Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem w trybie HDMI (Windows)

Dokument dotyczy komputerów HP ze złączem HDMI.
Podłączając komputer do urządzenia z gniazdem HDMI, np. monitora, telewizora lub głośników przestrzennych, możesz napotkać problemy z emisją obrazu lub dźwięku. Skorzystaj z informacji zawartych w tym dokumencie, aby sprawdzić odpowiednie ustawienia i rozwiązać problemy.

Krok 1: Użyj kabla HDMI dobranego do urządzenia HDMI

Większość urządzeń HDTV wyposażona jest w kilka portów wejścia HDMI, toteż bardzo istotne jest, aby w przypadku źródła wejścia urządzenia HDMI ustawić ten sam port HDMI, który jest podłączony do komputera, np. HDMI 2 do HDMI 2.
Jeśli komputer i urządzenie HDMI korzystają z różnych typów kabli, możesz dokupić do nich przejściówki. Patrz Informacje ogólne na temat podłączenia urządzeń HDMI i DVI do komputera w celu uzyskania dalszych informacji.
Gniazdo HDMI
Ilustracja przedstawiająca wtyczkę kabla HDMI
19-stykowy port HDMI (normalny)
19-pinowy port HDMI (Normalny)

Krok 2: Wybierz wyjście dźwięku HDMI jako domyślne urządzenie audio

Wybierz urządzenie HDMI jako domyślne urządzenie wyjściowe. Jeśli zewnętrzne urządzenie dźwiękowe nie jest podłączone do komputera, ustawienia dźwięku zostaną przywrócone do ustawień głośników i słuchawek komputera. Po podłączeniu urządzenia HDMI do komputera ustawienia dźwięku zostaną zmienione na urządzenie HDMI. Otwórz ustawienia dźwięku, aby upewnić się, że wybrano właściwe urządzenie wyjściowe.
Uwaga:
Wygląd urządzeń przedstawionych na ilustracjach może odbiegać od wyglądu Twojego komputera, ale sposób postępowania pozostaje ten sam.
 1. Podłącz końcówki kabla HDMI do komputera i urządzenia.
 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 3. Kliknij Dźwięk, a następnie kartę Odtwarzanie.
 4. Na ekranie pojawi się okno Dźwięk. Na karcie Odtwarzanie wybierz pozycję Głośnik/słuchawki lub Głośniki i słuchawki, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  Uwaga:
  Użyj ustawienia Urządzenia domyślne w odniesieniu do urządzeń wyjściowych dźwięku, takich jak słuchawki lub głośniki. Użyj ustawienia Domyślne urządzenie komunikacyjne do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych.
  Ustawienie głośników/słuchawek jako domyślnego urządzenia dźwiękowego
 5. Wybierz urządzenie wyjściowe podłączone za pomocą kabla HDMI, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  Ustawianie urządzenia wyjściowego podłączonego za pomocą kabla HDMI jako urządzenia domyślnego
 6. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie wyjściowe podłączone kablem HDMI, a następnie wybierz polecenie Pokaż odłączone urządzenia. Podczas jego konfiguracji kabel HDMI musi być podłączony.
  Wybór polecenia Pokaż odłączone urządzenia
 7. Aby wyświetlić wszystkie dostępne urządzenia dźwiękowe, kliknij prawym przyciskiem dowolne urządzenie wyświetlane w oknie Dźwięk i wybierz opcje Pokaż wyłączone urządzenia oraz Pokaż odłączone urządzenia.

Krok 3: Uruchom sprawdzanie audio w programie HP Support Assistant

Uruchom sprawdzanie audio w programie HP Support Assistant, aby upewnić się, że urządzenie audio działa prawidłowo.
 1. Przejdź do witryny HP Support Assistant, aby pobrać oprogramowanie HP Support Assistant i zainstalować je, jeżeli nie zostało jeszcze zainstalowane na komputerze.
 2. W systemie Windows znajdź narzędzie HP Support Assistant i uruchom je.
 3. Na karcie Moje urządzenia kliknij swój komputer.
  Wybór komputera po otwarciu programu HP Support Assistant
 4. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów i poprawki, a następnie w obszarze Poprawki jednym kliknięciem kliknij pozycję Sprawdź audio.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj na zakończenie testu.
  Klikanie przycisku Dalej w celu rozpoczęcia sprawdzania audio
 6. Przejrzyj wyniki testu na ekranie wyników diagnostyki audio i mikrofonu, a następnie kliknij pozycję Test audio.
  Przeglądanie wyników testu audio, a następnie klikanie pozycji Test audio
 7. Jeżeli dźwięk nie brzmi prawidłowo, kliknij pozycję Nie słychać dźwięku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli problem z dźwiękiem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem

Skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem dźwięku.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.
  Uwaga:
  Jeśli na liście nie widzisz pozycji Rozwiązywania problemów, zmień ustawienie Widok według: (znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu) na Duże ikony.
 3. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.
  Uwaga:
  Uruchomienie tego programu wymaga uprawnień administratora. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, podaj hasło administratora komputera lub potwierdź czynność.
   Klikanie polecenia Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku
 4. Uruchomi się narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem. Kliknij przycisk Dalej. Narzędzie do rozwiązywania problemów rozpocznie sprawdzanie stanu usługi audio.
  Klikanie przycisku Dalej, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem
 5. Wybierz urządzenie, którego dotyczy problem do rozwiązania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź zmiany zalecane przez narzędzie do rozwiązywania problemów. Po zakończeniu zamknij narzędzie do rozwiązywania problemów.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonanie czynności opisanych w tym dokumencie nie rozwiązało problemu ze złączem HDMI, zobacz dokument Komputery HP – Zaawansowane rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem w trybie HDMI (Windows).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...