Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Deskjet D1600 - Wyświetla się komunikat „Problem z wkładem atramentowym" lub „Niezgodny wkład atramentowy"

Niniejszy dokument dotyczy drukarek Deskjet D1658, D1660, D1663 i D1668.
Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Problem z wkładem atramentowym” lub „Niezgodny wkład atramentowy”. Drukarka nie drukuje, a przycisk zasilania może migać.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż wkłady
Wkład może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne zainstalowanie wkładu może ten problem rozwiązać.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. W razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
    Przestroga:
  Jeżeli urządzenie nie jest włączone, wkłady nie zostaną zwolnione. Wyjęcie niewłaściwie zadokowanych wkładów może spowodować uszkodzenie drukarki.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładu
  Karetka wkładów drukujących przesunie się na środek urządzenia.
 3. Zaczekaj, aż karetka przestanie się poruszać i wydawać dźwięki, a następnie lekko naciśnij wkład, aby go zwolnić.
   Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
   Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie wkładów atramentowych
  1. Wkład trójkolorowy znajduje się z lewej strony karetki drukującej
  2. Wkład czarny znajduje się z prawej strony karetki drukującej
 4. Wyjmij wkład z gniazda, pociągając do siebie, a następnie sprawdź go.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych.
   Rys. : Dysze i styki wkładu atramentowego
   Ilustracja przedstawiająca wkłady
  1. Styki miedziane (nie dotykać)
  2. Dysze (nie dotykać)
  • Sprawdź, czy miedziane styki elektryczne nie są zabrudzone.
  • Sprawdź, czy na stykach lub dyszach nie pozostała przezroczysta taśma zabezpieczającej.
   Rys. : Zerwij taśmę ochronną
   Ilustracja przedstawiająca miedziany pasek styków elektrycznych
     Przestroga:
   Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  • Spójrz na numer na etykiecie wkładu i sprawdź, czy jest on właściwy dla używanego urządzenia. W razie potrzeby porównaj go z numeracją podaną w tabeli poniżej.
    Rys. : Numer na etykiecie wkładu
    Ilustracja przestawiająca numery wkładów
   1. Numery wkładów
   Opis wkładu drukującego
   Podział na strefy wg krajów/regionów:*
   Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Korea (Strefa 1)
   Europa (Strefa 2)
   Rosja, Japonia (Strefa 3)
   Chiny, Indie (Strefa 4)
   Czarny wkład drukujący (standardowa wydajność)
   HP 60
   HP 300
   HP 121
   HP 818
   Kolorowy wkład atramentowy (standardowa wydajność)
   HP 60
   HP 300XL
   HP 121XL
   HP 818XL
   Czarny wkład drukujący (wysoka wydajność)
   HP 60XL
   HP 300
   HP 121
   HP 818
   Kolorowy wkład atramentowy (wysoka wydajność)
   HP 60XL
   HP 300XL
   HP 121XL
   HP 818XL
   Aby odszukać pełną listę zgodnych wkładów, wykonaj następujące czynności:
   1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
   2. Wprowadź numer produktu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
    Wyświetlona zostanie lista zgodnych wkładów drukujących.
 5. Jeśli wkład jest zgodny z urządzeniem, umieść go w nim.
  • Trzymając wkład w taki sposób, aby logo HP znajdowało się u góry, włóż nowy wkład do pustego gniazda karetki drukującej. Mocno wciśnij wkład do gniazda, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.
   Rys. : Włóż pojemnik do karetki
   Ilustracja przedstawiająca sposób montażu wkładu
  • Wkład z atramentem trójkolorowym należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Wkład z czarnym atramentem należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wyczyść styki elektryczne
W celu wyczyszczenia styków elektrycznych należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Woda destylowana (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które uszkodzą wkład drukujący)
  • Waciki bawełniane lub inny miękki materiał, niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się styków elektrycznych
  • Czysty arkusz papieru
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładu
  Karetka przesunie się na środek drukarki.
 3. Zaczekaj, aż karetka przestanie się poruszać i wydawać dźwięki, a następnie lekko naciśnij wkład, aby go zwolnić.
   Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
   Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie wkładów atramentowych
  1. Wkład trójkolorowy znajduje się z lewej strony karetki drukującej
  2. Wkład czarny znajduje się z prawej strony karetki drukującej
 4. Umieść wkłady atramentowe na kartce papieru, miedzianymi paskami skierowanymi do góry.
    Przestroga:
  Po wyjęciu wkładów nie należy pozostawiać ich poza drukarką dłużej niż 30 minut.
