Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart Plus All-in-one B209a, B209b i B209c - Wyświetla się komunikat „Zacięcie karetki"

Problem

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Zacięcie papieru”.
Problemowi temu towarzyszyć mogą również następujące symptomy:
 • Urządzenie nie drukuje
 • Urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe
 • Na panelu sterowania urządzenia pojawia się komunikat „Zacięcie papieru
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?
Jeżeli szukasz informacji dotyczących sposobów zapobiegania powtarzającym się zacięciom papieru, możesz przejść bezpośrednio do części zapobieganie i przyczyny w niniejszym dokumencie.
Aby rozwiązać problem, zastosuj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport o stanie drukarki. Wykonanie tych czynności pozwoli określić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po rozwiązaniu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu o stanie drukarki nie ma potrzeby wykonywania dalszych czynności.

Wydrukuj raport o stanie drukarki

Aby wydrukować stronę z raportem o stanie drukarki, należy wykonać następujące czynności.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 2. Na ekranie głównym panelu sterowania dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby zobaczyć więcej opcji.
 3. Dotknij ikony Ustawienia ().
 4. Dotknij pozycji Narzędzia.
 5. Dotknij opcji Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport o stanie drukarki.
WAŻNE! Próbuj wydrukować raport o stanie drukarki po zastosowaniu każdego z rozwiązań, nawet jeśli rozwiązanie usunęło problem.

Film przedstawiający usuwanie zaciętego papieru

W poniższym filmie przedstawiono sposób usuwania zacięcia papieru (w j. angielskim).
Uwaga:
Film ten przedstawia drukarkę wielofunkcyjną HP Photosmart Plus serii All-in-One (B209), ale sposób postępowania w przypadku posiadanej drukarki jest taki sam.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.

Rozwiązanie 1: Usuń zacięty papier

Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.

Krok 1: Wyjmij luźne arkusze papieru

Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Wyjmij luźne arkusze papieru
Nie ciągnij za zacięty papier
Ilustracja przedstawiająca luźne arkusze papieru w zasobniku
Ilustracja instrukcji Nie ciągnij za zacięty papier

Krok 2: Usuń zacięty papier od tylnej strony urządzenia

  Przestroga:
Nigdy nie ciągnij za zacięty papier od przodu urządzenia. Jeżeli możesz wyciągnąć papier od tyłu urządzenia lub od strony zasobnika, zawsze najpierw próbuj wyciągnąć go od tyłu. Wyciąganie papieru spod przedniej pokrywy może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia urządzenia.
 1. Odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Naciśnij zatrzask z lewej strony tylnej pokrywy dostępu i wyjmij pokrywę, wysuwając ją z urządzenia.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu
 5. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier lub resztki podartego papieru spomiędzy wałków wewnątrz urządzenia. Całe arkusze papieru wyciągaj oburącz, aby uniknąć ich podarcia.
  Rys. : Usuń zacięty papier
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie zaciętego papieru
    Przestroga:
  Przy użyciu latarki dokładnie sprawdź, czy między wałkami i kółkami nie pozostały resztki podartego papieru, które mogły zablokować się w drukarce. Jeżeli w urządzeniu pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
  Rys. : Wyciągnij resztki podartego papieru
  Ilustracja przedstawiająca wyciąganie resztek podartego papieru
 6. Sprawdź wałki na tylnej pokrywie dostępu. Upewnij się, że wszystkie wałki znajdują się na swoim miejscu, mogą się łatwo obracać i że są elastyczne pod naciskiem. Jeśli wałki są uszkodzone, należy wymienić pokrywę.
  Rys. : Wałki papieru znajdujące się na tylnej pokrywie dostępu
  Ilustracja przedstawiająca wałki papieru znajdujące się na tylnej pokrywie dostępu
 7. Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Rys. : Załóż ponownie panel tylnej pokrywy dostępu
  Ilustracja przedstawiająca ponowne zakładanie tylnej pokrywy dostępu
 8. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 9. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.

Krok 3: Usuń zacięty papier od przodu urządzenia

 1. Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze wyłączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je wyłączyć.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Nie otwierając pokrywy dostępu do wkładów atramentowych, unieś zasobnik wyjściowy, a następnie sprawdź, czy w zasobniku wejściowym nie ma zaciętego papieru.
  Rys. : Unieś zasobnik wyjściowy
  Ilustracja przedstawiająca unoszenie zasobnika wyjściowego
 4. Opuść zasobnik wyjściowy.
 5. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 6. Ręcznie przesuń karetkę na jedną stronę urządzenia.
    Ostrzeżenie:
  Nie wkładaj rąk do urządzenia, gdy jest włączone, a karetka jest unieruchomiona. Przed usuwaniem zacięć zawsze wyłączaj urządzenie.
 7. Jeśli w urządzeniu znajduje się zacięty papier, ostrożnie wyjmij go od góry.
  Uwaga:
  Jeśli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie pozostały resztki podartego papieru. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, papier może zaciąć się ponownie.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 9. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 10. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.

