Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500 Premier (A909n) i bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne 8500 (A909g) - Na wydruku widoczne są smugi, linie lub paski

Problem

Na wydruku widoczne są smugi lub linie. Linie są prostopadłe do kierunku podawania papieru w urządzeniu.
Rys. : Przykład smug lub pasków na wydruku
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.

Rozwiązanie pierwsze: Uruchom ponownie zadanie drukowania

Te problem pojawia się losowo, przeważnie wtedy, gdy zadania drukowanie zostanie zakłócone. Uruchom ponownie zadanie drukowania. Jeśli zadanie drukowania zostanie wykonane prawidłowo, można zakończyć rozwiązywanie problemu.

Rozwiązanie drugie: Sprawdzenie papieru

Wykonaj następujące czynności, aby upewnić się, że używany papier jest odpowiedni do zadania drukowania.
 • W przypadku tego produktu firma HP zaleca stosowanie papieru z logo HP ColorLok. W przypadku używania innego typu papieru, dokonaj wymiany papieru na oryginalny papier HP z logo ColorLok i jeszcze raz spróbuj wydrukować stronę.
 • Wiele typów papieru ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Załaduj papier stroną zadrukowaną do dołu w podajniku.
 • Upewnij się, że papier nie jest pomarszczony. Do urządzenia należy ładować wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Papier, który nie chłonie dobrze atramentu, może być podatny na problemy z drukowaniem. Atrament i papier zostały zaprojektowane przez firmę HP z myślą o wspólnym użyciu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie trzecie: Zwiększ ustawienie jakości wydruku

W celu zwiększenia ustawienia jakości wydruku należy wykonać następujące czynności.
 1. In the software program you are trying to print from, click File, and then click Print. The Print dialog box opens.
 2. Select your product from the Name drop-down list, and then click Properties or Preferences. The printer Properties dialog box opens.
 3. Click the Features tab.
 4. From the Print quality drop-down list, select a higher setting. For example, if the current setting is Normal, select Best, and then click OK.
 5. Try printing again.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie czwarte: Wyczyść głowice drukujące

Aby wyczyścić głowice drukujące w urządzeniu przy pomocy właściwego oprogramowania należy wykonać następujące czynności.
 1. Otwórz HP Solution Center:
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, HP, a następnie HP Solution Center.
  • Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie HP i HP Solution Center.
  Program HP Solution Center zostanie uruchomiony w nowym oknie.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia (), a następnie Przybornik drukarki. Zostanie wyświetlone okno Przybornik drukarki.
 3. Kliknij kartę Usługi, a następnie przycisk Wyczyść głowice drukujące.
 4. Kliknij polecenie Wyczyść, aby rozpocząć czyszczenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces. Po zakończeniu czyszczenia zostanie wydrukowana strona testowa.
  Rys. : Strona testowa
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie piąte: Wyrównanie głowic drukujących

Wykonaj poniższą procedurę, aby wyrównać głowice drukujące za pomocą oprogramowania HP.
 1. Otwórz HP Solution Center:
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, HP, a następnie HP Solution Center.
  • Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie HP i HP Solution Center.
  Program HP Solution Center zostanie uruchomiony w nowym oknie.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia (), a następnie Przybornik drukarki. Zostanie wyświetlone okno Przybornik drukarki.
 3. Kliknij kartę Usługi, a następnie przycisk Wyrównaj głowice drukujące.
 4. Aby wyrównać głowice drukujące, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu wyrównywania zostanie wydrukowana strona wyrównywania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie szóste: Wymiana głowicy drukującej

Wykonaj poniższe czynności w prezentowanej kolejności, aby wydrukować raport diagnostyczny jakości druku, określić usterkową głowicę drukującą, a następnie wymienić ją.

Krok 1: Drukowanie raportu diagnostycznego z jakości wydruku

Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować raport diagnostyczny z jakości wydruku.
 1. Otwórz Centrum obsługi HP:
  • Windows XP: Kliknij przycisk Start, kliknij Wszystkie programy, kliknij HP, a następnie Centrum obsługi HP.
  • Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), kliknij Wszystkie programy, a następnie HP i Centrum obsługi HP.
  W nowym oknie otworzy się narzędzie Centrum obsługi HP.
 2. Kliknij opcję Ustawienia (), a następnie opcję Przybornik drukarki. Zostanie otwarte okno Przybornik drukarki.
 3. Kliknij kartę Usługi, a następnie opcję Wydrukuj stronę diagnostyczną jakości wydruku. Zostanie wydrukowany raport diagnostyczny jakości wydruku.
  Rys. : Raport diagnostyczny jakości wydruku

