Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komunikat „Zacięcie papieru lub błędne podanie papieru" jest wyświetlany w przypadku drukarek HP Deskjet F4200

Problem
Na komputerze pojawia się komunikat „Zacięcie lub błędne podanie papieru”.
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?
Jeżeli szukasz informacji dotyczących sposobów zapobiegania powtarzającym się zacięciom papieru, możesz przejść bezpośrednio do części zapobieganie i przyczyny w niniejszym dokumencie.
Aby rozwiązać problem, wykonaj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj kroki opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport z autotestu. Ten krok pozwala określić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po usunięiu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu z autotestu można zakończyć rozwiązywanie problemu.
Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (), a następnie przycisk Anuluj ().
 2. Zwolnij oba przyciski. Drukarka wydrukuje szczegółowy raport autotestu.
  Rys. : Przykład szczegółowego raportu autotestu
  Ilustracja szczegółowego raportu autotestu
Poniższy film przedstawia czynności, które opisano poniżej. Wygląd urządzenia może się różnić, ale sposób wykonania czynności jest taki sam.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpił błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Rys. : Nie ciągnij za zacięty papier
Ilustracja: Nie ciągnij za zacięty papier
Krok 2: Usuń zacięty papier z tylnej części urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One
  Przestroga:
Nigdy nie ciągnij za zacięty papier z przodu urządzenia. Jeżeli masz do wyboru wyciągnięcie papieru od tyłu urządzenia lub od strony zasobnika, zawsze najpierw spróbuj wyciągnąć go od tyłu. Wyciąganie papieru z przodu, spod przedniej pokrywy, może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia urządzenia.
 1. Popchnij uchwyt w prawo, a następnie wyciągnij tylne drzwiczki obudowy.
  Rys. : Otwórz tylną pokrywę dostępu
  Otwórz tylną pokrywę dostępu
 2. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki zaciętego papieru spomiędzy wałków wewnątrz urządzenia. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć arkuszy papieru.
  Rys. : Wyjmij zacięty papier
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie zaciętego papieru
    Przestroga:
  Przy użyciu latarki dokładnie sprawdź, czy między wałkami i trybami nie pozostały resztki podartego papieru, które mogły zablokować się w drukarce. Jeżeli w urządzeniu pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
  Rys. : Usuwanie resztek podartego papieru
  Ilustracja pokazująca wyciąganie resztek podartego papieru
 3. Jeśli nie widzisz zaciętego papieru z tyłu urządzenia, wciśnij przyciski na zasuwie z tyłu dupleksera, a następnie obniż pokrywę.
 4. Wyjmij zacięty papier z dupleksera.
 5. Zamknij pokrywę dupleksera
 6. Załóż tylną pokrywę dostępu.
  Rys. : Załóż tylną pokrywę dostępu
  Załóż tylną pokrywę dostępu
Krok 3: Usuń zacięty papier z przodu urządzenia
 1. Opuść podajnik, aby otworzyć przednie drzwiczki obudowy.
  Rys. : Otwórz przednią pokrywę dostępu
  Otwórz przednią pokrywę dostępu
 2. Jeśli widzisz zacięty papier, delikatnie go wyciągnij.
    Przestroga:
  Ostrożnie usuń zacięty papier z przodu urządzenia. Zbyt mocne wyciąganie papieru może uszkodzić mechanizm drukujący.
 3. Załóż przednie drzwiczki obudowy.
  Rys. : Załóż przednie drzwiczki obudowy
  Załóż przednie drzwiczki obudowy
 4. Zamknij przednią pokrywę dostępu.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 6. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Krok 4: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Wyczyść wałki
Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru.
Krok 1: Wyczyść wałki w tylnej części drukarki
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Wyłącz urządzenie i wyjmij kabel zasilający z tyłu urządzenia.
 3. Popchnij uchwyt w prawo, a następnie wyciągnij tylne drzwiczki obudowy.
  Rys. : Otwórz tylną pokrywę dostępu
  Otwórz tylną pokrywę dostępu
 4. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar płynu.
 5. Przyciśnij szmatkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki wewnątrz urządzenia
  Ilustracja przedstawiająca, jak wyczyścić wałki wewnątrz urządzenia
 6. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
Krok 2: Sprawdź wałki w duplekserze
 1. Wciśnij przyciski na zasuwie z tyłu dupleksera, a następnie obniż pokrywę.
 2. Sprawdź, czy wałki pobierania papieru w duplekserze są czyste, czy nie ma między nimi skrawków papieru oraz czy obracają się swobodnie.
 3. Wyczyść powierzchnię oraz wałki modułu druku dwustronnego w ten sam sposób jak duże wałki wewnątrz urządzenia.
 4. Pozostaw wałki do wyschnięcia na około 10-15 minut.
 5. Załóż tylną pokrywę dostępu.
  Rys. : Załóż tylną pokrywę dostępu
  Załóż tylną pokrywę dostępu
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Krok 3: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Zresetuj drukarkę
Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.
Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.
Krok 2: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a raport autotestu zostanie wydrukowany, wykonywanie dalszych czynności nie będzie konieczne. Podłącz przewód USB, aby wznowić zadanie drukowania.
 • Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli raport autotestu nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.
Krok 3: Poszukaj dalszych informacji
Jeżeli nadal występują problemy, na stronie głównej wsparcia technicznego HP wyszukaj inny dokument z opisem zaobserwowanych symptomów.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wsparcie klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
  Uwaga:
Jeżeli strona zostanie wyświetlona z nieprawidłowym ustawieniem kraju/regionu lub w nieprawidłowym języku, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwoli zapobiec powtarzającym się zacięciom papieru w urządzeniu HP.
 • Przed załadowaniem papieru do podajnika unieś stos arkuszy papieru, a następnie popukaj dolną krawędzią o płaską powierzchnię, tak aby wyrównać wszystkie krawędzie stosu.
 • Upewnij się, że ograniczniki długości oraz szerokości na podajniku są ustawione prawidłowo, a następnie wsuń do oporu stos papieru do podajnika.
    Przestroga:
  Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika.
 • Nie przepełniaj podajnika papierem.
 • Nie wkładaj nowych arkuszy do podajnika w czasie drukowania.
 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie HP obsługuje dany rodzaj papieru. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP.
 • Nie drukuj na papierze ze spinaczami lub zszywkami.
 • Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 • Używaj jedynie jednego rodzaju papieru do danego zadania drukowania. Nie umieszczaj na raz w podajniku papieru różnego rodzaju, rozmiaru oraz o różnej gramaturze.
 • Nie używaj zbyt cienkiego lub zbyt grubego papieru albo papieru o zbyt gładkiej fakturze.
Zacięcia papieru mogą być spowodowane:
 • Nieprawidłowym włożeniem papieru do zasobnika.
 • Uszkodzeniem lub zabrudzeniem wałków papieru.
 • Włożeniem do zasobnika podartego, pomarszczonego lub zawilgoconego papieru.
 • Tylna pokrywa dostępu mogła nie zostać zamknięta lub moduł druku dwustronnego (duplekser) nie został zamocowany na miejscu.
 • Dodanie papieru do stosu znajdującego się w zasobniku w czasie, gdy urządzenie drukowało.
 • Włożenie do zasobnika arkuszy papieru różnego rodzaju.
 • Zacięcie papieru w urządzeniu w niewidocznym miejscu.
 • Zablokowanie ścieżki papieru przez jakąś przeszkodę.
 • Resztki podartego papieru, które utknęły w urządzeniu po poprzednim zacięciu.
 • Przepełnieniem zasobnika.
 • W przypadku drukowania na kopercie: zagięciem krawędzi koperty.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...