Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem w trybie HDMI (Windows 10, 8, 7)

Niniejszy dokument odnosi się do komputerów przenośnych HP wyposażonych w gniazdo High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
Podłączając komputer do urządzenia z gniazdem HDMI, np. monitora, telewizora lub głośników przestrzennych, możesz napotkać problemy z emisją obrazu lub dźwięku. Skorzystaj z informacji zawartych w tym dokumencie, aby sprawdzić odpowiednie ustawienia i rozwiązać konkretne problemy.
Użyj kabla HDMI dobranego do urządzenia HDMI
Większość urządzeń HDTV wyposażona jest w kilka portów wejścia HDMI, toteż bardzo istotne jest, aby w przypadku źródła wejścia urządzenia HDMI ustawić ten sam port HDMI, który jest podłączony do komputera, np. HDMI 2 do HDMI 2.
Jeśli komputer i urządzenie HDMI korzystają z różnych typów kabli, możesz dokupić do nich przejściówki. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do rozdziału Omówienie gniazd HDMI i DVI dla komputerów PC.
Rys. : Gniazdo HDMI
Ilustracja przedstawiająca wtyczkę kabla HDMI
Rys. : 19-stykowy port HDMI (normalny)
19-pinowy port HDMI (Normalny)
Wybierz wyjście dźwięku HDMI jako domyślne urządzenie audio
System Windows wysyła dźwięk tylko do jednego urządzenia na raz. Wybierz żądane urządzenie wyjściowe, ustawiając urządzenie domyślne. Dźwięk zmienia się na odpowiednie urządzenie po podłączeniu lub odłączeniu kabli. Przełączając pomiędzy opcją dźwięku z komputera a dźwiękiem z monitora zewnętrznego lub TV, sprawdź czy wybrane zostało właściwe urządzenie wyjściowe, wyświetlając urządzenia dźwiękowe.
Jeżeli urządzenie nie zostało jeszcze skonfigurowane, wyjście HDMI nie wyświetla się we właściwościach dźwięku, o ile kabel HDMI nie zostanie podłączony między urządzeniem HDMI a portem HDMI komputera.
  Uwaga:
W zależności od systemu operacyjnego i typu układu scalonego dźwięku to, co widzisz, może różnić się od zawartości przedstawianej w trakcie wyświetlania instrukcji na ekranie komputera.
Poniższe czynności pozwalają skonfigurować wyjście audio po podłączeniu kabla HDMI. Umożliwia to określenie HDMI jako domyślnego źródła dźwięku podczas korzystania z połączenia HDMI. Gdy nie korzystasz z połączenia HDMI, obowiązują domyślne ustawienia dźwięku głośników i słuchawek komputera.
 1. Podłącz końcówki kabla HDMI do komputera i urządzenia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań.
 3. Kliknij opcję Urządzenia do odtwarzania.
  Na ekranie pojawi się okno Dźwięk.
 4. Kliknij kartę Odtwarzanie, wybierz pozycję Głośniki i słuchawki, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  Rys. : Okno Dźwięk - Głośniki i słuchawki
  Wybrane okno Dźwięk z wybraną opcją Głośniki i słuchawki
 5. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, np. Wyjście ATI HDMI. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  Rys. : Przykład okna Dźwięk - Wyjście ATI HDMI
  Ilustracja przedstawiająca kartę Odtwarzanie z wybraną opcją Wyjście ATI HDMI
 6. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Wyjście HDMI, a następnie wybierz polecenie Pokaż odłączone urządzenia. Podczas jego konfiguracji kabel HDMI musi być podłączony.
 7. Aby wyświetlić wszystkie dostępne urządzenia dźwiękowe, kliknij prawym przyciskiem dowolne urządzenie wyświetlane w oknie Dźwięk i wybierz opcje Pokaż wyłączone urządzenia oraz Pokaż odłączone urządzenia.
Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem
Aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, wykonaj poniższe czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Rozwiązywanie problemów.
 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.
    Uwaga:
  Uruchomienie tego programu wymaga uprawnień administratora. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, podaj hasło administratora komputera lub potwierdź czynność.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku
   Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku
 3. Uruchomi się narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem. Kliknij przycisk Dalej. Narzędzie do rozwiązywania problemów rozpocznie sprawdzanie stanu usługi audio.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w odniesieniu do odtwarzania dźwięku
  Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w odniesieniu do odtwarzania dźwięku
 4. Wybierz urządzenie, którego dotyczy problem do rozwiązania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź zmiany zalecane przez narzędzie do rozwiązywania problemów. Po zakończeniu zamknij narzędzie do rozwiązywania problemów.
Wykonaj twardy reset i zaktualizuj sterowniki urządzenia
Przed rozwiązaniem konkretnego problemu wykonaj twardy reset i zaktualizuj sterowniki urządzenia na komputerze, wykonując poniższe czynności.
Rozwiązywanie problemów z portami HDMI
Znajdź problem z HDMI w poniższych tematach i użyj zamieszczonych w nich zaleceń, aby rozwiązać problem.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...