Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Photosmart - Komunikat o błędzie „Paper is Too Small" (papier jest zbyt mały) jest wyświetlany na komputerze lub drukarce

Niniejszy dokument dotyczy następujących drukarek Photosmart:
 • HP Photosmart 7655, 7660, 7665
 • HP Photosmart 7755, 7760, 7760od, 7760v, 7760w, 7762, 7762w
 • HP Photosmart 7850, 7850v, 7850xi, 7853
 • HP Photosmart 7960, 7960gp, 7960v, 7960w
 • HP Photosmart 8050, 8050v, 8050xi, 8053
Problem
Podczas drukowania na niestandardowych formatach kopert z komputera lub bezpośrednio z drukarki na drukarkach HP Photosmart pojawia się następujący komunikat o błędzie wraz z migającą czerwoną diodą: papier zbyt mały, wybierz większy format papieru.
Podczas drukowania z komputera, na ekranie wyświetla się ten sam komunikat: papier zbyt mały, wybierz większy format papieru.
Rozwiązanie
W drukarce znajdują się czujniki, które automatycznie wykrywają format papieru, gdy zaznaczone jest pole rozmiaru automatycznie. Te czujniki wykrywają szerokość papieru. Ręczny wybór papieru wyłącza te czujniki i pozwala użytkownikowi ręcznie wybrać formaty i drukować na niestandardowych kopertach bez błędu papier zbyt mały, wybierz większy rozmiar papieru.
Obsługiwane formaty papieru
Drukarki HP Photosmart obsługują następujące niestandardowe formaty papieru:
 • wymiary minimalne: 3,94 x 5,83 cala (100x148 mm);
 • Maksymalnie: 8,5 x 14 cali (216x356 mm);
Drukarki HP Photosmart obsługują następujące formaty papieru:
 • Letter: 8,5 x 11 cali (216x279 mm);
 • Executive 7,25 x 10 cali (184x279 mm);
 • Legal: 8,5 x 14 cali (216x356 mm);
 • A4 (210x297 mm)
 • A5 (148 x 210 mm)
 • B5 (182 x 257 mm)
 • 4 x 6,5 cala z zakładką 0,5 cala (102x152 mm z zakładką 12 mm)
 • 4 x 6 mm (10x15 cm)
Drukarki HP Photosmart obsługują następujące formaty kopert:
 • Nr 10, 4,12 x 9,5 cala (105x241 mm)
 • A2 Invitation, 4,375 x 5,75 cala (111x146 mm)
 • European DL (220 x 110 mm)
 • European C6 (114 x 162 mm)
Ustawienie prawidłowego formatu papieru lub koperty można wykonać na kilka sposobów, w zależności od używanego oprogramowania. Poniższe kroki stosuje się w programie Microsoft Word. W przypadku innych programów, należy skontaktować się z ich twórcami.
Ustawianie formatu papieru w programie Microsoft Word
 1. Otwórz Microsoft Word.
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij Programy.
  3. Kliknij Microsoft Word.
  4. Kliknij Plik.
  5. Kliknij opcję Ustawienia strony.
  6. Kliknij etap o nazwie Rozmiar papieru.
  7. W obszarze Rozmiar papieru wybierz odpowiednio rozmiar papieru.
  8. W polach Szerokość i Wysokość wybierz odpowiednie ustawienia papieru lub format niestandardowy.
  9. Kliknij OK.
 2. Konfiguracja drukarki
  1. Kliknij Plik.
  2. Kliknij przycisk Drukuj.
  3. Upewnij się, że w polu Nazwa drukarki wyświetla się seria drukarki. Jeśli nie, kliknij strzałkę listy rozwijanej i kliknij prawidłową drukarkę.
  4. Kliknij przycisk Właściwości.
  5. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
  6. W sekcji Opcje papieru znajdź pole Format. Powinien być widoczny format podany w kroku 1. Jeśli nie, kliknij strzałkę w dół i wybierz odpowiedni format papieru.
  7. W sekcji Opcje papieru znajdź pole Rodzaj (powinno pokazywać opcję Automatyczny).
  8. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić opcje rodzajów papieru.
  9. Wybierz rodzaj papieru, który najbardziej pasuje do używanego papieru. Jeśli żaden nie pasuje, wybierz Zwykły papier.
  10. Kliknij przycisk OK w oknie Właściwości.
  11. Kliknij OK, aby rozpocząć drukowanie.
Ustawianie formatu papieru w programie Microsoft Word (Windows)
 1. Otwórz Microsoft Word.
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij Programy.
  3. Kliknij Microsoft Word.
  4. Kliknij menu Narzędzia.
  5. Kliknij Koperty i etykiety.
  6. Kliknij Opcje.
  7. Kliknij kartę Koperty.
  8. W obszarze Rozmiar koperty wybierz odpowiednio rozmiar.
  9. W polach Szerokość i Wysokość podaj odpowiednie rozmiary koperty.
  10. Kliknij OK w polu rozmiaru koperty.
  11. Kliknij OK w polu koperty.
 2. Skonfiguruj kopertę wpisująć adres Nadawcy i Odbiorcy i skonfiguruj drukarkę.
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. W systemie Windows 98, Me i 2000, kliknij Ustawienia a w Windows XP kliknij Panel sterowania.