Krok 2: Określenie usterkowej głowicy drukującej

Usterkę głowicy drukującą można rozpoznać po białych poziomych pasach występujących na kolorowym bloku. Aby określić, która głowica wymaga wymiany, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Sprawdź kolorowe prostokąty oznaczone jako Wzorzec testowy 2.
Usterkę głowicy drukującą można rozpoznać po białych poziomych pasach występujących na kolorowym bloku. Aby określić, która głowica wymaga wymiany, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Stan
Czynność
Białe poziome pasy występują na czarnym prostokącie
Wymień głowicę drukującą z atramentem czarnym/żółtym (KY)
Białe poziome pasy występują na prostokącie niebieskozielonym
Wymień głowicę drukującą z atramentem purpurowym/niebieskozielonym (MC)
Białe poziome pasy występują na prostokącie purpurowym
Wymień głowicę drukującą z atramentem purpurowym/niebieskozielonym (MC)
Białe poziome pasy występują na prostokącie czerwonym
Wymień głowicę drukującą z atramentem czarnym/żółtym (KY)
Białe poziome pasy występują na prostokącie zielonym
Wymień głowicę drukującą z atramentem czarnym/żółtym (KY)

Krok 3: Wymiana usterkowej głowicy drukującej

Po określeniu, która głowica drukująca sprawia problemy, wykonaj poniższe czynności, aby ją wymienić.
 1. Unieś drzwiczki dostępu do kosza głowic drukujących. Pokrywa górna zostanie pozostawiona w położeniu otwartym.
  Rys. : Unieś drzwiczki dostępu do kosza głowic drukujących
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, do mementu przesunięcia się karetki do lewej strony drukarki. Poczekaj, aż karetka zatrzyma się.
    Przestroga:
  Nie wykonuj żadnych czynności, aż karetka nie przesunie się na lewą stronę. Jeśli karetka nie przesunie się w lewo automatycznie, wyłącz i włącz drukarkę, a następnie ponownie spróbuj przytrzymać przyciskOK.
 3. Zwolnij niebieski zatrzask głowicy drukującej wewnątrz urządzenia.
  Rys. : Unieś zatrzask głowicy drukującej
 4. Chwyć za uchwyt starej głowicy drukującej, a następnie unieś go i wyjmij głowicę z gniazda.
  Rys. : Wyjmij głowicę drukującą z gniazda
 5. Pozostawiając nową głowicę drukującą w opakowaniu, sześć razy wstrząśnij nią mocno do przodu i do tyłu.
  Rys. : Potrząśnij głowicą drukującą sześć razy
 6. Wyjmij głowicę drukującą z opakowania i zdejmij pomarańczowe zaślepki zabezpieczające z dysz.
    Przestroga:
  Nie potrząsaj głowicami drukującymi po zdjęciu pomarańczowych zaślepek zabezpieczających.
  Rys. : Wyjmowanie głowicy drukującej i zdejmowanie dysz zabezpieczających
    Przestroga:
  Nie dotykaj dysz głowicy drukującej. Dotknięcie dysz może doprowadzić do trwałego uszkodzenia głowicy drukującej.
  Rys. : Nie dotykaj dysz głowicy drukującej
 7. Chwyć głowicę drukującą po bokach, dyszami w kierunku drukarki, a następnie włóż ją do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
  • Wsuń głowicę drukującą z czarnym/żółtym atramentem do gniazda po lewej stronie.
  • Wsuń głowicę drukującą z purpurowym/niebieskozielonym atramentem do gniazda po prawej stronie.
  Rys. : Wsuń głowicę drukującą do gniazda
 8. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić pozostałe głowice drukujące. Pamiętaj, aby przed montażem sześć razy wstrząsnąć głowicę do przodu i do tyłu.
 9. Opuść zatrzask głowicy drukującej, a następnie dociśnij go, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Opuść zatrzask głowicy drukującej
 10. Zamknij drzwiczki dostępu do kosza głowic drukujących.
  Rys. : Zamknij drzwiczki dostępu do kosza głowic drukujących
 11. Poczekaj, aż urządzenie wyrówna głowice drukujące i wydrukuje stronę wyrównywania.
  Rys. : Urządzenie wydrukuje stronę wyrównywania


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...