Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery biurkowe HP i Compaq - Brak urządzenia dźwiękowego (Windows XP)

Niniejszy dokument dotyczy tylko komputerów HP i Compaq z systemem Windows XP.
Brak dźwięków, a po otwarciu okna Właściwości: Dźwięki i urządzenia audio z poziomu okna Panel sterowania funkcje dźwięków są niedostępne i wyświetlany jest komunikat „Brak urządzeń audio”. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć dźwięk i skasować ten komunikat:
Rys. : Brak urządzeń audio

Krok 1: Włączanie usługi audio systemu Windows

Usługa audio systemu Windows może zostać wyłączona w wyniku instalacji oprogramowania powiązanego z dźwiękiem lub aktualizacji oprogramowania. W niektórych przypadkach usługa audio systemu Windows może nie zostać ponownie włączona automatycznie. Opisana wyżej przyczyna jest prawdopodobnie najczęstszym powodem tego rodzaju usterki dźwięku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy usługa audio systemu Windows jest wyłączona i ręcznie ją włączyć.

Ten film przedstawia sposób włączania usługi audio systemu Windows

 1. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i w polu Otwórz wpisz services.msc.
  Zostanie wyświetlone okno Usługi.
 2. Przewiń wyświetloną listę i znajdź usługę audio systemu Windows.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Usługa audio systemu Windows i wybierz polecenie Właściwości.
  Rys. : Okno właściwości usługi audio systemu Windows
 4. Z listy rozwijanej Typ uruchomienia wybierz pozycję Automatyczny (jeżeli jest dostępna) i kliknij przycisk Start (jeżeli jest dostępny), aby uruchomić usługę audio. Jeżeli przycisk Start jest wyszarzony, usługa jest już aktywna.
  Rys. : Typ uruchomienia i Stan usługi
 5. Kliknij przycisk OK i przetestuj dźwięk.
  Jeżeli dźwięk został przywrócony, jeden z programów mógł wyłączyć usługę audio systemu Windows lub blokuje jej automatyczne uruchamianie w momencie uruchomienia systemu Windows. Gdy po ponownym uruchomieniu komputera dźwięk ponownie wystąpi problem braku dźwięku, powtórz powyższe czynności, aby powtórnie aktywować usługę audio systemu Windows.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności dźwięk nie zostanie przywrócony, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Włączanie urządzenia dźwiękowego

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy urządzenie dźwiękowe jest włączone i włączyć je w razie potrzeby:
 1. Kliknij Start, prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer i wybierz opcję Właściwości.
  Rys. : Zaznaczone polecenie Właściwości w menu podręcznym Mój komputer
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  Rys. : Przycisk Menedżer urządzeń na karcie Sprzęt
 3. W oknie Menedżer urządzeń przewiń w dół listy i kliknij znak plus (+) gałęzi Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 4. Jeżeli dowolna pozycja w gałęzi Kontrolery dźwięku, wideo i gier ma ikonę głośnika Z czerwonym znakiem X, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Włącz.
  Jeżeli na żadnej z ikon nie ma czerwonego znaku X, przejdź do następnego kroku.
  Rys. : Wyłączone urządzenie dźwiękowe (nazwa urządzenia dźwiękowego może być inna)
 5. Po włączeniu wszystkich urządzeń dźwiękowych zamknij okno Menedżer urządzeń.
 6. Sprawdź dźwięk. Jeżeli po wykonaniu tych czynności dźwięk nie zostanie przywrócony, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Przywrócenie oryginalnego sterownika dźwięku

Komputer prawdopodobnie korzysta z kodeku audio firmy Realtek lub oprogramowania Creative Audigy. Jeżeli typ sprzętu dźwiękowego nie jest znany, uruchom narzędzie Menedżer urządzeń i sprawdź pozycje w gałęzi Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Poszukaj nazwy sprzętu dźwiękowego (Creative, Realtek lub inna marka).
Pobierz sterowniki audio z witryny producenta sprzętu i zainstaluj je:
Sprawdź dźwięk. Jeżeli po wykonaniu tych czynności dźwięk nie zostanie przywrócony, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Resetowanie w systemie BIOS ustawienia układu dźwiękowego zintegrowanego z płytą główną

Ustawienia układu dźwiękowego zintegrowanego z płytą główną muszą być skonfigurowane w systemie BIOS zgodnie z konfiguracją sprzętu audio. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienie Układ dźwiękowy zintegrowany z płytą główną na wartość Automatyczny:
 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F1 do czasu wyświetlenia ekranu konfiguracji systemu BIOS.
  Uwaga:
  Na niektórych komputerach marki Compaq Presario (sprzed 2002 roku) zamiast klawisza F1 należy nacisnąć klawisz F10.
 2. Na ekranie konfiguracji systemu BIOS naciśnij klawisz F5.
 3. Wybierz opcję Tak lub OK (naciśnij klawisz Enter).
  Naciśnij klawisz F10. Wybierz opcję Tak lub OK, aby zapisać ustawienia domyślne (naciśnij klawisz Enter).
 4. Uruchom system Windows i sprawdź dźwięk. Jeżeli problem z dźwiękiem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.
Sprawdź dźwięk. Jeżeli po wykonaniu tych czynności dźwięk nie zostanie przywrócony, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Ponowne osadzanie karty dźwiękowej w gnieździe

Jeżeli komputer wyposażony jest w zewnętrzną kartę dźwiękową, może być wymagane jej ponowne osadzenie w gnieździe. Więcej informacji o ponownym osadzaniu karty dźwiękowej w gnieździe można znaleźć w dokumencie Instalacja lub wymiana karty dźwiękowej.
Sprawdź dźwięk. Jeżeli po wykonaniu tych czynności dźwięk nie zostanie przywrócony, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Wykonaj procedurę odzyskiwania systemu.

Odłącz komputer od wszystkich sieci i wykonaj procedurę odzyskiwania systemu, aby przywrócić oryginalne pliki systemu. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Korzystanie z narzędzia HP System Recovery w systemie Windows XP.
Jeżeli po wykonaniu procedury odzyskiwania systemu nadal brak dźwięku, może być wymagane oddanie komputera do naprawy.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...