Krok 4: Wydrukuj raport o stanie drukarki

Wydrukuj raport o stanie drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport o stanie drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli raport o stanie drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy karetka porusza się swobodnie

Aby sprawdzić, czy karetka porusza się swobodnie, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdź tor karetki

 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Uwaga:
  Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. W takim przypadku należy zaczekać, aż przesunie się w odpowiednie miejsce.
 3. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu urządzenia.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 5. Sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przeszkody.
  Rys. : Przykład możliwego zablokowania karetki przez papier
  Ilustracja przedstawiająca możliwe zablokowanie toru karetki przez papier
 6. Usuń wszystkie znalezione kawałki papieru oraz inne przeszkody.
  Uwaga:
  Jeśli podczas wyciągania papier podrze się, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie pozostały resztki podartego papieru. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, papier może zaciąć się ponownie.
 7. Sięgnij do środka przez pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka zacięła się z prawej strony, przesuń ją na lewą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka zacięła się z lewej strony, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
  • Jeśli karetka zacięła się pośrodku, przesuń ją na prawą stronę.
 8. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości urządzenia, delikatnie popychając ją w lewo, a następnie w prawo.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja przedstawiająca zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 11. Podłącz przewód zasilający z powrotem do źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
 12. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.

Krok 2: Wydrukuj raport o stanie drukarki

Wydrukuj raport o stanie drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport o stanie drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli raport o stanie drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru.

Krok 1: Wyczyść wałki

 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Naciśnij zatrzask z lewej strony tylnej pokrywy dostępu i wyjmij pokrywę, wysuwając ją z urządzenia.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie tylnej pokrywy dostępu
 5. Lekko zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 6. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki
  Ilustracja przedstawiająca wałki z tyłu urządzenia
 7. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
 8. Sprawdź wałki na tylnej pokrywie dostępu. Upewnij się, że wszystkie wałki znajdują się na swoim miejscu, mogą się łatwo obracać i że są elastyczne pod naciskiem. Jeśli wałki są uszkodzone, należy wymienić pokrywę.
  Rys. : Sprawdź wałki na tylnej pokrywie dostępu
  Ilustracja przedstawiająca wałki znajdujące się na tylnej pokrywie dostępu
 9. Ostrożnie wepchnij tylną pokrywę dostępu do urządzenia, aż zatrzaśnie się pewnie na miejscu.
 10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 11. Jeśli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.

Krok 2: Wydrukuj raport o stanie drukarki

 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport o stanie drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli raport o stanie drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Zresetuj urządzenie

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.

Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania

 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.

Krok 2: Wydrukuj raport o stanie drukarki

Wydrukuj raport o stanie drukarki. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i raport o stanie drukarki został wydrukowany, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz przewód USB, aby wznowić zadanie drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli raport o stanie drukarki nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 3: Poszukaj dalszych informacji

Jeśli nadal występują problemy, na stronie głównej Wsparcia klienta HP wyszukaj inny dokument pomocy technicznej opisujący zaobserwowane symptomy.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze strona główna Wsparcia klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
Uwaga:
Jeśli zostanie wyświetlona strona w innym języku lub przeznaczona dla innego kraju/regionu, kliknij łącze Region - Language (Region - Język) w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.

Rozwiązanie 5: Oddaj urządzenie do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Zapobieganie zacięciom papieru

Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwoli zapobiec powtarzającym się zacięciom papieru w urządzeniu HP.
 • Przed załadowaniem papieru do podajnika unieś stos arkuszy papieru, a następnie popukaj dolną krawędzią o płaską powierzchnię, tak aby wyrównać wszystkie krawędzie stosu.
 • Upewnij się, że ograniczniki długości oraz szerokości na podajniku są ustawione prawidłowo, a następnie wsuń do oporu stos papieru do podajnika.
    Przestroga:
  Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika.
 • Nie przepełniaj podajnika papierem.
 • Nie wkładaj nowych arkuszy do podajnika w czasie drukowania.
 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie HP obsługuje dany rodzaj papieru. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP.
 • Nie drukuj na papierze ze spinaczami lub zszywkami.
 • Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 • Używaj jedynie jednego rodzaju papieru do danego zadania drukowania. Nie umieszczaj na raz w podajniku papieru różnego rodzaju, rozmiaru oraz o różnej gramaturze.
 • Nie używaj zbyt cienkiego lub zbyt grubego papieru albo papieru o zbyt gładkiej fakturze.

Przyczyny

Zacięcia papieru mogą być spowodowane:
 • Nieprawidłowym włożeniem papieru do zasobnika.
 • Uszkodzeniem lub zabrudzeniem wałków papieru.
 • Włożeniem do zasobnika podartego, pomarszczonego lub zawilgoconego papieru.
 • Tylna pokrywa dostępu mogła nie zostać zamknięta lub moduł druku dwustronnego (duplekser) nie został zamocowany na miejscu.
 • Dodanie papieru do stosu znajdującego się w zasobniku w czasie, gdy urządzenie drukowało.
 • Włożenie do zasobnika arkuszy papieru różnego rodzaju.
 • Zacięcie papieru w urządzeniu w niewidocznym miejscu.
 • Zablokowanie ścieżki papieru przez jakąś przeszkodę.
 • Resztki podartego papieru, które utknęły w urządzeniu po poprzednim zacięciu.
 • Przepełnieniem zasobnika.
 • W przypadku drukowania na kopercie: zagięciem krawędzi koperty.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...