Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart seria C4600 i C4700 - Usuwanie niedokończonych zadań drukowania w systemie Windows XP

Wprowadzenie
Kiedy komputer wysyła zadanie drukowania do urządzenia HP zostaje ono zachowane na liście drukowania (kolejce drukowania). Jeśli urządzenie nie ukończy tego zadania drukowania, zostaje ono zatrzymane w kolejce drukowania a kolejka blokuje się.
Zablokowana kolejka drukowania może być przyczyną następujących problemów:
 • Zadania drukowania „blokują się” w kolejce drukowania.
 • Po ponownym uruchomieniu komputera, system operacyjny Windows informuje o oczekujących zadaniach drukowania.
 • W prawym dolnym rogu ekranu, w pobliżu zegara w obszarze powiadomień, wyświetlana jest ikona drukarki (), która nie znika.
  Rys. : Ikona drukarki w obszarze powiadomień
 • Bufor wydruku systemu Windows (proces, za pomocą którego komputer wysyła zadania drukowania do urządzenia) jest „wstrzymany”, „wyłączony”, „oczekujący”.
  Uwaga:
Niektóre z poniższych czynności wymagają ponownego uruchomienia komputera. Zapisz lub wydrukuj tę stronę, aby mieć do niej łatwy dostęp.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
Krok 1: Ponowne uruchomienie komputera
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie Zamknij system.
 2. Kliknij Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie z menu rozwijanego.
 3. Kliknij OK. Komputer wyłączy się i uruchomi ponownie.
 4. Po ponownym uruchomieniu się komputera, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij opcję Panel sterowania. W nowym oknie otworzy się Panel sterowania.
 5. Kliknij Drukarki i faksy. Zostanie otwarte okno Drukarki i faksy.
    Uwaga:
  Nie zamykaj folderu Drukarki i faksy. Będziesz go jeszcze kilkakrotnie potrzebował w czasie korzystania z niniejszego dokumentu.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę () produktu. Zostanie otwarta kolejka drukowania.
 7. Oczekujące zadania drukowania zostaną wyświetlone w kolumnie Nazwa dokumentu.
  • W przypadku braku oczekujących zadań drukowania przerwij wykonywanie niniejszej procedury. Przejdź do „Kroku drugiego: Sprawdź kabel urządzenia wielofunkcyjnego”.
  • Jeśli oczekujące zadania drukowania zostaną wyświetlone, kontynuuj niniejszą procedurę w celu ich usunięcia.
 8. Kliknij oczekujące zadanie aby je zaznaczyć.
 9. Kliknij kolejno Dokument, a potem Anuluj.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 2: Sprawdź kabel urządzenia wielofunkcyjnego
 1. Odłącz kabel USB z tyłu urządzenia.
  Rys. : Odłączanie kabla USB z tyłu urządzenia
 2. Odłącz kabel USB od komputera.
  Rys. : Odłączanie kabla USB od komputera
 3. Odczekaj około 6 sekund.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i komputera. Podłącz kabel bezpośrednio z komputera do produktu, bez żadnych innych urządzeń dodatkowych (takich jak routery), lub bezpośrednio do włączonego koncentratora USB.
  Po ponownym podłączeniu kabla zadanie drukowania z kolejki drukowania powinny się wydrukować.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Sprawdź, czy zainstalowano poprawny sterownik i używane jest odpowiednie gniazdo
Jeśli na tym samym komputerze skonfigurowano więcej niż jedną drukarkę, urządzenie HP może nie być ustawione jako drukarka domyślna. W celu sprawdzenia konfiguracji sterownika należy wykonać następujące czynności.
 1. Wróć do okna Drukarki i faksy, które zostało otwarte przy okazji wykonywania poprzednich czynności.
 2. Znajdź ikonę drukarki urządzenia () i sprawdź, czy obok ikony znajduje się czarny symbol oznaczający, że jest to drukarka domyślna ().
  Rys. : Przykładowa ikona drukarki domyślnej
  Jeżeli urządzenie nie jest domyślną drukarką, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij opcję Ustaw jako drukarkę domyślną.
 3. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij Właściwości. Otworzy się okno Właściwości.
 4. Przejdź do karty Porty.
 5. W kolumnie Drukarka znajdź swoje urządzenie HP. Upewnij się, że wybrany port to USB001 z opisem Wirtualny port drukarki dla USB.
 6. Kliknij OK aby zamknąć okno Właściwości.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 4: Sprawdź, czy drukarka nie jest wstrzymana lub w trybie offline
 1. Wróć do okna Drukarki i faksy, które zostało otwarte przy okazji wykonywania poprzednich czynności.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu, a następnie kliknij Otwórz. Zostanie otwarta kolejka drukowania.
 3. Kliknij Drukarka na pasku menu kolejki drukowania, a następnie sprawdź, czy w menu nie są zaznaczone pozycje Wstrzymaj drukowanie oraz Użyj drukarki w trybie Offline. Żadna z tych pozycji nie może być zaznaczona (). Jeśli dana pozycja jest zaznaczona, kliknij pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 5: Wyczyść ręcznie kolejkę drukowania
Zadania drukowania, które utknęły w kolejce drukowania mogą powodować odrzucanie nowych zadań drukowania.
 1. Wróć do okna Drukarki i faksy, które zostało otwarte przy okazji wykonywania poprzednich czynności.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu, a następnie kliknij Otwórz. Zostanie otwarta kolejka drukowania.
 3. Na pasku menu kolejki drukowania, kliknij Drukarka, a następnie kliknij Anuluj wszystkie dokumenty.
 4. Gdy pojawi się komunikat, kliknij Tak, aby potwierdzić czynność.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 6: Sprawdź oprogramowanie
W celu sprawdzenia drukowania za pomocą innego programu aby określić przyczynę problemu należy wykonać następujące czynności.
 1. Przejdź do zapisanego dokumentu (to znaczy dokumentu, podczas drukowania którego wystąpił problem), kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, a następnie kliknij Otwórz za pomocą.
 2. Otwórz plik przy pomocy programu innego niż używany obecnie do drukowania, a następnie ponownie spróbuj wydrukować dokument.
    Uwaga:
  Dokument można zazwyczaj otworzyć w edytorze zwykłego tekstu (.txt) takim jak Notepad lub WordPad. Opcje te są jednak zależne od rodzaju używanego programu. Aby uzyskać pomoc przy otwieraniu pliku w innym programie skonsultuj się z producentem programu, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  Jeśli dokument zostanie wydrukowany przy pomocy innego programu, problem jest związany z programem, który został wcześniej użyty. W celu uzyskania pomocy na temat danego programu należy skontaktować się z jego producentem.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...