Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Instalowanie i używanie narzędzia HP Wireless Assistant (Windows 7, Vista, XP)

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemami Windows 7, Windows Vista i Windows XP.
Narzędzie HP Wireless Assistant umożliwia monitorowanie połączeń kart bezprzewodowych i przewodowych komputera przenośnego, co pozwala na zarządzanie bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN), bezprzewodowymi sieciami rozległymi (WWAN) i bezprzewodowymi urządzeniami Bluetooth z poziomu jednego interfejsu graficznego. W narzędziu HP Wireless Assistant wyświetlany jest stan wszystkich urządzeń bezprzewodowych, co umożliwia włączanie lub wyłączanie wszystkich lub niektórych urządzeń bezprzewodowych. W tym dokumencie opisano instalowanie, konfigurowanie i używanie narzędzia HP Wireless Assistant. Zawarto również listę często zadawanych pytań (FAQs).
Rys. : Narzędzie HP Wireless Assistant
Ekran narzędzia HP Wireless Assistant

Instalowanie narzędzia HP Wireless Assistant

Narzędzie HP Wireless Assistant to wstępnie zainstalowany składnik standardowego obrazu HP zarówno dla systemu operacyjnego Windows 7, jak i Windows Vista. Jest on również dostępny dla systemu Windows XP. Jeśli został on usunięty lub zmieniono system operacyjny, firma HP zaleca zainstalowanie go razem z najnowszymi sterownikami urządzeń sieci bezprzewodowej dla danego modelu komputera i wersji systemu operacyjnego.

Konfigurowanie narzędzia HP Wireless Assistant

Ikona stanu narzędzia HP Wireless Assistant jest widoczna na pasku narzędzi.
Aby otworzyć narzędzie HP Wireless Assistant, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie wybierz polecenie Otwórz narzędzie Wireless Assistant.
Jeśli narzędzie HP Wireless Assistant jest zainstalowane, ale ikony nie są wyświetlone, zmień ustawienia, wykonując następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Panel sterowania, a następnie wybierz polecenie Sieć i Internet.
 2. Kliknij ikonę HP Wireless Assistant, aby otworzyć okno z listą wszystkich zainstalowanych urządzeń bezprzewodowych. Zostanie wyświetlony stan każdego urządzenia. Kliknij przycisk Właściwości.
  Uwaga:
  Jeśli ikony narzędzia HP Wireless Assistant nie ma w obszarze Sieć i Internet, zapoznaj się z częścią Instalacja narzędzia HP Wireless Assistant.
  Rys. : Narzędzie HP Wireless Assistant
  Narzędzie HP Wireless Assistant z zaznaczonymi opcjami
 3. Na ekranie Ustawienia wybierz opcję Pokaż ikonę narzędzia HP Wireless Assistant w obszarze powiadomień.
  Zaznacz lub usuń zaznaczenie innych opcji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zaakceptować zmiany.
  Rys. : Okno HP Wireless Assistant - Ustawienia
  Ekran ustawień narzędzia HP Wireless Assistant z zaznaczonymi opcjami

Sprawdzenie stanu urządzeń sieci bezprzewodowej

O stanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych informują ikony narzędzia HP Wireless Assistant w obszarze powiadomień paska narzędzi.
Ikony informują o włączeniu i działaniu wszystkich urządzeń. Urządzenia bezprzewodowe powinny działać prawidłowo.
Ikona informuje o włączeniu lub wyłączeniu urządzeń. Aby sprawdzić stan, przenieś kursor myszy na ikonę.
Otwieranie narzędzia HP Wireless Assistant
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę i wybierz tę opcję, aby otworzyć okno narzędzia HP Wireless Assistant z graficznym interfejsem użytkownika.
Komunikat o stanie zostanie wyświetlony na kilka sekund po włączeniu lub wyłączeniu przycisku zasilania urządzenia bezprzewodowego.

Często zadawane pytania na temat urządzeń bezprzewodowych

Czy w komputerze znajduje się urządzenie bezprzewodowe?
Karty sieci bezprzewodowej są zainstalowane w większości komputerów przenośnych HP i Compaq wyprodukowanych w roku 2004 lub później. W przypadku jakichkolwiek pytań należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną danego modelu. Dla komputerów starszych oraz komputerów stacjonarnych istnieje zewnętrzna karta sieci bezprzewodowej, którą należy podłączyć do gniazda express card lub portu USB.
Czy istnieje tylko jeden typ karty bezprzewodowej?
W zależności od modelu w komputerze przenośnym można znajdować się karta sieci bezprzewodowej WLAN, WWAN lub karta Bluetooth. Sieci WLAN i Bluetooth może obsługiwać ta sama karta. Narzędzie HP Wireless Assistant rozpoznaje wszystkie zainstalowane karty bezprzewodowe i umożliwia zarządzanie nimi.
Czy należy korzystać z przycisku zasilania karty bezprzewodowej znajdującego się poza obudową?
Istnieje przycisk zasilania poza obudową lub powyżej klawiatury służący do fizycznego włączania i wyłączania karty. Niektórymi przyciskami zasilania można jednak sterować również za pomocą oprogramowania. Najczęstszym powodem utraty połączenia bezprzewodowego jest przypadkowe wyłączenie przycisku zasilania karty bezprzewodowej.
Czy należy pozostawiać kartę bezprzewodową włączoną przez cały czas?
Karty bezprzewodowe można wyłączyć, gdy nie są używane, aby zmniejszyć zużycie energii przy zasilaniu bateryjnym.
Czy mogę połączyć się z dowolną siecią bezprzewodową?
Aby użyć karty sieci bezprzewodowej komputera, należy podać nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło zabezpieczeń.
Dla bezpieczeństwa danych nie należy nigdy łączyć się z siecią otwartą, która nie ma żadnych zabezpieczeń. Patrz dokument Rozwiązanie z przewodnikiem HP - Wi-Fi nie działa na komputerze HP.
W przypadku połączeń Bluetooth nawet połączenia z zestawami słuchawkowymi i głośnikami wymagają parowania, które zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa. Patrz Używanie urządzeń Bluetooth (Windows 7).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...