Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitory płaskie HP i Compaq - Na monitorze wyświetlają się komunikaty Brak sygnału, Sygnał wejściowy poza zasięgiem, Tryb uśpienia lub Tryb oszczędzania energii

Niniejszy dokument dotyczy monitorów płaskich HP i Compaq.
Komunikaty są wyświetlane na monitorze w trakcie uruchamiania, wyłączania lub przechodzenia komputera w tryb zawieszenia. Niektóre wyświetlane komunikaty to:
 • Przechodzenie w tryb uśpienia
 • Brak sygnału wejściowego wideo
 • Brak sygnału
 • Sygnał wejściowy poza zasięgiem.
 • Sync. poza zasięgiem
 • Odłączony przewód
 • Sprawdź połączenie kablowe
 • Ostrzeżenie - Komputer przechodzi w tryb oszczędzania energii
  ... lub podobny.
Pojawianie się tych komunikatów jest normalne, kiedy komputer faktycznie przechodzi w tryb uśpienia lub następuje utrata sygnału wideo (gdy na przykład komputer został wyłączony). Jeśli jednak jeden z tych komunikatów pojawia się na monitorze, kiedy komputer powinien przekazywać obraz wideo, coś jest nie w porządku.
Jeśli podejrzewasz, że zamiast komunikatu na monitorze powinien być wyświetlany obraz z komputera, skorzystaj z informacji poniższych sekcji dotyczących zachowania monitora po włączeniu komputera:

System Windows uruchamia się, ale po chwili komunikat zostaje wyświetlony na monitorze

Najprawdopodobniej komputer przeszedł w tryb uśpienia. W celu wybudzenia komputera należy wykonać następujące kroki:
Uwaga:
Jeżeli nie możesz wybudzić monitora, być może konieczne będzie podłączenie komputera do innego monitora w celu wykonania opisanych czynności. Po ich zakończeniu podłącz ponownie komputer do oryginalnego monitora.
 1. Poruszaj myszką lub naciśnij przycisk Spacja.
 2. Jeśli komputer nie wybudzi się, naciśnij przycisk Wstrzymaj na klawiaturze. Może być konieczne dwukrotne naciśnięcie przycisku Wstrzymaj na klawiaturze (przycisk wstrzymania ma ikonę podobną do ćwiartki księżyca).
 3. Jeśli pomimo tego wybudzenie komputera nie nastąpi, naciśnij przycisk Zasilanie na obudowie komputera, przytrzymaj przez jedną sekundę, a następnie zwolnij.
 4. Jeśli monitor nie zostanie wybudzony, uruchom ponownie komputer i wyłącz tryb wstrzymania:
  Uwaga:
  Wyłączenie trybu wstrzymania nie rozwiązuje problemu, ale pomaga ustalić, czy problem dotyczy trybu wstrzymania czy czegoś innego.
 5. Użyj komputera z wyłączonymi ustawieniami zasilania, aby sprawdzić, czy komunikat pojawia się nadal.
  Jeśli komunikat już nie pojawia się i otwiera się system Windows, problem jest związany z trybem wstrzymania. Najprawdopodobniej komputer nie może wyjść ze stanu wstrzymania. Jeśli nadal chcesz korzystać ze stanu wstrzymania, należy rozwiązać problemy komputera związane z tym stanem.
  Jeśli komunikat pojawia się nadal, problem dotyczy oprogramowania. Co należy sprawdzić:
  • Jeśli komunikat zostaje wyświetlony po otwarciu jakiegoś programu, np. podczas uruchamiania gry, program wymusza zmianę rozdzielczości obrazu na tryb nieobsługiwany przez komputer i monitor. Nie korzystaj z tego programu lub zmień jego ustawienia obrazu.
  • Jeśli komunikat zostaje wyświetlony po jakimś czasie nieużywania komputera, najprawdopodobniej za występowanie problemu odpowiedzialny jest wygaszacz ekranu. Wyłącz wygaszacz ekranu, aby sprawdzić, czy problem będzie nadal występować.

Ekrany startowe wyświetlają się, ale komunikat pojawia się przed wyświetleniem pulpitu systemu Windows

