Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów z utraconym połączeniem internetowym lub pocztą e-mail w sieci bezprzewodowej (system Windows 7)

Niniejszy dokument warto przeczytać, jeśli na komputerze, na którym dotychczas można się było połączyć z Internetem i odbierać pocztę e-mail, nagle pojawił się komunikat o błędzie przeglądarki:
 • nie można wyświetlić strony internetowej
 • dns_unresolved_hostname (nierozpoznana_nazwa_hosta_dns)
 • lub komunikat o błędzie podobnej treści.
Niniejszy dokument zawiera informacje umożliwiające rozpoznanie problemu na podstawie występujących objawów oraz szybkie przywrócenie połączenia.
Ustalenie, czy jest to problem dotyczący sieci czy Internetu
Po pierwsze należy ustalić, czy problem dotyczy połączenia między komputerem a siecią (routerem), czy połączenia między siecią a usługodawcą internetowym.
Aby ustalić, które połączenie nie działa, odszukaj ikonę sieci na pasku zadań, a następnie wykonaj następujące czynności.
Wyłączono lub dezaktywowano kartę bezprzewodową
Zasilanie urządzeń sieci bezprzewodowych i Bluetooth w przypadku większości komputerów jest kontrolowane za pomocą przycisku lub przełącznika. Zdarza się, że przycisk ten zostanie przypadkowo naciśnięty i spowoduje to wyłączenie urządzenia bezprzewodowego.
Większość komputerów jest wyposażona w kontrolkę, która świeci na niebiesko, gdy karta sieciowa jest włączona i aktywna, a na pomarańczowo, gdy karta jest wyłączona lub nieaktywna. Niektóre z nowszych modeli mają inne kolory kontrolek.
Aby włączyć i aktywować kartę bezprzewodową, wykonaj następujące czynności:
 1. Aby włączyć kartę bezprzewodową, po prostu przesuń przełącznik w pozycję On. W niektórych komputerach przełącznik jest zastąpiony przyciskiem dotykowym na panelu, nad klawiaturą.
 2. Aby aktywować kartę bezprzewodową, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HP Wireless Assistant (disabled) i wybierz polecenie Open Wireless Assistant (Otwórz asystenta sieci bezprzewodowej). Kliknij polecenie Włącz. Zostanie wyświetlona ikona HP Wireless Assistant (enabled) .
Zmieniono adresy IP
Urządzenia w sieci komunikują się przy użyciu adresów IP przypisywanych dynamicznie przez operatora internetowego. Jeśli wystąpi awaria zasilania u operatora internetowego, adresy IP zostaną zmienione, a połączenie internetowe zostanie utracone.
Aby rozwiązać konflikt adresów IP i uzyskać nowe dynamiczne adresy, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz router i modem.
 2. Włącz modem i zaczekaj na ponowne ustanowienie połączenia z usługodawcą internetowym.
 3. Włącz router i zaczekaj na ponowne ustanowienie połączenia z modemem.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Użyto statycznego, a nie dynamicznego adresu IP
Podczas konfigurowania nowego połączenia sieciowego za pomocą kreatora można ustawić statyczny adres IP karty bezprzewodowej. Połączenie będzie działać, aż do zmiany w sygnale operatora internetowego. Wielu dostawców firmowych i publicznych sieci WIFI regularnie zmienia adresy, co może powodować utratę połączenia. Najlepiej jest skonfigurować kartę bezprzewodową do akceptowania dynamicznego adresu IP, który zmieni się po zresetowaniu sieci.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci, wybierz polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie w lewym okienku wybierz opcję Zmień ustawienia karty sieciowej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 3. Na karcie Sieć w oknie Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej wybierz opcję Protokół internetowy w wersji 6, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IPv6 i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz te czynności dla protokołu internetowego w wersji 4.
 5. Wróć do okna Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej na karcie Sieć i wybierz opcję Konfiguruj. Jeśli masz dostęp do karty Zarządzanie energią dla tego urządzenia, odznacz opcję Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.
 6. Ponownie uruchom komputer.
Zmieniono klucz zabezpieczeń
Podczas konfiguracji połączenia z siecią bezprzewodową na komputerze są zapisywane informacje o zabezpieczeniach, w tym hasło. Na komputerze jest przechowywana lista wszystkich sieci, z którym zostało nawiązane połączenie. Pozycje tej listy można ręcznie usunąć. O ile hasła zabezpieczeń sieci domowej zazwyczaj nie są zmieniane, hasła większości firmowych i publicznych sieci WiFi są zmieniane regularnie.
