Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Odzyskiwanie systemu może zakończyć się niepowodzeniem lub może zostać wyświetlony komunikat o błędzie (Windows 7 lub Vista)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem Windows 7 lub Vista.
Na komputerze przenośnym wyposażonym w urządzenie sieci bezprzewodowej lub moduł Bluetooth proces odzyskiwania może zakończyć się niepowodzeniem lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie, jeśli podczas operacji odzyskiwania systemu zostanie wyłączony przycisk komunikacji bezprzewodowej.
Próba odzyskania danych nie powiodła się. Wybierz jeden z następujących przycisków.
  • Szczegóły
  • Ponów
Proces odzyskiwania może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli przed zakończeniem odzyskiwania zostaną naciśnięte przyciski lub zostanie wyłączone zasilanie. Proces odzyskiwania zostanie wstrzymany na kilka minut po zakończeniu ponownej instalacji systemu operacyjnego. Odzyskiwanie może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli zostanie wykonana jakakolwiek czynność lub zostanie wyłączone zasilanie. Nie należy naciskać żadnych klawiszy na komputerze, aby umożliwić całkowite zakończenie procesu i skonfigurowanie oryginalnego oprogramowania. Proces odzyskiwania nie jest zakończony, aż do wyświetlenia monitu o zalogowanie się do komputera.

Rozwiązywanie problemu z odzyskiwaniem systemu

Jeśli komputer został przywrócony z dysków odzyskiwania, ale nie można go uruchomić i nie pojawia się pulpit systemu Windows, może być konieczne ponowne wykonanie operacji odzyskiwania. Aby rozpocząć odzyskiwanie z partycji odzyskiwania za pomocą klawisza F11, wykonaj poniższe czynności.
  1. Po włączeniu komputera przenośnego naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej, aby go włączyć.
  2. Ponownie uruchom komputer przenośny.
  3. Naciśnij klawisz F11, aby uruchomić komputer z narzędzia Recovery Manager.
  4. Kliknij przycisk Dalej po pojawieniu się ekranu powitalnego narzędzia Recovery Manager.
  5. Wybierz opcję Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej po pojawieniu się ekranu Przywracanie systemu Microsoft.
  6. Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej po pojawieniu się okna Odzyskiwanie systemu.
  7. Wybierz odpowiednią opcję (czy ma być tworzona kopia zapasowa plików), a następnie kliknij przycisk Dalej po pojawieniu się okna Przywróć komputer do oryginalnego stanu fabrycznego.
  8. Zaczekaj na zakończenie procesu odzyskiwania systemu.
Komputer zostanie przywrócony do oryginalnego stanu fabrycznego. Z komputera można korzystać w normalny sposób po zalogowaniu się do systemu Windows.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...