Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów związanych z czarnym ekranem bez komunikatów o błędach podczas rozruchu

Istnieje wiele powodów, dla których komputer z systemem operacyjnym Windows może mieć problemy z uruchamianiem się lub rozruchem. Jeśli komputer nie uruchamia się, prawdopodobnie można zidentyfikować jeden lub więcej objawów, które pozwolą na ogólne określenie natury problemu. Jeśli nie można określić przyczyny problemu, zapoznaj się z dokumentem W jaki sposób rozwiązać problem, gdy komputer nie uruchamia się prawidłowo.

Objaw podczas uruchamiania: Kontrolki LED świecą, ale komputer nie uruchamia się, a wyświetlacz jest czarny

Skorzystaj z niniejszego dokumentu, jeśli kontrolki LED świecą, informując o dostarczanym zasilaniu, słychać dźwięk wentylatora lub obracanie się dysku twardego, ale na wyświetlaczu LCD nie są wyświetlane żadne kolory, obrazy ani tekst.
Jeśli po włączeniu komputera nie słychać żadnych dźwięków, nie korzystaj z niniejszego dokumentu. Sprawdź, czy nie wystąpił inny problem, taki jak poluzowanie chipu pamięci RAM lub odłączenie dysku twardego.
Przyczyną tego problemu może być awaria składnika sprzętowego lub błąd w instrukcji wysyłanej z systemu BIOS do składnika sprzętowego.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z tabletem HP

Przed przystąpieniem do Rozwiązywanie problemów z komputerem, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Wykonaj reset sprzętowy

Jeżeli nagle nie można prawidłowo uruchomić komputera, należy w pierwszej kolejności wykonać reset sprzętowy.
 1. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne oraz wszystkie urządzenia USB i wyjmij karty pamięci. Przetestować należy komputer, nie akcesoria!
 2. Odłącz zasilacz sieciowy, wyjmij baterię, a następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund.
 3. Ponownie podłącz zasilacz sieciowy (ale nie podłączaj baterii), naciśnij przycisk zasilania, poszukaj świecących diod LED w pobliżu klawiszy Caps Lock i Num Lock oraz posłuchaj dźwięków pracy dysku i wentylatora.
Czynności do wykonania po przeprowadzeniu resetu sprzętowego
Czarny ekran bez komunikatów o błędach
Jeśli ekran pozostaje pusty (ekran jest czarny lub biały) po wykonaniu resetu sprzętowego, podłącz tymczasowo monitor zewnętrzny, aby sprawdzić wyświetlacz komputera przenośnego. Jeśli na monitorze zewnętrznym obraz pojawia się, kontynuuj testowanie, zainstaluj sterowniki i wykonaj regulacje opisane w następnej sekcji.

Sprawdź, czy problemy z dysku twardego

Aby przetestować dysk twardy problemy, możesz użyć autotestu dysku twardego HP lub HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).

Przeprowadzanie testów dysku twardego przy użyciu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Dostępnych jest sześć testów dysku twardego. Jeśli podejrzewasz problem z dyskiem twardym, w pierwszej kolejności przeprowadź Szybki test (około dziesięciu minut). Jeśli Szybki test nie znajdzie problemu, uruchom Test rozszerzony (2 godziny lub więcej). Aby przeprowadzić Szybki test, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 5 sekund, żeby wyłączyć komputer.
 2. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. 1-sekundowych) klawisz F2.
 3. Zostanie wyświetlona strona główna programu HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
  Rys. : Ekran HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  Ekran HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  Uwaga:
  Jeśli używana wersja programu HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) jest starsza niż omawiana tutaj, można zaktualizować program do najnowszej wersji. Aby uzyskać Informacje na temat UEFI i instrukcje instalacji najnowszej wersji, przejdź do Informacje na temat UEFI i menu startowe.
 4. Wybierz sieć WLAN z listy.
  Rys. : Wybór pozycji Testy podzespołów
  Wybór pozycji Testy podzespołów
 5. Kliknij pozycję Dysk twardy na stronie Testy elementów.
  Rys. : Pierwszy dysk twardy
  Pierwszy dysk twardy
 6. Kliknij opcję Test szybki, następnie wybierz opcję Uruchom raz.
  Rys. : Kliknięcie opcji Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów
  Kliknięcie opcji Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów
  Rozpocznie się Szybki test dysku twardego. Jeżeli w komputerze znajduje się więcej niż jeden dysk twardy, wybierz dysk lub uruchom test wszystkich dysków twardych jednocześnie, wybierając opcję Uruchom test wszystkich dysków twardych.
 7. Po zakończeniu testu na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki. Wyniki testu można także znaleźć w Dziennikach testu w Menu głównym.
  Rys. : Wyniki testu
  Wyniki testu
  Jeśli dysk twardy przejdzie Szybki test, ale nadal występuje problem z dyskiem twardym, uruchom Test rozszerzony. Ten test obejmuje test SMART, skrócony test DST, zoptymalizowany test DST oraz długi test DST.
  Uwaga:
  Testy rozszerzone dysku twardego można uruchomić indywidualnie przez kliknięcie wybranego testu w menu testów dysku twardego, a następnie kliknięcie pozycji Uruchom raz.
  Aby uruchomić Test rozszerzony, przejdź do następnej czynności:
 8. Kliknij pozycję Menu główne, wybierz opcję Test elementów,
 9. Kliknij pozycję Dysk twardy, a następnie kliknij pozycję Test rozszerzony.
 10. Kliknij pozycję Uruchom raz.
  Rys. : Kliknięcie opcji Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów
  Kliknięcie opcji Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów
  Jeżeli w komputerze znajduje się więcej niż jeden dysk twardy, wybierz dysk lub uruchom test wszystkich dysków twardych jednocześnie, wybierając opcję Uruchom test wszystkich dysków twardych. Test rozszerzony uruchomi wszystkie testy wyświetlane na ekranie dla wybranego dysku. Wyświetlany jest także szacowany pozostały czas.
  Rys. : Postęp testu dysku twardego
  Postęp testu dysku twardego
 11. Po zakończeniu testu rozszerzonego na ekranie wyświetlone zostaną jego wyniki.
  Jeśli dysk twardy nie przejdzie pomyślnie jednego z testów, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym diagnostyki UEFI.

Skontaktuj się z firmą HP

Aby skontaktować się z HP, przejdź do strony www.hp.com/support, wybierz państwo lub region, a następnie kliknij Skontaktuj się z HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...