Jeśli komputer znajdujący się w zasięgu sieci spróbuje nawiązać automatyczne połączenie przy użyciu starych kodów zabezpieczeń, próba zakończy się niepowodzeniem. Jeżeli klikniesz ikonę i ręcznie wybierzesz sieć, komputer nadal będzie korzystać ze starych haseł.
Aby usunąć połączenie z nieprawidłowymi informacjami, a następnie ustanowić nowe połączenie z siecią bezprzewodową, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i wybierz opcję Otwórz centrum sieci i udostępniania. Grafika sygnalizuje, czy jest połączenie lub czy go nie ma.
  Rys. : Brak połączenia z Internetem
 2. Kliknij opcję Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi. Kliknij prawym przyciskiem myszy sieć, której dotyczą problemy z połączeniem, i wybierz polecenie Usuń sieć.
 3. Aby ustanowić nowe połączenie z siecią bezprzewodową, wróć do okna Centrum sieci i udostępniania i wybierz opcję Skonfiguruj połączenie z siecią.
 4. Wybierz opcję Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 5. Wpisz wymagane informacje o zabezpieczeniach sieci. Są to informacje, które wykorzystano do konfiguracji sieci domowej.
  • Nazwa sieci (SSID)
  • Typ zabezpieczeń (WEP i WAP to często używane typy)
  • Typ szyfrowania (Dodatkowa funkcja niektórych rodzajów zabezpieczeń)
  • Klucz zabezpieczeń lub hasło
  • Wybierz opcję Uruchom to połączenie automatycznie, jeżeli chcesz, aby komputer automatycznie łączył się z daną siecią, gdy jest w jej zasięgu.
 6. Aby sprawdzić, czy połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane, kliknij ikonę dostępnych sieci i wyświetl listę dostępnych sieci bezprzewodowych.
Rozwiązywanie problemów za pomocą programów diagnostycznych systemu Windows i firmy HP
W systemie Windows 7 jest dostępnych kilka narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozwiązanie problemów z połączeniem sieciowym. Aby sprawdzić połączenie z siecią i Internetem, kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i wybierz opcję Centrum sieci i udostępniania.
Rys. : Okno Centrum sieci i udostępniania systemu Windows 7
W tym przykładzie ikona Centrum sieci i udostępniania informuje o problemie z połączeniem sieciowym oraz braku połączenia z Internetem. Kliknij dwukrotnie dowolną ikonę, aby wyświetlić dodatkowe informacje, oraz kliknij łącza testów automatycznych i czynności naprawczych, aby uruchomić odpowiednią procedurę.
Jeśli występuje kilka problemów jednocześnie, tymczasowo podłącz komputer do sieci za pomocą kabla, aby uruchomić narzędzia do rozwiązywania problemów firmy Microsoft oraz usługę Windows Update. Ponadto uruchom też program HP Support Assistant w celu wykonania testów diagnostycznych oraz zainstalowania wszystkich dostępnych zaktualizowanych sterowników i programów.
Instalacja zaktualizowanych sterowników sieciowych w celu uzyskania poprawy działania
Jeśli występują problemy z przerywaniem połączeń, należy zainstalować najnowsze, zaktualizowane sterowniki karty sieci bezprzewodowej.
  Uwaga:
Jeśli nie masz bezprzewodowego połączenia z Internetem, możesz tymczasowo podłączyć komputer do sieci za pomocą kabla sieciowego. A jeśli nie masz połączenia przewodowego z Internetem, użyj innego komputera, aby uzyskać dostęp do witryny internetowej firmy HP umożliwiającej pobranie sterowników i oprogramowania w celu wyszukania sterowników dla karty bezprzewodowej i chipsetu Ethernet. Pobierz sterowniki na napęd zewnętrzny i zainstaluj je na komputerze, na którym wystąpiły problemy z połączeniem.
W oryginalnym obrazie fabrycznym komputera HP uwzględniono sterowniki wymagane dla wbudowanej karty sieci bezprzewodowej oraz aplikację HP Wireless Assistant. Jeżeli system operacyjny (OS) został zmieniony, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję sterownika wbudowanej karty sieci bezprzewodowej i aplikację HP Wireless Assistant dla danego komputera i systemu operacyjnego.
