Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Brak dźwięku w głośnikach komputera (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Windows 7.
Instrukcje zamieszczone w dokumencie umożliwiają rozwiązanie problemu braku dźwięku z głośników komputera.
W przypadku komputera ProBook 440 G3, 470 G3 lub 450 G2 przejdź do części Brak dźwięku po ponownej instalacji systemu operacyjnego. W przypadku wszystkich innych komputerów rozpocznij od tej części.

Krok 1: Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w systemie Windows 7

Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem Microsoft pozwala automatycznie rozwiązać wiele rodzajów problemów z dźwiękiem.

Film przedstawiający korzystanie z narzędzia Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem Microsoft w Windows 7

 1. Kliknij menu Start, a następnie Panel sterowania.
 2. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Znajdź i rozwiąż problemy.
  Panel sterowania z zaznaczonym poleceniem Znajdź i rozwiąż problemy
 3. Zostanie wyświetlona strona Rozwiąż problemy z komputerem. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.
  Zaznaczone polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku
 4. Zostanie wyświetlona strona rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku
 5. Poczekaj, aż narzędzie sprawdzi komputer w poszukiwaniu błędów.
  Pasek postępu Sprawdzanie w poszukiwaniu problemów z dźwiękiem
 6. W przypadku podłączenia kilku urządzeń audio wybierz urządzenie związane z problemem, który chcesz rozwiązać, na przykład głośniki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wybieranie urządzenia, które ma zostać naprawione
 7. Poczekaj, aż narzędzie wykryje problemy i wprowadzi zmiany.
  Pasek postępu Wykrywanie problemów
 8. Po zakończeniu pracy zostanie wyświetlona strona Rozwiązywanie problemów zostało zakończone, na której przedstawiony zostanie raport dotyczący wykrytych problemów i zmian wprowadzonych na komputerze. Kliknij przycisk Zamknij.
  Uwaga:
  Więcej informacji można znaleźć, klikając łącze Zobacz szczegółowe informacje.
  Rozwiązywanie problemów zostało zakończone

Krok 2: Sprawdź złącza słuchawek podczas rozwiązywania problemów z dźwiękiem

W komputerach HP dostępne są dwa rodzaje złączy słuchawkowych. Jedno z nich umożliwia tylko odtwarzanie dźwięku w słuchawkach, a drugie umożliwia odtwarzanie dźwięku w słuchawkach oraz wykorzystanie mikrofonu. Złącza oznaczono odpowiednimi symbolami umieszczonymi obok ich gniazd.
 • Złącza w komputerze oznaczone jedynie symbolem słuchawek umożliwiają tylko odtwarzanie dźwięku i współpracują ze standardowymi słuchawkami z wtyczką 3-pinową lub 4-pinową.
  Standardowa wtyczka jack 3-pinowa
 • Złącza w komputerze oznaczone symbolem słuchawek i mikrofonu umożliwiają odtwarzanie dźwięku i korzystanie z mikrofonu przy użyciu zestawu słuchawkowego z wtyczką 4-pinową i mikrofonem.Wtyczka jack 4-pinowa
  Aby odtwarzać dźwięk, można używać dowolnej wtyczki z każdym z tych złączy. Użycie wtyczki 4-pinowej z możliwością obsługi mikrofonu w złączu 3-pinowym pozwala na odtwarzanie dźwięku, ale mikrofon pozostanie niesprawny, ponieważ złącze 3-pinowe komputera nie pozwala na obsługę mikrofonu.