Po włączeniu komputera i w trakcie jego uruchamiania widać kilka początkowych ekranów startowych lub tekst. Jednak pulpit systemu Windows nie pojawia się w ogóle. Zamiast niego zostaje wyświetlony komunikat dotyczący sygnału monitora.
W takiej sytuacji monitor prawdopodobnie nie obsługuje rozdzielczości obrazu ustawionej w systemie Windows. Wykonaj poniższe kroki w celu sprawdzenia, czy monitor może wyświetlać obrazy w trybie bezpiecznym:
 1. Włącz i wyłącz zasilanie monitora w następujący sposób:
  1. Wyłącz monitor. Dioda zasilania na monitorze powinna być wyłączona. Pozostaw komputer włączony.
  2. Odłącz przewód zasilający.
  3. Odczekaj 5 sekund.
  4. Podłącz przewód zasilający.
  5. Naciśnij przycisk zasilania na monitorze, aby włączyć urządzenie.
   Istnieją dwie możliwości:
   • Obraz z komputera jest wyświetlany na monitorze i można ponownie korzystać z komputera. To oznacza, że monitor nie był w stanie wykryć, że komputer wybudził się ze stanu wstrzymania. Wyłącz monitor, jeśli nie jest używany lub wyłącz stan wstrzymania w komputerze. W niektórych komputerach takie problemy ze stanem wstrzymania można rozwiązać przez aktualizację systemu BIOS.
    LUB
   • Dioda zasilania monitora zapala się, ale komunikat zostaje ponownie wyświetlony na ekranie. Monitor nie odbiera sygnału wideo z wykrywanego komputera. Kontynuuj wykonywanie opisanych poniżej czynności.
 2. Jeśli komputer jest włączony, poczekaj, aż lampka aktywności dyskowej komputera przestanie się świecić i naciśnij, a następnie przytrzymaj przycisk Zasilanie na obudowie komputera do czasu wyłączenia się komputera.
 3. Jeśli monitor posiada funkcję przywracania domyślnych ustawień fabrycznych, zastosuj ją. Naciśnij przycisk Menu na przednim panelu i wybierz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych.
 4. Odczekaj 5 sekund, a następnie włącz komputer, wciskając przycisk Zasilanie ponownie.
 5. Dostosowywanie rozdzielczości obrazu systemu Windows do ustawienia obsługiwanego przez monitor.
  Uwaga:
  Najlepszą jakość obrazu monitora można uzyskać wybierając podstawową rozdzielczość. Podstawową rozdzielczość danego modelu monitora można znaleźć w Instrukcji obsługi monitora, na opakowaniu monitora oraz w specyfikacjach produktu.
  1. Uruchom ponownie komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F8 po wyświetleniu się pierwszego ekranu z logo.
  2. Wybierz opcję Włącz niską rozdzielczość obrazu wideo (640 x 480) w Menu Zaawansowane opcje.
  3. System Windows powinien zostać uruchomiony wraz z pulpitem Windows w rozdzielczości 640 x 480. Wyświetlone ikony i okna będą dużo większe. Aby uzyskać dostęp do niżej znajdujących się przycisków w niektórych oknach, należy użyć pasków przewijania Windows.
  4. W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, znajdź obszar Wygląd i personalizacja, a później kliknij Dopasuj rozdzielczość ekranu.
   W systemie Windows XP kliknij Start, Ustawienia, Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran i wybierz kartę Ustawienia.
  5. Przesuń suwak, aby ustawić rozdzielczość obsługiwaną przez monitor i kliknij przycisk OK.
   Uwaga:
   Po wybraniu OK zmiana rozdzielczości powinna być zauważalna - wyświetlane ikony i okna będą mniejsze. W przeciwnym razie dostosuj rozdzielczość ponownie.
  6. Ponownie uruchom komputer.
  7. Jeśli na suwaku regulacji podstawowa rozdzielczość jest niedostępna, kliknij Ustawienia zaawansowane, a następnie Podaj wszystkie tryby (na karcie Karta), wybierz rozdzielczość i kliknij OK.
  8. Uruchom komputer ponownie i zobacz, jaki będzie efekt.
   • Jeśli Windows nie uruchamia się i na ekranie pojawia się komunikat, system Windows nie wgrywa się lub monitor nie może wyświetlić w trybie podstawowym obrazu wysyłanego przez Windows. Podłącz monitor do innego komputera, np. komputera przenośnego. Wykonanie tej czynności pozwoli ustalić, czy monitor jest uszkodzony czy też podłączany komputer ma problem z uruchomieniem. Jeśli monitor nie może odebrać standardowego sygnału wideo z różnych komputerów, należy go wymienić lub naprawić.
   • Jeśli pulpit Windows uruchamia się w trybie bezpiecznym, problem jest związany z rozdzielczością obrazu wykorzystywaną w normalnej pracy (nie w trybie bezpiecznym). Podstawowa rozdzielczość obrazu monitora powinna zostać wybrana jako normalna rozdzielczość obrazu w komputerze. W tym celu konieczna może być ponowna instalacja sterowników wideo komputera lub tymczasowe podłączenie innego monitora.
    Jeśli w opcjach systemu Windows podstawowa rozdzielczość jest niedostępna, można tymczasowo zastosować rozdzielczość 1024 x 768 w celu dokończenia tych czynności. Należy jednak zaktualizować sterownik karty graficznej komputera. Po aktualizacji sterownika karty graficznej komputera więcej rozdzielczości systemu Windows może być dostępnych; prawdopodobnie również podstawowa rozdzielczość obrazu monitora.
    • Sprawdź dostępność aktualizacji sterownika wideo NVIDIA w witrynie NVIDIA (jęz. ang.).
    • Sprawdź dostępność aktualizacji sterownika wideo ATI w witrynie ATI (jęz. ang.).
    • Sprawdź dostępność aktualizacji sterownika karty graficznej S3 w witrynie S3 Graphics (jęz. ang.).
    • Sprawdź stronę pomocy technicznej i pobierania firmy Intel w witrynie Intel Downloads (jęz. ang.).
    • Jeśli posiadasz komputer firmy HP lub Compaq, sterowniki karty graficznej HP znajdują się na stronie Sterowniki i oprogramowanie (jęz. ang.)