Zaleca się, aby korzystać z najnowszych sterowników dla systemu operacyjnego. Jeśli jednak nastąpiła zmiana systemu operacyjnego (został on uaktualniony lub zmieniony na starszą wersję) i występują problemy z przerywanym połączeniem, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz polecenie system, a następnie z listy wybierz pozycję Informacje o systemie.
 2. Kliknij Komponenty > Sieć > Karta, aby zlokalizować producenta adaptera Ethernet.
 3. Przejdź do witryny firmy HP i kliknij Wsparcie i sterowniki.
 4. Wprowadź Nazwę i numer produktu i kliknij Szukaj.
 5. Jeśli sterownik nie jest dostępny lub nie można go pobrać dla używanego urządzenia, przejdź do witryny producenta i pobierz najnowsze dostępne sterowniki.
Sprawdzanie stanu karty bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń
Jeśli nie ma połączenia sieciowego ani internetowego, odszukaj ikony sieci na pasku zadań. Jeśli na pasku zadań nie ma ikony sieci lub jeśli na liście w Centrum sieci i udostępniania nie ma połączeń przewodowych ani bezprzewodowych Ethernet, przed zainstalowaniem nowych sterowników należy sprawdzić w Menedżerze urządzeń, czy nie wystąpił problem ze sterownikami sieciowymi.
 1. Kliknij Start, w polu wyszukiwania wpisz menedżer urządzeń i z wyświetlonej listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, aby rozwinąć listę urządzeń.
  Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne karty bezprzewodowe, odłącz kabel sieciowy Ethernet i włącz kartę bezprzewodową. Powinny zostać wyświetlone urządzenia.
  Po wyłączeniu sieci bezprzewodowej niektóre karty mogą nie być wyświetlane.
  Karta bezprzewodowa wyłączona
  Karta bezprzewodowa włączona
Przenoszenie komputera bliżej routera w celu zminimalizowania zakłóceń
Router sieci bezprzewodowej ma ograniczony zasięg łączności. Im dalej komputer znajduje się od routera, tym słabszy jest sygnał. Duże obiekty, takie jak ściany, metalowe meble oraz urządzenia elektryczne, mogą zakłócać sygnał i ograniczać zasięg pracy urządzeń.
Aby przetestować połączenie, ustaw komputer blisko routera i ogranicz zakłócenia pochodzące z innych urządzeń elektrycznych. Jeżeli test wykaże, że połączenie bezprzewodowe działa prawidłowo w sytuacji, gdy komputer znajduje się blisko routera, zaleca się przemieszczenie komputera w celu ustalenia zasięgu połączenia.
Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się następujące urządzenia elektryczne:
 • Telefony bezprzewodowe 2,4 GHz
 • Kuchenki mikrofalowe
 • Bramki elektroniczne
 • Transformatory elektryczne w pobliżu routera
 • Systemy zabezpieczające
 • Inne nadajniki bezprzewodowe znajdujące się w pobliżu routera
Nie można uruchomić łączności bezprzewodowej
Naciśnięcie przycisku lub klawisza łączności bezprzewodowej na komputerze nie uruchamia łączności bezprzewodowej, pozwala jedynie na uruchomienie oprogramowania HP do obsługi łączności bezprzewodowej. Opcja uruchomienia łączności bezprzewodowej nie wyświetla się w Centrum Mobilności Windows. Opcje uruchomienia łączności bezprzewodowej i bluetooth są wyłączone i nie można ich wybrać za pomocą oprogramowania do obsługi łączności bezprzewodowej HP: HP Wireless Assistant lub HP Connection Manager.
Aby uruchomić te opcje w oknie oprogramowania do obsługi łączności bezprzewodowej, naciśnij przycisk lub klawisz łączności bezprzewodowej na komputerze jeszcze raz. Opcje staną się dostępne za pośrednictwem oprogramowania. Uruchom łączność bezprzewodową korzystając z Centrum Mobilności Windows, HP Wireless Assistant lub HP Connection Manager a następnie zamknij oprogramowanie. Przycisk lub klawisz łączności bezprzewodowej w komputerze powiniene działać zgodnie z oczekiwaniami.
Rys. : Przykład: Opcje łączności bezprzewodowej zostały wyłączone
Windows lub oprogramowanie do obsługi łączności bezprzewdowej wyświetla opcje jako niedostępne.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...