Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne z serii HP Photosmart C4600 i C4700 All-in-One - Wyświetla się komunikat „Zacięcie karetki"

Problem
Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Zablokowanie karetki”. Karetka, w której znajdują się wkłady atramentowe, blokuje się wewnątrz drukarki. Problem ten może występować po uprzednim zacięciu papieru.
Ponadto mogą wystąpić następujące komplikacje:
 • Drukarka nie drukuje.
 • Zadanie drukowania zostaje nagle przerwane.
Rozwiązywanie problemu z zablokowaniem karetki drukującej
Aby usunąć blokadę karetki, możesz obejrzeć film wideo lub wykonać opisane poniżej czynności.
Film przedstawiający sposób usuwania blokady karetki
Film przedstawia kroki, które należy wykonać w celu usunięcia blokady karetki w drukarce HP Photosmart C4795 All-in-One. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu kliknij tutaj, aby odtworzyć go w portalu YouTube (w języku angielskim). W ten sposób można również wyświetlić film w innym rozmiarze.
Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie
Aby rozwiązać problem, należy wypróbować poszczególne sposoby rozwiązania problemu w podanej kolejności.
Ważne: Po wypróbowaniu każdego rozwiązania spróbuj wydrukować stronę testową, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo.
Poniższy film przedstawia procedurę drukowania raportu ze stanu drukarki.
  Uwaga:
Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart C4795 All-in-One, lecz nawet jeśli posiadasz inny model, procedura będzie taka sama.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Jak wydrukować raport stanu drukarki
 1. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 2. Naciśnij czterokrotnie lewy dolny róg panelu sterowania do momentu wyświetlenia Menu wsparcia, a następnie naciśnij OK.
    Uwaga:
  Przycisk OK zostanie wyświetlony po wejściu do menu wsparcia
   Rys. : Naciśnij lewy dolny róg panelu sterowania
   Ilustracja przedstawiająca lewy dolny róg panelu sterowania
  1. Lewy dolny róg panelu sterowania
 3. Naciśnij przycisk Menu obok pozycji Wsparcie w prawym górnym rogu panelu sterowania () do momentu wyświetlenia Menu raportów, a następnie naciśnij OK.
 4. Naciskaj przycisk w prawym górnym rogu panelu sterowania () do momentu wyświetlenia pozycji Raport stanu drukarki, a następnie naciśnij OK.
  Drukarka wydrukuje stronę testową.
Ważne: Próbuj wydrukować stronę testową po zastosowaniu każdego z rozwiązań, nawet jeśli rozwiązanie usunęło problem.
  Uwaga:
Po wypróbowaniu każdego rozwiązania ponownie wykonaj czynności opisane w tej tabeli.
Rozwiązanie 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę
Aby wyłączyć i ponownie włączyć drukarkę w celu zresetowania mechanizmu drukowania, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka nie włączy się automatycznie, przejdź do Kroku drugiego: Usuń zacięcie papieru.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby z powrotem włączyć drukarkę.
    Uwaga:
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces rozgrzewania zakończy się.
 4. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier
Zacięty papier może spowodować zablokowanie karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Krok 2: Usuń zacięty papier od tylnej strony drukarki
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy występuje zacięcie papieru oraz w razie potrzeby usunąć zacięty papier od tylnej strony drukarki.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB z gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Naciśnij uchwyt po lewej stronie tylnej pokrywy dostępu, aby ją odblokować. Zdejmij moduł, odciągając go od drukarki.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja: Zdejmij tylną pokrywę dostępu.
 5. Delikatnie wyciągnij jakikolwiek zacięty papier spomiędzy wałków wewnątrz drukarki.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy wałkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
  Rys. : Sprawdź, czy w drukarce nie znajdują się resztki podartego papieru
  Ilustracja: Sprawdź, czy w drukarce nie znajdują się resztki podartego papieru.
 6. Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu.
  Rys. : Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja: Załóż ponownie tylną pokrywę dostępu.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
Krok 3: Usuń zacięty papier od przedniej strony drukarki
Jeżeli nie można usunąć zaciętego papieru od tyłu drukarki, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć go od przodu urządzenia.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 2. Delikatnie wyciągnij papier spod przedniej pokrywy.
  Rys. : Wyciągnij papier spod przedniej pokrywy
  Ilustracja: Wyciągnij papier spod przedniej pokrywy.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier od przedniej strony drukarki. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukarki.
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 6. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać
Aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie poruszać, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Nie wyłączając drukarki, wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
    Przestroga:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Znajdź miejsce w drukarce, w którym zatrzymała się karetka. Sprawdź, czy na torze poruszania się karetki nie znajdują się skrawki papieru lub inne przedmioty.
    Uwaga:
  Konieczne może być użycie latarki, aby dokładnie obejrzeć wnętrze drukarki.
  Rys. : Przykład zablokowania toru karetki
  Ilustracja: Przykład zablokowania toru karetki
 6. Usuń wszelkie widoczne skrawki papieru oraz inne przedmioty.
 7. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 11. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej w ścianie lub do listwy zasilającej.
 12. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 13. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Wyjmij i z powrotem włóż wkłady drukujące
Nieprawidłowo zainstalowane wkłady atramentowe mogą spowodować, że drukarka zasygnalizuje błąd zablokowania karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować wkłady atramentowe.
Krok 1: Wyjmij wkłady drukujące
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
    Przestroga:
  Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Dociśnij górną część wkładu, aby go zwolnić, a następnie ciągnąc do siebie wyjmij z gniazda.
   Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Wkład trójkolorowy znajduje się z lewej strony karetki drukującej
  2. Wkład czarny znajduje się z prawej strony karetki drukującej
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz atramentowych
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz atramentowych.
 4. Sprawdź, czy pod karetką i dookoła niej nie ma żadnych przeszkód. Usuń wszystkie przeszkody.
Krok 2: Z powrotem zainstaluj wkłady drukujące
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować wkłady atramentowe. Powtórz te czynności dla każdego wkładu.
 1. Trzymając wkład w taki sposób, aby logo HP znajdowało się u góry, włóż nowy wkład do pustego gniazda karetki drukującej. Mocno wciśnij wkład do gniazda, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.
    Uwaga:
  • Wkład z atramentem trójkolorowym należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Wkład z czarnym atramentem należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
  Rys. : Włóż wkłady do karetki drukującej
  Ilustracja: Włóż wkłady do karetki drukującej.
 2. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 4. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego
Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 2. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej, a następnie podłącz go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
    Uwaga:
  Jeżeli drukarka drukuje po bezpośrednim podłączeniu do gniazda elektrycznego, może to oznaczać, że listwa zasilająca lub przeciwprzepięciowa nie dostarcza wystarczającego napięcia do urządzenia.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 6: Przeprowadź resetowanie zasilania
Wykonaj następujące czynności, aby zresetować drukarkę.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 7. Jeżeli drukarka nie zostanie włączona automatycznie, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 8. Spróbuj wydrukować stronę testową. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą drukowania strony testowej, zamieszczoną na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...