Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Photosmart serii 320, 330, 370 i 380 - Komunikat o błędzie „Kosz wkładów drukujących jest zablokowany. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK" zostaje wyświetlony na panelu drukarki

Problem
Komunikat o błędzie Kosz wkładów drukujących jest zablokowany. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK zostaje wyświetlony na ekranie drukarki. Zespół karetki, w której znajduje się wkład drukujący, blokuje się z lewej strony drukarki. Drukarka może również wydawać zgrzytające odgłosy. Problem ten może występować po zakleszczeniu papieru.
  Uwaga:
Te objawy mogą występować wskutek innych problemów. Instrukcje zamieszczone w tym dokumencie NIE zawierają rozwiązania dla wszystkich problemów powodujących te objawy.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Wykonanie wszystkich poniższych czynności może nie być konieczne w celu rozwiązania problemu.
Krok 1: Wyłączenie i włączenie zasilania
 1. Odłącz przewód zasilający od drukarki.
 2. Pozostaw drukarkę w stanie bezczynności przez 15-20 minut.
 3. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki.
 4. Spróbuj wydrukować stronę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  • Jeśli problem został rozwiązany, wykonanie pozostałych instrukcji nie jest konieczne.
  • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej czynności.
Krok 2: Usuwanie zacięcia i blokady papieru
 1. Wyłącz drukarkę, naciskając przycisk zasilania.
 2. Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart nie jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz ponownie kabel zasilający.
 3. Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz przewód zasilający.
 4. Włącz drukarkę. Drukarka wykryje obecność papieru na ścieżce podawania papieru i automatycznie wysunie zacięty papier. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
  Jeżeli błąd występuje nadal, przejdź do kolejnego kroku.
 5. Jeśli papier został częściowo wysunięty z przodu drukarki, wyciągnij go delikatnie, pociągając do siebie.
 6. Jeśli papier nie został częściowo wysunięty z przodu drukarki, spróbuj wyciągnąć go z tyłu drukarki:
  1. Wyjmij papier z podajnika wejściowego, a następnie naciśnij zatrzaski, aby zwolnić podajnik.
   Rys. : Zatrzaski podajnika
  2. Otwórz podajnik wejściowy do pozycji poziomej.
  3. Delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu drukarki.
  4. Przed uniesieniem podajnika w celu zamknięcia upewnij się, że został dosunięty do końca prawej strony na swoich zawiasach.
   Rys. : Dosuwanie podajnika do prawej strony przed zamknięciem
  5. Unieś podajnik, aż zatrzaśnie się z powrotem w pozycji ładowania papieru.
 7. Otwórz i zamknij drzwiczki dostępu do wkładu drukującego, aby upewnić się, że został prawidłowo zatrzaśnięty.
  Rys. : Otwieranie i zamykanie drzwiczek dostępu do wkładu drukującego.
Krok 3: Wyjmij i włóż ponownie wkład drukujący.
 1. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, odłącz kabel USB od drukarki.
 2. Otwórz drzwiczki dostępu do wkładów drukujących w drukarce.
    Uwaga:
  Urządzenie pokazane na ilustracjach poniżej może nie odpowiadać dokładnie Twojemu, ale instrukcje są takie same.
  Rys. : Otwieranie drzwiczek dostępu do wkładu drukującego.
 3. Wciśnij koniec wkładu, by go zwolnić.
  Rys. : Zwalnianie wkładu
 4. Zamknij drzwiczki dostępu do wkładu.
 5. Podłącz przewód zasilający ponownie do drukarki, a w razie korzystania z akumulatora, włóż ponownie akumulator.
 6. Włącz drukarkę.
 7. Po włączeniu na panelu drukarki powinien zostać wyświetlony komunikat „Brak wkładu drukującego”.
 8. Chwyć wkład drukujący w taki sposób, aby dysze byłe zwrócone do dołu a styki w stronę drukarki, po czym wsuń wkład do karetki.
    Uwaga:
  Unikaj dotykania dysz i styków.
  1. Styki
  2. Dysze
  Rys. : Instalowanie wkładu
 9. Wciśnij wkład do karetki, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
 10. Zamknij drzwiczki dostępu do wkładu.
 11. Drukarka powinna wyświetlić jak zwykle datę i godzinę.
 12. Spróbuj wydrukować stronę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...