Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Napęd nie nagrywa płyt w systemie Windows Vista

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows Vista.
Poznanie przyczyn braku możliwości nagrywania płyt w systemie Windows Vista
W pierwszej kolejności upewnij się, że napęd jest w stanie odczytywać płyty, a oprogramowanie do nagrywania płyt wykrywa napęd. Jeśli oprogramowania do nagrywania płyt wyświetla komunikat „Nie wykryto napędu” (lub podobny), napęd nie jest wyświetlany w systemie Windows lub nie można odtwarzać płyt CD/DVD, oznacza to, że ten dokument nie pomoże rozwiązać tego problemu. Zamiast tego proszę przeczytać artykuł Komputery przenośne HP – Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem płyt CD, DVD i VCD
Aby zapewnić najlepsze rezultaty, w komputerze powinien być zainstalowany tylko jeden program lub aplikacja do nagrywania płyt. Zainstalowanie więcej niż jednego programu lub aplikacji do nagrywania powoduje problemy z napędem CD/DVD.
Stosowanie różnych nośników
Przed nagraniem płyty wybierz inny typ i markę czystego nośnika. Płyta musi być zgodna z napędem – oznacza to na przykład, że płyty DVD-R ni można nagrać w napędzie, który nie obsługuje technologii DVD-R. Do celów testu najlepiej użyć kilku różnych marek płyt CD-R, ponieważ typ CD-R jest obsługiwany przez wszystkie napędy.
Dlaczego próbować nagrać inną płytę? Istnieje dużo różnych marek i typów płyt nagrywalnych i każda z nich ma unikatowe właściwości. Napęd dostosowuje ustawienie lasera i prędkość obrotów płyty w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać właściwości płyty. Z tego powodu ustalenie odpowiedniego typu płyt, które najlepiej współpracują z danym napędem jest bardzo istotną kwestią.
Jeżeli napęd nie nagrywa płyt pomimo zmiany nośnika, spróbuj zmniejszyć prędkość nagrywania płyt.
Zmniejszenie prędkości nagrywania płyt
Zmniejsz prędkość nagrywania płyt w ustawieniach oprogramowania do nagrywania. Zmniejszenie prędkości nagrywania wydłuża czas wypalania płyty, ale proces nagrywania ma większe szanse powodzenia. Na przykład, jeśli do nagrywania płyt używasz programu Roxio Creator, możesz zmniejszyć prędkość nagrywania płyt, wybierając niższą wartość prędkości w Opcjach zaawansowanych.
Jeżeli napęd nie nagrywa płyt pomimo ustawienia mniejszej prędkością, należy przejść do kolejnej czynności.
Rys. : Ustawienia prędkości w programie Roxio Creator
Usuwanie napędu w Menedżerze urządzeń
W celu usunięcia napędu z Menedżera urządzeń należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz urządzenie.
 2. Kliknij Menedżer urządzeń na liście wyników.
  Otworzy się Menedżer urządzeń.
  Rys. : Menedżer urządzeń
 3. Kliknij symbol plus (+) obok kategorii Stacje dysków DVD/CD-ROM.
  Rys. : Kategoria Stacje dysków DVD/CD-ROM
 4. Kliknij napęd prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  Rys. : Menedżer urządzeń: Odinstaluj
 5. Kliknij OK, aby usunąć urządzenie z listy. Nie należy uruchamiać ponownie komputera ani odświeżać listy sprzętu.
 6. Zamknij program Menedżer urządzeń.
  Przed próbą nagrania kolejnej płyty należy koniecznie wykonać Czyszczenie filtrów rejestru.
Czyszczenie wpisów rejestru
Jeśli usunięcie i wyszukanie sterowników CD/DVD w Menedżerze urządzeń nie rozwiązało problemu, należy usunąć sterowniki i odinstalować aplikację do nagrywania płyt, a następnie wykonać następujące czynności. Odinstalowanie aplikacji powinno spowodować usunięcie wpisów CD/DVD z rejestru; Jeśli jednak rejestr jest uszkodzony, to może się nie powieść. Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie usunąć wpisy rejestru.