Krok 3: Sprawdzenie ustawień głośności i wyciszenia dźwięku podczas rozwiązywania problemów z dźwiękiem

Głośność jednego lub kilku urządzeń dźwiękowych może być wyłączona lub ustawiona zbyt nisko. Urządzenia sprzętowe (głośniki/słuchawki) i poszczególne aplikacje (dźwięk w systemie Windows/QuickPlay/Windows Media Player) posiadają indywidualną regulację dźwięku. Na przykład: jeżeli głośnik jest włączony, ale dźwięk w wybranym programie został wyciszony, nie będzie słychać dźwięku. Należy uruchomić mikser głośności dźwięku i sprawdzić poszczególne ustawienia.
Uwaga:
Jeżeli regulacja głośności w wybranym programie, np. w Windows Media Player, została ustawiona za pomocą przycisków lub suwaków na obudowie komputera, system wykorzystywać będzie to ustawienie, nawet jeśli główny regulator głośności będzie ustawiony wyżej.
Aby sprawdzić ustawienia głośności i wyciszenia dźwięku, należy wykonać następujące czynności.

Film przedstawiający dostosowywanie ustawienia głośności w systemie Windows 7

 1. Kliknij ikonę dźwięku na pasku zadań, a następnie wybierz narzędzie Mikser. Zostaną wyświetlone wszystkie aktywne aplikacje dźwiękowe.
  Mikser głośności
 2. Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona, patrząc na przyciski wyciszania znajdujące się pod suwakiem regulacji głośności. Dźwięk jest wyciszony, jeżeli na przycisku wyświetlone jest małe czerwone kółko.
  Jeżeli dźwięk jest wyciszony, kliknij przycisk wyciszania, żeby włączyć dźwięk. Po wyłączeniu wyciszenia dźwięku czerwone kółko obok niebieskiej ikony głośnika zniknie.
  Dźwięk wyciszony
  Brak wyciszenia dźwięku
 3. Po sprawdzeniu, czy dźwięk nie jest wyciszony, przeciągnij suwak regulatora głośności do poziomu 75%.
 4. Kliknij suwak, aby przetestować głośność. Jeżeli usłyszysz dźwięk ze wszystkich głośników, oznacza to, że problem został rozwiązany.
  Sprawdzanie głośności
  Jeśli nadal nie słychać dźwięku, przejdź do następnego kroku, aby ustawić głośniki jako urządzenie domyślne i je przetestować.
Uwaga:
Jeśli komputer wyposażony jest w funkcję regulacji głośności za pomocą dotyku (przez przesuwanie palcem po powierzchni specjalnego paska nad klawiaturą), może zdarzyć się, że przycisk dotykowy wyciszania dźwięku zostanie zablokowany, uniemożliwiając tym samym odtwarzanie dźwięków. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS dla posiadanego modelu komputera.

Krok 4: Ustawianie domyślnych głośników w systemie Windows 7

Film przedstawiający ustawianie domyślnych głośników w systemie Windows 7

 1. Jeżeli do komputera podłączone są słuchawki, które w tym momencie nie są używane jako główne głośniki, należy je odłączyć. Podłączenie słuchawek do komputera powoduje wyciszenie innych głośników.
 2. Kliknij ikonę Start i w polu wyszukiwania wpisz Dźwięk.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Dźwięk znajdującą się na liście Programy.
 4. W oknie Dźwięk wybierz używane urządzenie odtwarzania, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
  Wybieranie głośników jako urządzenia domyślnego
 5. Po określeniu domyślnego urządzenia odtwarzania kliknij przycisk Konfiguruj.
 6. Wybierz typ konfiguracji głośników w oknie Kanały audio.
  Typowa konfiguracja głośników na komputerze przenośnym
 7. Kliknij przycisk Testuj, aby wysłać dźwięki do poszczególnych głośników lub kliknij pojedynczy głośnik, aby sprawdzić jego działanie.
 8. Jeżeli z każdego głośnika dobiegają prawidłowe dźwięki, można zakończyć rozwiązywanie problemu.
  Jeżeli dźwięk nie dochodzi ze wszystkich głośników lub z jednego z nich bądź jeżeli rodzaj konfiguracji został zmieniony, należy kontynuować konfigurację głośników, klikając przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
  Odtwórz dźwięk. Jeśli problemy z dźwiękiem utrzymują się, przejdź do następnej części i sprawdź dostępność aktualizacji systemu BIOS.