 5. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij z niego nadmiar wody.
 6. Chwyć wkład atramentowy po bokach i wyczyść wyłącznie styki miedziane.
    Przestroga:
  Nie dotykaj dysz atramentowych. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
   Rys. : Wyczyść styki wkładu drukującego
   Ilustracja przedstawiająca czyszczenie styków
  1. Styki miedziane
  2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
 7. Powtarzaj ten proces, dopóki na waciku nie będzie widać pozostałości atramentu ani kurzu.
 8. Pozostaw wkład drukujący na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 9. Trzymając wkład w taki sposób, aby logo HP znajdowało się u góry, włóż nowy wkład do pustego gniazda karetki drukującej. Mocno wciśnij wkład do gniazda, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.
  Rys. : Włóż pojemnik do karetki
  Ilustracja przedstawiająca sposób montażu wkładu
  • Wkład z atramentem trójkolorowym należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Wkład z czarnym atramentem należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
 10. Zamknij pokrywę.
  Rys. : Zamknij pokrywę drukarki
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Ponownie wyjmij i włóż wkład, a następnie oczyść styki
Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności problem wciąż występuje, powtórz rozwiązania pierwsze i drugie (sprawdzenie wkładów) i oczyść styki elektryczne.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Wymień wkłady atramentowe
W celu wymiany wkładów drukujących wykonaj poniższe czynności:
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Krok 1: Wyjmij wkład
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie drzwiczek dostępu do wkładu
 3. Zaczekaj, aż karetka przesunie się na środek drukarki.
 4. Gdy karetka się zatrzyma, naciśnij wkład, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyjmij go z gniazda.
  Rys. : Naciśnij wkład atramentowy
  Ilustracja przedstawiająca sposób naciskania wkładu
    Uwaga:
  W przypadku wymiany obu wkładów zapamiętaj ich ułożenie w karetce. Trójkolorowy wkład zajmuje lewe gniazdo, a wkład z czarnym atramentem – prawe.
Krok 2: Włóż nowy wkład atramentowy
 1. Wyjmij wkład z opakowania.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący z opakowania
  Ilustracja przedstawiająca wkład wyjęty z opakowania.
 2. Ostrożnie ciągnąc za różową wypustkę, zdejmij plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij plastikową taśmę z wkładu
  Ilustracja przedstawiająca zerwanie plastikowej taśmy z wkładu
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków elektrycznych ani dysz wkładu
  Ilustracja przestrzegająca przed dotykaniem styków i dysz drukujących
 3. Wsuń wkład do gniazda i dociśnij go kciukiem, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Po umieszczeniu wkładu w karetce, opadnie on lekko w dół. Gdy poczujesz lekki opór, dociśnij wkład, aż usłyszysz, że wskoczył na miejsce.
  Rys. : Dociśnij wkład od gniazda
  Ilustracja przedstawiająca kciuk wciskający wkład do gniazda
 4. W razie potrzeby powtórz te czynności dla drugiego wkładu.
 5. Zamknij tylko drzwiczki wkładu. Zasobnik papieru pozostaw w pozycji leżącej.
  Rys. : Zamykanie drzwiczek wkładu - zasobnik pozostaje otwarty
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu wkładu
Krok 3: Wyrównaj nowe wkłady
 1. Upewnij się, że w zasobniku znajduje się papier.
 2. Otwórz HP Solution Center:
  • Windows XP: Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno polecenia Wszystkie programy, HP i Centrum obsługi HP.
  • Windows Vista: Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę systemu Windows (), kliknij Wszystkie programy, kursorem myszy wskaż HP, a następnie kliknij Centrum obsługi HP.
 3. Kliknij polecenie Otwórz przybornik. Zostanie wyświetlone okno przybornika narzędzi drukarki.
 4. Kliknij polecenie Wyrównaj wkłady drukujące. Pojawi się okno Wyrównaj wkłady drukujące.
 5. Kliknij przycisk Wyrównaj. Wkłady drukujące zostaną wyrównane, po czym nastąpi skalibrowanie urządzenia i wydrukowanie strony testowej.
 6. Poczekaj na wydrukowanie strony testowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...