociągnij odbiornik USB, aby wyjąć go z gniazda USB. Całkowite usunięcie odbiornika z komputera nie jest konieczne; wystarczy wyjąć go z gniazda.
   Rys. : Wyjmowanie odbiornika bezprzewodowego
   Animacja przedstawia wyjmowanie odbiornika bezprzewodowego.
  3. Odczekaj 10 sekund, a następnie włóż odbiornik z powrotem do gniazda i upewnij się, że jest włożony do końca.
  4. Znajdź niebieską kontrolkę widoczną przez metalową kratkę w tylnej części komputera. Po podłączeniu odbiornika bezprzewodowego kontrolka świeci się przez kilka sekund, po czym gaśnie.
   Uwaga:
   Jeśli niebieska kontrolka nie zapala się po włożeniu odbiornika bezprzewodowego do gniazda, przejdź do następnego kroku.
  5. Gdy kontrolka odbiornika zgaśnie, naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund niebieski przycisk Connect w dolnej części klawiatury lub myszy. Przytrzymuj przycisk do czasu, aż znowu zobaczysz światło niebieskiej kontrolki w tylnej części komputera.
  6. Gdy niebieska kontrolka zapali się, zwolnij przycisk Connect w myszy lub w klawiaturze.
   Kontrolka pozostanie zapalona jeszcze przez kilka sekund. Gdy niebieska kontrolka znowu zgaśnie, oznacza to, że klawiatura lub mysz zostały zsynchronizowane z komputerem.
 7. Użyj funkcji przywracania systemu Microsoft Windows, aby wrócić do punktu, w którym urządzenia działały prawidłowo:
 8. Jeśli mysz lub klawiatura posiada odbiornik USB, odłącz odbiornik USB od komputera TouchSmart i włóż go do innego gniazda USB po lewej stronie. Następnie odczekaj około 20 sekund, aż system Windows ponownie wykryje urządzenia i przeprowadzi konfigurację sprzętu.
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik klawiatury i myszy z witryny HP. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników.
 10. Jeśli klawiatura lub mysz wciąż nie działa prawidłowo, jeden z elementów zestawu bezprzewodowego (mysz, klawiatura i odbiornik) może być wadliwy lub posiadać sygnał, który nie odpowiada pozostałym urządzeniom. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji jest większe, gdy jedno z trzech urządzeń zostało wymienione. Aby uzyskać zestaw zamienny, wejdź na stronę internetową Kontakt z HP.

Mysz nie przesuwa się prawidłowo (wskaźnik przeskakuje)

Jeżeli wskaźnik myszy nie przesuwa się prawidłowo, często się zatrzymując podczas ruchu myszy, wykonaj następujące czynności:
 • Zmień powierzchnię pod myszą. Umieść mysz na jasnej podkładce lub na kartce białego papieru i sprawdź jej działanie. Używaj myszy bezprzewodowej na nieprzezroczystej powierzchni. Mysz bezprzewodowa może działać nieprawidłowo na szkle, karbowanej, przezroczystej, odblaskowej lub prześwitującej powierzchni.
 • Wymień baterie. Zdejmij osłonę komory baterii i wymień je.
 • Usuń inne przedmioty znajdujące się między klawiaturą, myszą i odbiornikiem, szczególnie głośniki.
 • Jeżeli używasz myszy lub klawiatury blisko dużych metalowych powierzchni, usuń metalową powierzchnię lub przesuń odbiornik, mysz i klawiaturę w inne miejsce, położone dalej od metalowej powierzchni.

Brak reakcji na naciśnięcie klawiszy, znaki pojawiają się po kilku sekundach lub podczas pisania pojawiają się nieprawidłowe znaki

Prawdopodobnie sygnał bezprzewodowy jest słaby. Wykonaj następujące czynności:
 1. Upewnij się, że mysz i klawiatura są umieszczone blisko komputera, w odległości do 30 cm i nie są zakłócane przez inne urządzenia elektryczne lub bezprzewodowe.
 2. Wymień baterie. Zdejmij osłonę komory baterii od spodu klawiatury i wymień baterie.
 3. Usuń urządzenia bezprzewodowe zainstalowane ostatnio w pobliżu, aby sprawdzić, czy inne urządzenie nie zakłóca komunikacji bezprzewodowej. Jeżeli tak jest, w miarę możliwości ustaw urządzenie na inną częstotliwość lub ponownie zsynchronizuj mysz i klawiaturę.
 4. Usuń inne przedmioty znajdujące się między klawiaturą, myszą i odbiornikiem, szczególnie głośniki.
 5. Jeżeli używasz myszy lub klawiatury blisko dużych metalowych powierzchni, usuń metalową powierzchnię lub przesuń odbiornik, mysz i klawiaturę w inne miejsce, położone dalej od metalowej powierzchni.
Jeżeli po naciśnięciu klawisza wpisywany znak pojawia się dopiero po sekundzie, jest to opóźnienie lub problem z buforowaniem w urządzeniach komunikacyjnych/oprogramowaniu. Łączność klawiatury bezprzewodowej może zostać przerwana przez inne połączenia bezprzewodowe w jej pobliżu. Klawiatura może też reagować z opóźnieniem, jeżeli komputer jest zajęty wykonywaniem innych zadań o wysokim priorytecie, na przykład skanowaniem w poszukiwaniu wirusów.

