Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Instalacja i aktualizacja QuickPlay/DVD Play 2.x

Oprogramowanie QuickPlay oraz DVD Play służy odtwarzaniu filmów na płytach DVD lub muzyki na płytach CD na twoim komputerze przenośnym. W niektórych modelach komputerów oprogramowanie jest instalowane fabrycznie i, w zależności od modelu urządzenia i składników sprzętowych, nazywa się QuickPlay lub DVD Play. W konfiguracji QuickPlay oprogramowanie posiada szereg dodatkowych funkcji, m.in. możliwość podłączenia kamery internetowej.
Niektóre modele komputerów wyposażone są w przycisk QuickPlay. Umożliwia on uruchomienie komputera i oprogramowania QuickPlay. Oprogramowanie uruchamia się wówczas w pierwszej kolejności. Umożliwia to odtwarzanie filmu na DVD lub muzyki z CD podczas uruchamiania się aplikacji startowych. Uruchamianiu się niektórych aplikacji (np. Norton Anti-Virus czy HP Total Care) towarzyszą wyskakujące okienka. Można je jednak zminimalizować tak, by nie przeszkadzały w oglądaniu DVD. Oprogramowanie DVD Play można uruchomić po uruchomieniu się systemu Windows.
Rozpoznawanie różnych wersji QuickPlay/DVD Play
Istnieją trzy różne wersje QuickPlay/DVD Play Należy określić, która wersja programu została opracowana dla twojego modelu komputera, a następnie sprawdzić, która jest faktycznie zainstalowana w systemie. Jeśli zainstalowana jest niewłaściwa wersja, należy ją odinstalować i zainstalować właściwą.
Wersja oprogramowania QuickPlay
Opis
Zobacz również
QuickPlay 1.x
Dostępna w starszych komputerach przenośnych z systemem operacyjnym XP, dostarczanych razem z płytą CD z systemem operacyjnym, płytą CD ze sterownikami oraz płytą instalacyjną QuickPlay. Wersja 1.x wymaga ręcznego utworzenia na dysku twardym partycji Linux 204 MB.
QuickPlay 2.x
Dostępny w starszych komputerach przenośnych z systemem operacyjnym XP, dostarczanych z bezpłytowym oprogramowaniem Recovery Manager. Program Recovery Manager, zainstalowany na osobnej partycji, można wykorzystać do ponownego zainstalowania aplikacji.
Jeśli utworzone zostały płyty przywracania systemu XP, można z nich skorzystać podczas ponownej instalacji aplikacji. Wersja 2.x wymaga utworzenia na dysku twardym partycji 1 GB.
W przypadku, gdy komputer był fabrycznie wyposażony w system operacyjny Vista, który został zamieniony na XP OS, korzystanie z oprogramowania QuickPlay nie będzie możliwe. Do odtwarzania płyt DVD możesz wykorzystać oprogramowanie innych producentów.
Ten dokument zawiera informacje dotyczące instalacji i aktualizacji QuickPlay/DVD Play 2.x
QuickPlay 3.x
Dostępna w komputerach przenośnych z systemem operacyjnym Vista, dostarczanych z bezpłytowym oprogramowaniem Recovery Manager. Program Recovery Manager, zainstalowany na osobnej partycji, można wykorzystać do ponownego zainstalowania aplikacji. Jest również dostępna dla komputerów dostarczanych z systemem operacyjnym XP, które posiadają certyfikat kompatybilności z systemem Vista HP i w których dokonano uaktualnienia systemu do Vista za pomocą programu HP Vista Upgrade. Wersję 3.x można pobrać z witryny internetowej HP a następnie wykorzystać ją do instalacji wersji aplikacji zgodnej z systemem Vista.
Rozpoznawanie zainstalowanej wersji programu QuickPlay / DVD Play
Aby określić która wersja programu QuickPlay / DVD Play została zainstalowana w systemie, uruchom aplikację, a następnie kliknij ikonę Informacje / dalsze ustawienia. Z listy wybierz opcję Informacje o programie. Na ekranie pojawi się numer wersji. Przykład: 2.3.4618. Menu Informacje / dalsze ustawienia nie jest dostępne we wszystkich wersjach programu.
Zainstaluj ponownie w program QuickPlay / DVD Play 2.x w wersji dla systemu Windows XP, korzystając z narzędzia Recovery Manager.
Jeżeli posiadasz system Windows XP, możesz skorzystać z naszych dysków odzyskiwania, a narzędzie Recovery Manager ponownie zainstaluje program QuickPlay / DVD Play w odpowiedniej wersji. Wykonaj poniższe czynności:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje i podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
 2. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, Przywracanie systemu, a następnie Przywracanie aplikacji i sterowników.
 3. Wybierz opcję ponownej instalacji programu i kliknij przycisk Dalej.
 4. Zaznacz pole wyboru obok programu HP QuickPlay / DVD Play i kliknij przycisk Dalej.
Po ukończeniu instalacji kliknij ikonę programu QuickPlay, widoczną na ekranie lub wciśnij przycisk QuickPlayznajdujący się nad klawiaturą, żeby uruchomić program.
Upgrade path (Ścieżka aktualizacji)
Jeśli dokonasz aktualizacji QuickPlay 2.x z poziomu aplikacji, program sam zaktualizuje się do najnowszej wersji 2.x Jeżeli dokonujesz aktualizacji za pomocą płyt CD z systemem operacyjnym, program zostanie zainstalowany w wersji dostarczonej razem z komputerem.
Poniższa procedura pozwala zaktualizować program QuickPlay z poziomu samej aplikacji.
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie quickplay w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję QuickPlay na liście.
 2. W programie QuickPlay dwukrotnie kliknij ikonę Aktualizuj. Otworzy się okno Updates and Enhancements (Aktualizacje i ulepszenia).
 3. Kliknij dwukrotnie opcję Get the latest QuickPlay updates (Pobierz najnowsze aktualizacje QuickPlay).
 4. Wybierz opcję Download Now! (Pobierz) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...