Krok 5: Sprawdzanie zaawansowanych ustawień odtwarzania

Jeżeli problemy z dźwiękiem nadal występują, wykonaj następujące czynności. W oknie Panel sterowania dostępne są ustawienia domyślnych urządzeń do odtwarzania, które trzeba dostosować.
 1. Otwórz okno Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk.
  Okno Panel sterowania z zaznaczoną pozycją Sprzęt i dźwięk
 3. Kliknij pozycję Dźwięk.
  Okno Sprzęt i dźwięk z zaznaczoną pozycją Dźwięk
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij domyślne urządzenie do odtwarzania, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
  Urządzenia do odtwarzania
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
  Okno Właściwości z zaznaczoną kartą Zaawansowane
 6. W obszarze Tryb wyłączności usuń zaznaczenie pól wyboru.
  Następnie kliknij przycisk OK.
  Pola wyboru w obszarze Tryb wyłączności

Krok 6: Rozwiązywanie problemów z przyciskiem wyciszenia dźwięku oraz z suwakiem regulacji głośności

W przypadku problemów z przyciskiem wyciszania dźwięku i/lub suwakiem regulacji głośności umieszczonym nad klawiszami klawiatury należy wykonać następujące czynności:
 1. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja systemu BIOS. Jeśli nie, zapoznaj się z dokumentem Aktualizowanie systemu BIOS, aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji systemu BIOS.
 2. Jeśli system BIOS jest aktualny lub jeśli problem nie ustąpił pomimo zaktualizowania oprogramowania wewnętrznego, należy skontaktować się z przedstawicielem pomocy technicznej HP, żeby uzyskać dalszą pomoc.

Krok 7: Rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniem zgodne ze standardem High Definition Audio

Urządzenie zgodne ze standardem High Definition w komputerze przenośnym może nie działać po ponownym uruchomieniu systemu Windows 7 lub jego wznowieniu z trybu hibernacji/uśpienia. Urządzeniem tym może być karta dźwiękowa lub modem. Może być także widoczny symbol „X” na ikonie głośnika w obszarze powiadomień.
Aby rozwiązać ten problem, włącz opcję skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętowych w Menedżerze urządzeń, wykonując następujące czynności:
 1. Kliknij ikonę Start , w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 2. W oknie Menedżer urządzeń zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio wykryje zmiany sprzętu i obok ikony głośnika nie będzie już wyświetlany znak „X”.

Krok 8: Przywracanie sterowników audio w systemie Windows 7

Przyczyną problemów mogą być zmienione ustawienia lub pliki związane z dźwiękiem. Przywrócenie sterownika audio spowoduje zresetowanie ustawień dla sprzętu audio i ponowne uruchomienie konfiguracji dźwięku w systemie Windows.
Uwaga:
Jeżeli przed zainstalowaniem systemu Windows 7 komputer został uaktualniony do systemu Windows Vista, korzystanie ze wszystkich funkcji zintegrowanego urządzenia audio zgodnego ze specyfikacjami Audio Codec '97 (AC '97) może okazać się niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj sterownik audio. Patrz krok 8: Aktualizacja sterownika dźwięku.
Proces odzyskiwania sterownika służy do przywracania sterowników audio oryginalnego sprzętu dźwiękowego:
 1. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, Recovery Manager, a następnie ponownie kliknij Recovery Manager.
  Recovery Manager
 2. Kliknij opcję Ponowna instalacja sterownika sprzętu.
 3. Na ekranie powitalnym Ponownej instalacji sterownika sprzętowego kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz sterownik dźwięku, który zamierzasz ponownie zainstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Okno Ponownej instalacji sterownika sprzętu
  Uwaga:
  Jeżeli sterownika, który zamierzasz ponownie zainstalować, nie ma na liście, wybierz opcję Sterownika nie ma na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlone zostaną pomocne informacje na temat instalacji sterowników za pomocą menedżera urządzeń Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Aplikacja Recovery Manager rozpocznie ponowną instalację wybranego sterownika. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź dźwięk. Jeżeli problem z dźwiękiem nadal występuje, przejdź do Kroku 8: Aktualizacja sterownika dźwięku.
Jeżeli ponowna instalacja sterownika za pomocą aplikacji Recovery Manager nie powiedzie się, przywróć zainstalowany poprzednio sterownik, wykonując poniższe czynności:
 1. Kliknij ikonę Start , w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Menu Start z tekstem „Menedżer urządzeń” wpisanym w polu wyszukiwania oraz ikoną Menedżera urządzeń w wynikach wyszukiwania
 2. W oknie Menedżer urządzeń kliknij gałąź Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia audio i wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości.
  Menedżer urządzeń, właściwości urządzenia audio
 4. Kliknij kartę Sterownik.
 5. Kliknij przycisk Przywróć sterownik.
  Okno właściwości dźwięku SoundMAX z zaznaczonym przyciskiem Przywróć sterownik
 6. Kliknij przycisk Tak, aby przywrócić poprzedni sterownik.
 7. Sprawdź dźwięk.
Jeżeli problemy z dźwiękiem nie ustąpią, przejdź do następnego korku, aby zaktualizować sterownik audio.