Przyciski regulacji głośności na klawiaturze nie działają

Jeśli przyciski regulacji głośności na klawiaturze nie zmieniają poziomu głośności, przeinstaluj sterownik urządzenia. Instrukcja znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP, w sekcji Ponowna instalacja sterownika sprzętu, Odzyskiwanie aplikacji lub sterownika w systemie Windows Vista.
Rys. : Przyciski regulacji głośności na klawiaturze
Ilustracja przycisków regulacji głośności na klawiaturze.

Poprawa wydajności pracy klawiatury i myszy bezprzewodowej

Aby poprawić wydajność pracy klawiatury lub myszy bezprzewodowej, zastosuj się do poniższych sugestii:
 • Jeśli mysz lub klawiatura nie działa po wymianie baterii, przeprowadź ręczną synchronizację tych urządzeń. Instrukcje dotyczące synchronizacji znajdują się w części 7 następnej sekcji, Klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie działa.
 • Upewnij się, że klawiatura i mysz znajdują się w odległości do 100 cm od komputera, na tej samej wysokości.
 • Przenieś wszystkie urządzenia elektryczne lub bezprzewodowe, które znajdują się pomiędzy klawiaturą lub myszą, a odbiornikiem, dotyczy to zwłaszcza głośników i telefonów komórkowych.
 • Sprawdź stan baterii klawiatury lub myszy za pomocą wskaźnika poziomu naładowania baterii w komputerze. Będąc na pulpicie systemu Windows (nie dotyczy HP TouchSmart), umieść kursor myszy nad wskaźnikiem stanu baterii myszy lub klawiatury w zasobniku systemowym.
  Uwaga:
  Aby zobaczyć wszystkie ikony, naciśnij przycisk strzałki w lewo w zasobniku systemowym u dołu ekranu.
  Rys. : Wskaźnik stanu baterii klawiatury
  Ilustracja wskaźnika stanu baterii klawiatury.
  • Zielony - oznacza, że bateria jest pełna.
  • Żółty - oznacza, że bateria jest naładowana do połowy.
  • Czerwony - oznacza, że czas wymienić baterię.
  Uwaga:
  Kieruj się wskaźnikami poziomu naładowania baterii. Jeśli urządzenie nie działa, wymień baterie na nowe baterie alkaliczne.

Zwiększenie żywotności baterii

Aby móc dłużej korzystać z baterii w klawiaturze lub myszy, zastosuj się do poniższych wskazówek.
 • Gdy mysz nie jest używana, wyłącz ją przesuwając przełącznik w dolnej części urządzenia do pozycji Off. Jeśli przełącznik pozostawiony zostanie w pozycji On, gdy mysz nie jest używana, każdy ruch myszy będzie przyspieszał zużycie baterii.
  Rys. : Przełącznik On/Off myszy bezprzewodowej
  Ilustracja dolnej części myszy bezprzewodowej, z przełącznikiem On/Off.
  Uwaga:
  Klawiatura nie posiada przełącznika On/Off.
 • Korzystaj z myszy na jasnej powierzchni. Korzystanie z myszy na czarnej powierzchni może przyczynić się do szybszego zużycia baterii.
 • Nie używaj myszy na szklanej powierzchni.
 • Wymieniając baterie, użyj baterii alkalicznych. Akumulatorki lub baterie innego typu mogą nie zapewnić tak długiego czasu pracy.
 • Gdy urządzenia bezprzewodowe nie są używane, należy przechowywać je w pobliżu komputera.
  Rys. : Typowe rozmieszczenie urządzeń bezprzewodowych w czasie, gdy nie są używane
  Ilustracja typowego rozmieszczenia urządzenia bezprzewodowego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...