  3. W systemie Windows 98, Me i 2000 kliknij Drukarki a w Windows XP kliknij Drukarki i faksy lub Drukarki i inny sprzęt.
  4. Kliknij prawym przyciskiem na ikonie używanej drukarki.
  5. Kliknij opcję Preferencje drukowania.
  6. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
  7. W sekcji Opcje papieru znajdź pole Format.
  8. Kliknij strzałkę w dół i kliknij rozmiar koperty. Jeśli żaden nie pasuje, wybierz 8 ½ x 11.
  9. W sekcji Opcje papieru znajdź pole Rodzaj (powinno pokazywać opcję Automatyczny).
  10. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić opcje rodzajów papieru.
  11. Wybierz rodzaj papieru, który najbardziej pasuje do używanego papieru. Jeśli żaden nie pasuje, wybierz Zwykły papier.
  12. Kliknij przycisk Zastosuj i OK.
  13. Zamknij okno drukarki
  14. Kliknij przycisk Drukuj.
 3. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do częśći Ustawianie opcji menu tego dokumentu.
Ustawianie formatu papieru w programie Microsoft Word (Macintosh)
 1. Otwórz Microsoft Word.
  1. Otwórz Microsoft Word.
  2. Kliknij Plik.
  3. Kliknij opcję Ustawienia strony.
  4. Kliknij etap o nazwie Rozmiar papieru.
  5. W obszarze Rozmiar papieru wybierz odpowiednio rozmiar papieru.
  6. W polach Szerokość i Wysokość wybierz odpowiednie ustawienia papieru lub format niestandardowy.
  7. Kliknij OK.
 2. Konfiguracja drukarki
  1. Kliknij Plik.
  2. Kliknij przycisk Drukuj.
  3. Upewnij się, że w polu (Printer Name) Nazwa drukarki wyświetla się seria drukarki. Jeśli nie, kliknij strzałkę listy rozwijanej i kliknij prawidłową drukarkę.
  4. Kliknij przycisk Properties (Właściwości).
  5. Kliknij zakładkę Papier/Jakość.
  6. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić opcje rodzajów papieru.
  7. Wybierz rodzaj papieru, który najbardziej pasuje do używanego papieru. Jeśli żaden nie pasuje, wybierz Zwykły papier.
  8. Kliknij przycisk OK w oknie Właściwości.
  9. Kliknij OK, aby rozpocząć drukowanie.
Ustawianie formatu koperty w programie Microsoft Word (Macintosh)
 1. Otwórz Microsoft Word.
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij Programy.
  3. Kliknij Microsoft Word.
  4. Kliknij menu Narzędzia.
  5. Kliknij Koperty i etykiety.
  6. Kliknij Opcje.
  7. Kliknij kartę Envelopes options (Opcje kopert).
  8. W obszarze Envelope Size (Rozmiar koperty) wybierz odpowiednio rozmiar.
  9. W polach Szerokość i Wysokość podaj odpowiednie rozmiary koperty.
  10. Kliknij OK w polu rozmiaru koperty.
  11. Skonfiguruj kopertę wpisująć adres Nadawcy i Odbiorcy.
  12. Kliknij OK w polu Envelope (Koperta).
  13. Kliknij Plik.
  14. Kliknij przycisk Drukuj.
 2. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do częśći Ustawianie opcji menu tego dokumentu.
Rozwiązanie dla drukowania bezpośredniego
Drukowanie bezpośrednie to drukowanie dokumentów lub zdjęć bez komputera. Użyj poniższych wskazówek, aby rozwiązać problem papier zbyt mały przy drukowaniu bezpośrednim.
Twardy reset drukarkii
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących twardego resetu, patrz artykuł Jak zresetować drukarkę Photosmart (c00035736).
Ustawianie opcji menu
Dla drukarek HP Photosmart 7755, 7760, 7850, 7960, i 8050
 1. Naciśnij przycisk Menu na drukarce.
 2. Przejdź do opcji Właściwości i naciśnij OK.
 3. Przejdź do opcji Przywróć ustawienia fabryczne i naciśnij OK.
 4. Wybierz opcję Tak i naciśnij OK.
 5. Naciśnij przycisk Menu na drukarce.
 6. Przejdź do opcji Właściwości i naciśnij OK.
 7. Wybierz opcję wykrywania papieru i naciśnij OK.
 8. Wyłącz automatyczne wykrywanie papieru i naciśnij OK.
 9. Wydrukuj stronę testową wybierając Menu, Narzędzia i Wydrukuj stronę testową.
Dla drukarek HP Photosmart 7660
 1. Za pomocą strzałek w lewo lub w prawo przejdź do opcji Zresetuj wszystkie opcje menu i naciśnij OK.
 2. Za pomocą strzałek w lewo lub w prawo przejdź do opcji Wybierz papier i naciśnij OK.
 3. Za pomocą strzałek w lewo lub w prawo wybierz opcję Ręcznie i naciśnij OK.
 4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji drukowania strony testowej i naciśnij OK, aby ją wydrukować.
Włączanie i wyłączanie podajnika fotograficznego
Jeśli błąd występuje nadal, wykonaj poniższe kroki.
 1. Usuń błąd naciskając przycisk Anuluj.
 2. Włącz podajnik papieru fotograficznego 4 x 6
 3. Spróbuj wydrukować stronę testową.
 4. Powinien pojawić się błąd włączony podajnik fotograficzny.
 5. Naciśnij przycisk Anuluj.
 6. Wyłącz podajnik papieru fotograficznego.
 7. Wydrukuj stronę testową.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...