Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Tworzenie kopii zapasowej plików w systemie Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Niestety większość użytkowników przypomina sobie o utworzeniu kopii zapasowej swoich plików, kiedy jest już za późno. Istnieje wiele czynników mogących doprowadzić do przypadkowej utraty informacji zapisanych na komputerze. Może to być na przykład dziecko, które przypadkowo skasuje programy lub dane, przepięcie lub czynniki natury. Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowej plików i przechowywanie jej w oddzielnym miejscu. Pozwoli to odzyskać część informacji lub nawet wszystkie informacje w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych plików na komputerze.
Tworzenie kopii zapasowej plików za pomocą wbudowanej w system Windows 7 funkcji nagrywania dysków CD
System Windows 7 pozwala na utworzenie kopii zapasowej ważnych plików na dysku CD. W celu utworzenia dysku z kopią zapasową należy wykonać czynności opisane w tej sekcji dokumentu.
Przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowej plików
Przed przystąpieniem do utworzenia kopii zapasowej należy sporządzić listę ważnych plików. Następnie można użyć tej listy do śledzenia plików podczas tworzenia dysku z kopią zapasową oraz w razie potrzeby - do ich późniejszego odzyskania. Poniżej przedstawiono kilka sugestii plików, które mogą być przydatne podczas tworzenia listy plików:
 • Folder Dokumenty
 • Fotografie cyfrowe
 • Wyciągi bankowe i inne informacje finansowe
 • Książka adresowa poczty e-mail
 • Zakładki internetowe
Tworzenie dysku odzyskiwania w systemie Windows 7
Przed rozpoczęciem utwórz listę plików, dla których chcesz wykonać kopię zapasową. W celu utworzenia kopii zapasowej plików w systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Umieść pusty dysk CD lub DVD w nagrywarce CD lub DVD.
  Automatycznie zostanie wyświetlone okno nagrywarki. Jeżeli okno to nie zostanie wyświetlone, kliknij Start , Komputer, a następnie kliknij ikonę nagrywarki. Przejdź do kroku 3.
  Rys. : Okno Autoodtwarzanie
  Okno Autoodtwarzanie
 2. Kliknij pozycję Nagraj pliki na dysk.
 3. Wpisz nazwę dysku i wybierz opcję Jak w przypadku dysku flash USB. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : W jaki sposób chcesz korzystać z dysku?
  Okno Przygotuj dysk
 4. System Windows sformatuje dysk.
  Rys. : Formatowanie dysku
  Formatowanie dysku
    Uwaga:
  Formatowanie dysku zajmuje trochę czasu. Do momentu zakończenia formatowania nie należy wyłączać komputera.
  Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlone okno napędu optycznego.
  Rys. : Okno napędu optycznego
  Okno napędu optycznego
 5. Otwórz okno Komputer lub uruchom program Eksplorator Windows i przejdź do plików, których kopie zamierzasz utworzyć.
 6. Kliknij pliki z różnych okien lub z programu Eksplorator Windows. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij pliki do okna napędu CD lub DVD. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby upuścić pliki do okna napędu i nagrać je na dysk. Po przeciągnięciu plików do folderu napędu system Windows 7 automatycznie nagra je na dysk.
  Kontynuuj kopiowanie plików, aż wszystkie pliki w folderze napędu zostaną skopiowane na dysk CD.
W ten sposób utworzony zostanie dysk z kopią zapasową, który może okazać się przydatny w przypadku, gdyby coś stało się z oryginalnymi plikami. Regularne wykonywanie kopii zapasowej tych plików pozwoli zapobiec utracie ważnych informacji.
Oznacz dysk odpowiednią, opisową nazwą i umieścić go w bezpiecznym miejscu. W celu przywrócenia plików z dysku CD należy umieścić go w napędzie i skopiować znajdujące się na nim pliki na dysk twardy.
Korzystanie z Centrum kopii zapasowych i przywracania w systemie Windows 7
Centrum kopii zapasowych i przywracania Windows umożliwia tworzenie kopii zapasowej plików i folderów. Program ten jest zgodny z systemem Windows Vista i może automatycznie tworzyć kopie zapasowe nowych i zmodyfikowanych plików w regularnych odstępach czasu.
Umożliwia ponadto utworzenie obrazu całego komputera. Ten obraz można także wykorzystać w celu przywrócenia komputera w przypadku awarii sprzętowej. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji Tworzenie obrazu systemu w systemie Windows 7.
W celu skorzystania z programu systemu Windows Kopia zapasowa i przywracanie należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 2. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Rys. : System i zabezpieczenia
  Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Otworzy się okno programu Kopia zapasowa i przywracanie.
    Uwaga:
  Jeśli na danym komputerze program Kopia zapasowa i przywracanie używany jest po raz pierwszy, wyświetlony zostanie komunikat Program Kopia zapasowa systemu Windows nie został skonfigurowany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Pierwsza konfiguracja programu Kopia zapasowa i przywracanie w systemie Windows 7. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 3. Kliknij opcję Wykonaj kopię zapasową teraz.
  Rys. : Program Kopia zapasowa i przywracanie
  Program Kopia zapasowa i przywracanie
  Program Kopia zapasowa i przywracanie tworzy kopie zapasowe folderów i bibliotek w lokalizacji kopii zapasowych.
