Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne z serii HP Deskjet 1050, 1050A, 2050, 2050A i Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One - Wyświetla się komunikat „Zacięcie karetki" lub „0X610000F6"

Problem
Karetka jest zablokowana i nie przesuwa się. W drukarce mógł również wystąpić jeden z poniższych problemów:
 • Zacięty papier
 • Drukarka nie drukuje
 • Zadania drukowania są nieoczekiwanie przerywane
 • Migające kontrolki na panelu sterowania
  Rys. : Migające kontrolki, sygnalizujące zablokowanie karetki
  Ilustracja: Migające kontrolki, sygnalizujące zablokowanie karetki
Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie
Aby rozwiązać problem, należy wypróbować poszczególne sposoby rozwiązania problemu w podanej kolejności.
WAŻNE: Po wypróbowaniu każdego rozwiązania spróbuj wydrukować raport autotestu, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo. Aby wydrukować raport autotestu, wykonaj czynności podane w poniższej tabeli.
Poniższy film przedstawia procedurę drukowania raportu z autotestu.
  Uwaga:
Urządzenie przedstawione na tym filmie to HP Deskjet 2050. Może różnić się od Twojego urządzenia, ale sposób postępowania jest taki sam.
.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego klipu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Jak wydrukować raport autotestu
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kopiowania w czerni () oraz przycisk kopiowania w kolorze () do momentu, aż urządzenie zareaguje.
 2. Zwolnij oba przyciski. Urządzenie wydrukuje raport autotestu.
  Rys. : Przykład raportu autotestu
  Ilustracja: Raport autotestu
W tym filmie przedstawiono sposób rozwiązywania problemu z zablokowaniem karetki.
  Uwaga:
Urządzenie przedstawione na filmie to HP Deskjet 2050. Może różnić się od Twojego urządzenia, ale sposób postępowania jest taki sam.
.
W przypadku problemów z odtworzeniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Rozwiązanie 1: Wyłącz i włącz urządzenie
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć i wyłączyć urządzenie w celu zresetowania mechanizmu drukowania.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie. Jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć, przejdź do następnego rozwiązania tj. usunięcia zaciętego papieru.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
    Uwaga:
  Urządzenie może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki urządzenia mogą migać, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces rozgrzewania zakończy się.
 4. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z podrozdziałem dotyczącym drukowania raportu autotestu, znajdującym się na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier
Zacięty papier może spowodować zablokowanie karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.
Krok 1: Usuń luźny papier lub obce przedmioty z podajników
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz kabel USB od gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia HP należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 4. Wyjmij z podajnika wszystkie luźne arkusze papieru.
 5. Zajrzyj do wnętrza podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty, takie jak spinacze lub inne elementy, które mogły wpaść do środka.
    Uwaga:
  Konieczne może być użycie latarki, aby podświetlić ten obszar urządzenia.
  Rys. : Zajrzyj do wnętrza podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty.
  Ilustracja: Zajrzyj do wnętrza podajnika
 6. Przesuń palcami mechanizm pobierania znajdujący się wewnątrz podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty.
  Rys. : Przesuń mechanizm pobierania znajdujący się wewnątrz podajnika i wyjmij wszystkie obce przedmioty
  Ilustracja: Przesuń mechanizm pobierania znajdujący się wewnątrz podajnika
    Przestroga:
  Sprawdź, czy w podajniku nie znajdują się żadne obce przedmioty, które mogłyby powodować kolejne zacięcia papieru lub uszkodzenie urządzenia HP.
 7. Wyjmij wszystkie arkusze papieru lub obce przedmioty z odbiornika.
Krok 2: Usuń zacięty papier od spodu urządzenia All-in-One
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy występuje zacięcie papieru oraz w razie potrzeby usunąć zacięty papier od spodu drukarki HP.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz kabel USB od gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Obróć drukarkę tak, aby uzyskać dostęp do jej spodniej strony (podstawy).