  Uwaga:
Po wykonaniu tej czynności może być konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji umożliwiających nagrywanie płyt CD/DVD. Dlatego nie wykonuj tej czynności, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób ponownie zainstalować oprogramowanie do nagrywania płyt CD. Odinstaluj oprogramowanie do nagrywania płyt CD (Roxio Creator, Cyberlink Power2Go itp.) za pomocą apletu Dodaj/usuń programy. Dodatkową pomoc można znaleźć w sekcji Nie można usunąć lub odinstalować oprogramowania.
 1. Kliknij Start i wpisz regedit w polu wyszukiwania, a następnie wybierz z listy element regedit.
 2. W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić działanie.
  Zostanie uruchomiony program Registry Editor (Edytor rejestru).
 3. Kliknij pozycję Plik, Eksportuj, wprowadź łatwą do zapamiętania nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Kopia rejestru została zapisana dla celów bezpieczeństwa. Jeśli rejestr zostanie przypadkowo uszkodzony lub pojawi się więcej problemów po zakończeniu tych procedur, możesz kliknąć dwukrotnie plik zapasowy, aby przywrócić poprzednią wersję rejestru.
 4. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Przestroga:
  Może być wiele przykładów podklucza rejestru wskazanego w kroku 4. Przed modyfikacją wartości UpperFilters i LowerFilters należy koniecznie upewnić się, że to jest właściwy podklucz rejestru. Aby sprawdzić, czy to jest właściwy podklucz rejestru, sprawdź, czy wartość Default data to DVD/CD-ROM, a wartość Class data to CDROM.
    Uwaga:
  W zależności od programu zainstalowanego w komputerze, mogą nie być zainstalowane żadne filtry, mogą występować oba filtry górny i dolny lub tylko jeden LowerFilter. Jeśli występuje jakiś filtr, należy go usunąć.
 5. Usuń górny i dolny filtr z rejestru za pomocą poniższego łącza Microsoft Napraw ten problem:
  Jeśli narzędzie Microsoft do naprawiania błędów nie rozwiąże problemu, przejdź do kroków 6-10 i ręcznie usuń filtry.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy UpperFilters w prawym panelu, a następnie kliknij Usuń.
 7. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie wpisu rejestru UpperFilters.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy LowerFilters w prawym panelu, a następnie kliknij Usuń.
 9. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie wpisu rejestru LowerFilters.
 10. Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.
  Uwaga:
Po usunięciu wpisu rejestru UpperFilters i wpisu rejestru LowerFilters działanie niektórych programów może zostać ograniczone, np. programów do nagrywania płyt CD. W takiej sytuacji należy ponownie zainstalować programy, których działanie zostało ograniczone.
Użycie Przywracania systemu
Jeżeli nadal nie można nagrać płyty, należy skorzystać z Przywracania systemu w celu przywrócenia komputera do stanu, gdy napęd system Windows rozpoznawał napęd. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób przeprowadzić przywracanie systemu Windows, zapoznaj się z dokumentacją Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft.
Po wykonaniu tej czynności należy ponownie sprawdzić, czy napęd CD/DVD działa prawidłowo. Jeżeli napęd działa, oznacza to, że problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia HP System Recovery.
Wykorzystanie programu HP System Recovery
Jeżeli komputer nadal nie może nagrać płyty, należy przeprowadzić odzyskiwanie komputera. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób przeprowadzić odtwarzanie komputera, zapoznaj się z dokumentacją Korzystanie z rozwiązania odtwarzania komputera.
Po zakończeniu spróbuj ponownie nagrać płytę za pomocą napędu CD lub DVD. Jeśli nadal nie można nagrać płyty, wymień napęd.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...