Krok 9: Aktualizowanie sterowników audio w systemie Windows 7

Jeżeli na komputerze występują problemy z dźwiękiem po uaktualnieniu systemu do Windows 7, albo jeżeli na komputerze występują problemy z dźwiękiem w określonej aplikacji, mogą one zostać rozwiązane poprzez zainstalowanie zaktualizowanego sterownika audio.
Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od preferowanej metody aktualizacji.

Krok 10: Sprawdzanie stanu sprzętu audio w narzędziu Menedżer urządzeń, aby rozwiązać problemy z dźwiękiem w systemie Windows 7

Jeżeli nie słychać dźwięku, sprawdź w menedżerze urządzeń stan sprzętu audio.
 1. Kliknij ikonę Start , wpisz menedżer urządzeń, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń, znajdującą się na liście Programy.
  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie polecenie Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Zależnie od stanu wyświetlonego w menedżerze urządzeń, wykonaj następujące czynności:
  • Jeżeli urządzenie dźwięku nie widnieje na liście, sprzęt audio nie jest wykrywany przez system Windows. Patrz krok 10: Testowanie w celu wyszukania usterek sprzętu audio w systemie Windows 7.
  • Jeżeli urządzenie audio znajduje się na liście ze strzałką w dół, oznacza to, że jest wyłączone. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia audio i wybierz polecenie Włącz, aby ponownie włączyć urządzenie. Jeżeli po włączeniu urządzenia problem występuje nadal, przejdź do następnego kroku.
   Włączanie wyłączonego urządzenia audio, zaznaczona opcja Włączone
  • Jeżeli urządzenie audio jest na liście, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości, aby wyświetlić dodatkowe informacje w oknie Stan urządzenia. Jeżeli okno Stan urządzenia wskazuje, że urządzenie działa prawidłowo, oznacza to, że problem jest prawdopodobnie związany z ustawieniami dźwięku, głośnikami lub kablami.

Krok 11: Testowanie w celu wyszukania usterek sprzętu audio w systemie Windows 7

Odtwórz dźwięk. Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź sprzęt audio za pomocą narzędzi do diagnostyki sprzętu HP Support Assistant.

Brak dźwięku po ponownej instalacji systemu operacyjnego

W przypadku braku dźwięku po ponownej instalacji systemu operacyjnego na komputerze ProBook 440 G3, 470 G3 lub 450 G2 wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem:
 1. Podczas uruchamiania komputera naciśnij kilka razy klawisz F10, aby otworzyć system BIOS.
 2. Przejdź do karty Zaawansowane.
 3. Wybierz pozycję built in device (Urządzenie zintegrowane).
 4. Zaznacz pole Audio.
 5. Zapisz zmiany i zakończ pracę programu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...