 5. Naciśnij zatrzaski po obu stronach pokrywy dostępu, aby je odblokować.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu w podstawie produktu
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu
 6. Pociągnij pokrywę do siebie, aby ją otworzyć.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu
 7. Delikatnie wyciągnij wszelki zacięty papier spomiędzy wałków wewnątrz drukarki.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz produktu nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
 8. Zamknij pokrywę dostępu. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu.
 9. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 10. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 4. Delikatnie wyciągnij papier, który zablokował się w urządzeniu.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 8. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z podrozdziałem dotyczącym drukowania raportu autotestu, znajdującym się na początku dokumentu.
Krok 4: Usuń zacięty papier od przedniej strony urządzenia wielofunkcyjnego
Jeśli nie możesz usunąć zaciętego papieru od spodu ani od tyłu drukarki, wykonaj następujące czynności, aby usunąć go od przedniej strony drukarki.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Chwyć zacięty papier obiema rękami i powoli wyciągnij go od przedniej strony drukarki.
    Uwaga:
  Jeśli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz produktu nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
 4. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 6. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z podrozdziałem dotyczącym drukowania raportu autotestu, znajdującym się na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie poruszać, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Nie wyłączając drukarki, odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się w jej tylnej części.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki oraz zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 4. Znajdź miejsce w urządzeniu, w którym zatrzymała się karetka. Sprawdź, czy na torze poruszania się karetki nie znajdują się skrawki papieru lub inne przedmioty. Konieczne może być użycie latarki, aby dokładnie obejrzeć wnętrze drukarki.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy wałkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 5. Usuń wszelkie widoczne skrawki papieru oraz inne przedmioty.
 6. Sięgnij do środka urządzenia przez pokrywę dostępu do wkładów drukujących i ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana w środkowej części toru, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
 7. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony urządzenia.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 9. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej w ścianie lub do listwy zasilającej.
 10. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 11. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania raportu autotestu, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Wyjmij i z powrotem włóż wkłady drukujące
Nieprawidłowe ułożenie lub instalacja wkładów atramentowych może spowodować, że urządzenie będzie sygnalizować błąd zacięcia karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować wkłady atramentowe.
Krok 1: Wyjmij wkłady drukujące
 1. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 4. Sprawdź, czy pod karetką i dookoła niej nie ma żadnych przeszkód. W razie konieczności usuń wszelkie przeszkody. Konieczne może być użycie latarki, aby dokładnie obejrzeć wnętrze drukarki.
Krok 2: Z powrotem zainstaluj wkłady drukujące
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować wkłady atramentowe. Powtórz te czynności dla każdego wkładu.
 1. Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki i wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że ikona na wkładzie odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  • Wkład trójkolorowy () umieść w gnieździe z lewej strony
  • Wkład czarny () umieść w gnieździe z prawej strony
  Rys. : Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda
  Ilustracja: Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda
 2. Wciśnij wkład drukujący w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
 3. Powtórz powyższe czynności, aby wyjąć i ponownie włożyć drugi wkład.
 4. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 6. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania raportu autotestu, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej
Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania funkcjonuje prawidłowo.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 2. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej, a następnie podłącz go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
 3. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 4. Spróbuj wydrukować raport autotestu. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania raportu autotestu, zamieszczoną na początku dokumentu.
    Uwaga:
  Jeżeli drukarka drukuje po bezpośrednim podłączeniu do gniazda elektrycznego, może to oznaczać, że listwa zasilająca lub przeciwprzepięciowa nie dostarcza wystarczającego napięcia do urządzenia.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 6: Przeprowadź resetowanie zasilania
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.
Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Nie wyłączając produktu, wyjmij kabel zasilania z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Włóż przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
 6. Włóż przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeśli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 8. Ponów próbę drukowania.
Krok 2: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a raport autotestu zostanie wydrukowany, wykonywanie dalszych czynności nie będzie konieczne.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeśli raport autotestu nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
  Jeśli raport autotestu zostanie wydrukowany, problem z zablokowaniem karetki został rozwiązany. Podłącz przewód USB, aby wznowić zadanie drukowania.
Krok 3: Poszukaj dalszych informacji
W przypadku wykrycia kolejnego problemu wejdź na stronę internetową Wsparcie techniczne HP i wyszukaj dokument, opisujący dany problem.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wsparcie klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
  Uwaga:
Jeżeli strona zostanie wyświetlona z nieprawidłowym ustawieniem kraju/regionu lub w nieprawidłowym języku, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...