Pierwsza konfiguracja programu Kopia zapasowa i przywracanie w systemie Windows 7
Jeśli jest to pierwsze otwarcie Centrum kopii zapasowych i przywracania, postępuj z następującymi instrukcjami, aby ustawić Centrum kopii zapasowych i przywracania:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij opcję Konfiguruj opcję zapasową.
  Rys. : Program Kopia zapasowa i przywracanie
  Okno programu Kopia zapasowa i przywracanie
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 2. Wybierz lokalizację, w której zapisana zostanie kopia zapasowa; może to być napęd zewnętrzny lub dysk.
  Rys. : Wybierz lokalizację kopii zapasowej
  Wybierz lokalizację kopii zapasowej
 3. Wybierz pliki, których kopie zamierzasz utworzyć. Wybierz opcję Wybierz automatycznie, aby zapisać kopię zapasową w najpopularniejszych folderach lub opcję Pozwól mi wybrać, aby ręcznie wybrać pliki i foldery, których kopie zamierzasz utworzyć.
  Rys. : Wybierz pliki i foldery, których kopie zamierzasz utworzyć
  Wybierz pliki i foldery, których kopie zamierzasz utworzyć
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W przypadku wyboru opcji Wybierz automatycznie przejdź do kolejnego kroku.
  W przypadku wyboru opcji Pozwól mi wybrać, wybierz biblioteki i foldery, których kopie zamierzasz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
  Rys. : Wybierz elementy, których kopie zamierzasz utworzyć
  Wybierz elementy, których kopie zamierzasz utworzyć
 6. Przejrzyj ustawienia, a następnie kliknij opcję Zapisz ustawienia i uruchom wykonywanie kopii zapasowej.
    Uwaga:
  Program Kopia zapasowa i przywracanie domyślnie planuje tworzenie kopii zapasowej raz w tygodniu. W celu zmiany harmonogramu lub anulowania automatycznego tworzenia kopii zapasowej kliknij opcję Zmień harmonogram.
  Rys. : Przejrzyj ustawienia tworzenia kopii zapasowej
  Przejrzyj ustawienia tworzenia kopii zapasowej
Przywracanie plików za pomocą kreatora Kopii zapasowej w systemie Windows 7
Kreator Kopii zapasowej Windows umożliwia przywrócenie wszystkich plików uwzględnionych w kopii zapasowej wykonanej za pomocą kreatora. W celu przywrócenia plików z kopii zapasowej należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Jeżeli pliki kopii zapasowej znajdują się na dysku CD lub DVD, umieść ten dysk w napędzie.
  Jeżeli pliki znajdują się na zewnętrznym dysku twardym, podłącz dysk do komputera.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 3. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Zostanie uruchomione Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 4. Kliknij Przywróć moje pliki lub Przywróć pliki wszystkich użytkowników.
  Rys. : Program Kopia zapasowa i przywracanie
  Program Kopia zapasowa i przywracanie
  Zostanie wyświetlone okno Przywracanie plików.
  Rys. : Okno Przywracanie plików
  Okno Przywracanie plików
 5. Dodaj pliki i foldery, które zamierzasz przywrócić, klikając Wyszukaj, Przeglądaj w poszukiwaniu plików lub Przeglądaj w poszukiwaniu folderów.
 6. Po zakończeniu dodawania plików i folderów kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Okno Przywracanie lokalizacji
  Okno Przywracanie plików z wybraną opcją W oryginalnej lokalizacji
 7. Wybierz opcję zapisywania przywracanych plików W oryginalnej lokalizacji lub W następującej lokalizacji.
  W przypadku wyboru opcji zapisu plików w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zapisać pliki w innej lokalizacji.
 8. Kliknij przycisk Przywróć.
  Kreator Kopii zapasowej Windows rozpocznie przywracanie plików.
 9. Po zakończeniu przywracania plików przez kreatora, na ekranie weryfikacji kliknij przycisk Zakończ.
Tworzenie obrazu systemu w systemie Windows 7
Program Kopii zapasowej i przywracania Windows umożliwia utworzenie obrazu całego komputera. Ten obraz można także wykorzystać w celu przywrócenia ustawień komputera w przypadku awarii sprzętowej.
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć obraz systemu:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 2. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Zostanie uruchomione Centrum kopii zapasowych i przywracania.
  Rys. : Centrum kopii zapasowych i przywracania
  Centrum kopii zapasowych i przywracania
 3. Kliknij polecenie Utwórz obraz systemu.
  System Windows wyszuka dostępne urządzenia do zapisania kopii zapasowej, takie jak dysk twardy, nagrywarka DVD lub dysk sieciowy.
 4. Wybierz lokalizację, w której obraz systemu ma być zapisany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Dysk twardy
  • Co najmniej jeden dysk DVD
  • Lokalizacja sieciowa
    Ostrzeżenie:
  Kopii zapasowej nie należy zapisywać na partycji odzyskiwania: FACTORY_IMAGE lub Recovery. Może to bowiem spowodować uszkodzenie informacji programu HP Recovery.
  Rys. : Wybierz lokalizację, w której zamierzasz zapisać obraz systemu
  Zapisywanie kopii zapasowej na dysku DVD RW (E:)
 5. Sprawdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej.
  Rys. : Potwierdź ustawienia kopii zapasowej
  Okno potwierdzenia ustawień kopii zapasowej
  Program Kopia zapasowa i przywracanie zapisze w ten sposób obraz systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...