Komunikat to jedyny element wyświetlany na ekranie.

Po włączeniu komputera jedynym komunikatem na monitorze jest komunikat o braku sygnału lub uśpieniu. Ekrany startowe ani ekrany Windows nie zostają wyświetlone.
W takim przypadku monitor nie wykrywa żadnego prawidłowego sygnału wideo z komputera. Wykonaj następujące kroki, aż na ekranie pojawi się obraz:
 1. Upewnij się, że źródłowe wyjście wideo komputera lub urządzenia podłączonego do monitora jest prawidłowe.
  Jeśli próbujesz oglądać obraz wideo z dekodera, odtwarzacza DVD lub podobnego urządzenia, użyj jego menu w celu ustawienia właściwego kanału wyjścia wideo - odpowiedniego dla używanego złącza wideo. Jeśli na przykład monitor jest podłączony do odbiornika satelitarnego za pośrednictwem drugiego złącza HDMI na tylnym panelu odbiornika, za pomocą pilota odbiornika wybierz HDMI-2 (lub podobne).
 2. Jeżeli monitor jest wyposażony w przycisk wyboru wejścia lub źródła, naciśnij go.
  W niektórych monitorach wyboru źródła lub wejścia wideo dokonuje się w systemie menu ekranowego. W takim przypadku naciśnij przycisk Menu na monitorze i użyj przycisków na panelu przednim, aby wybrać opcję Zmień wejście wideo.
 3. Podłącz monitor do innego komputera i włącz komputer. Obserwuj efekty.
  • Jeśli monitor wyświetla prawidłowo obraz z innego komputera, oznacza to, że monitor działa, a sygnał wideo pochodzący z komputera początkowego jest niekompatybilny, wadliwy lub zbyt słaby. Upewnij się, że rozdzielczość obrazu faktycznie przesyłanego z komputera jest obsługiwana przez monitor, a nie wybrana w celu wyświetlania obrazu telewizyjnego. W razie konieczności skorzystaj z serwisu technicznego, aby naprawić sprzęt wideo lub sterowniki karty graficznej w komputerze. Jeśli posiadasz komputer HP lub Compaq, sprawdź dostępność serwisu na stronie Kontakt z HP.
  • Jeśli po podłączeniu do innego komputera na monitorze nadal nie ma obrazu, monitor może być uszkodzony i należy go naprawić lub wymienić. Informacje dotyczące serwisu technicznego znajdują się na stronie Kontakt z HP.

Wyłączanie trybu uśpienia lub hibernacji

W celu wybudzenia komputera należy wykonać następujące kroki:
Uwaga:
Jeżeli nie możesz wybudzić monitora, być może konieczne będzie podłączenie komputera do innego monitora w celu wykonania opisanych czynności. Po ich zakończeniu podłącz ponownie komputer do oryginalnego monitora.
 1. Poruszaj myszką lub naciśnij przycisk Spacja.
 2. Jeśli komputer nie wybudzi się, naciśnij przycisk Wstrzymaj na klawiaturze. Może być konieczne dwukrotne naciśnięcie przycisku Wstrzymaj na klawiaturze (przycisk wstrzymania ma ikonę podobną do ćwiartki księżyca).
 3. Jeśli pomimo tego wybudzenie komputera nie nastąpi, naciśnij przycisk Zasilanie na obudowie komputera, przytrzymaj przez jedną sekundę, a następnie zwolnij.
 4. Jeśli monitor nie zostanie wybudzony, uruchom ponownie komputer i wyłącz tryb wstrzymania:
  Uwaga:
  Wyłączenie trybu uśpienia nie rozwiązuje problemu, ale pomaga ustalić, czy problem dotyczy trybu uśpienia czy czegoś innego.
  • Windows 7
   1. Poczekaj, aż lampka aktywności dyskowej komputera zgaśnie i naciśnij, a następnie przytrzymaj przycisk Zasilanie na obudowie komputera do czasu wyłączenia się komputera.
   2. Odczekaj 5 sekund, a następnie włącz komputer, wciskając przycisk zasilania ponownie.
   3. Kliknij Start, Panel sterowania, System i bezpieczeństwo, a następnie Opcje zasilania.
   4. Kliknij opcję Zmień ustawienia planu dla aktualnie wybranego planu zasilania.
   5. Zmień ustawienia, wybierając opcję Nigdy.
   6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby je zaakceptować, a następnie uruchom komputer ponownie.
 5. Użyj komputera z wyłączonymi ustawieniami zasilania, aby sprawdzić, czy monitor działa.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...