Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Pierwsza konfiguracja systemu Windows 7

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Windows 7.
W niniejszym dokumencie zawarto informacje dotyczące pierwszej konfiguracji komputera i systemu Windows 7. Aby przystąpić do konfiguracji komputera, wyjmij go z opakowania, włącz zasilanie, a następnie przeprowadź pełne procesy konfiguracji systemu Windows 7 i programu HP Total Care.
Pierwsza konfiguracja komputera
Aby skonfigurować komputer, wykonaj opisane poniżej czynności:
 1. Rozpakuj komputer.
 2. Włóż baterię.
 3. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a następnie do gniazda sieci elektrycznej.
 4. Naciśnij przycisk zasilania komputera, aby uruchomić komputer.
    Uwaga:
  Na żadnym etapie procesu konfiguracji nie wolno wyłączać komputera. Wyłączenie komputera spowoduje przerwanie procesu konfiguracji. Jeżeli proces zostanie przerwany, po następnym uruchomieniu komputera ponownie pojawi się pierwszy ekran konfiguracji, umożliwiający ponowne rozpoczęcie procesu.
    Uwaga:
  Niektóre etapy procesu konfiguracji systemu Windows 7 mogą trwać dość długo bez widocznej zmiany stanu postępu. Jest to stan normalny. W tym czasie nie należy ponownie uruchamiać komputera ani przerywać procesu konfiguracji.
  Po włączeniu zasilania komputera pojawi się następujący ekran:
  • Na czarnym ekranie pojawi się logo Windows 7.
  • Na ekranie systemowym firmy Microsoft pojawi się następujący komunikat: Trwa pierwsza konfiguracja komputera.
Konfiguracja systemu Windows 7
W trakcie procesu konfiguracji można utworzyć nazwę i hasło użytkownika, zweryfikować prawidłowość daty i godziny oraz wybrać sposób łączenia się z Internetem.
Tworzenie nazwy i hasła użytkownika
 1. Utwórz Nazwę użytkownika. (Jest to nazwa użytkownika mającego status administratora komputera.)
 2. Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym, a następnie kliknij Dalej.
 3. Na następnym ekranie wprowadź hasło w polu tekstowym, wprowadź je ponownie w kolejnym polu, a następnie kliknij Dalej.
Umowa licencyjna
Na następnym ekranie zostanie wyświetlony monit o wyrażenie zgody na Warunki licencji oprogramowania i Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.
Zaznacz oba pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Ochrona komputera
Na następnym ekranie pokazywane są opcje ochrony komputera i pobierania aktualizacji systemu Windows.
Dostępne są trzy opcje: Użyj zalecanych ustawień (automatyczne pobieranie i instalacja aktualizacji firmy Microsoft), Instaluj tylko ważne aktualizacje (pobieranie i instalacja wyłącznie aktualizacji o znaczeniu krytycznym) oraz Zapytaj mnie później. Firma HP zaleca wybranie opcji Użyj zalecanych ustawień.
Kliknij nazwę opcji, którą chcesz wybrać.
Weryfikacja ustawień daty i godziny
Następny ekran przedstawia dostępne opcje ustawień daty i czasu.
Sprawdź strefę czasową, datę i godzinę. Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Wybór sieci komputera
Jeżeli dostępna jest sieć domowa, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy połączyć się przy użyciu kabla Ethernet lub uruchomić funkcję sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać pomoc, kliknij tutaj w celu uzyskania informacji o rozwiązywaniu problemów z szerokopasmowym połączeniem internetowym (Windows 7) (w języku angielskim) lub tworzeniu nowego połączenia z bezprzewodową siecią lokalną w komputerach przenośnych HP w systemie Windows Vista (w języku angielskim).
Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie sieciowe komputera:
 1. Wybierz połączenie sieciowe z listy.
  Jeśli sieć nie jest widoczna, kliknij Połącz z ukrytą siecią bezprzewodową, wprowadź nazwę sieci, a następnie wybierz typ zabezpieczenia i szyfrowania. Możesz też kliknąć Pomiń, aby kontynuować bez ustanowienia połączenia z siecią bezprzewodową i nawiązać je później.
 2. Na następnym ekranie wybierz jedną z dostępnych lokalizacji Twojego komputera:
  • Sieć domowa: Wybierz tą lokalizację, jeżeli wszystkie komputery podłączone do tej sieci znajdują się w Twoim domu i są Ci znane. To jest zaufana sieć domowa.
  • Sieć w miejscu pracy: Wybierz tą lokalizację, jeżeli wszystkie komputery podłączone do tej sieci znajdują się w Twoim miejscu pracy i są Ci znane. To jest zaufana sieć w miejscu pracy.
  • Sieć publiczna: Wybierz tą lokalizację, jeżeli nie wszystkie komputery podłączone do tej sieci są Ci znane. (Na przykład gdy znajdujesz się w kawiarni, na lotnisku lub korzystasz z połączenia szerokopasmowego za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej.) To jest sieć publiczna. Sieć publiczna nie jest siecią zaufaną.
 3. Wybierz lokalizację, w której będziesz najczęściej używać komputera.
Kończenie konfiguracji systemu Windows 7
Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows 7 pojawi się ekran Przygotowywanie pulpitu. Odczekaj kilka minut, aby Twoje ustawienia zostały zapisane.
Konfiguracja programu HP Total Care Assistant
Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows 7 pojawi się ekran Wita Cię Twój nowy komputer HP. Kliknij zielony przycisk Dalej, aby rozpocząć konfigurację programu HP Total Care Assistant.
HP Total Care Assistant jest narzędziem diagnostycznym komputera umożliwiającym rozwiązanie wielu problemów związanych z komputerem. Program jest dostarczany bezpłatnie wraz z nowym komputerem.
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować program HP Total Care Assistant:
 1. Wprowadź swoje dane kontaktowe, aby zarejestrować się i uzyskać łatwiejszy dostęp do pomocy technicznej i informacji od firmy HP.
 2. Wybierz Tak, aby automatycznie pobrać i zainstalować aktualizacje. Wyraź również zgodę na udział w Programie rozwoju doświadczenia HP. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 3. Wybierz Tak, aby uaktywnić wersję próbną oprogramowania antywirusowego, które będzie chronić komputer. Zaznacz również pole wyboru, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania antywirusowego. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone następne okno, zawierające przegląd czynności wykonanych podczas konfiguracji programu HP Total Care. Kliknij Zakończ, aby sfinalizować proces konfiguracji i przejść do ekranu pulpitu systemu Windows 7. Po przejściu do pulpitu można rozpocząć korzystanie z komputera.
Obsługa techniczna HP Total Care Assistant
W razie pytań dotyczących programu HP Total Care Assistant zapoznaj się z dokumentem pomocy HP Advisor w wersji 3.x (w języku angielskim). Alternatywnie można przejść do strony Centrum pomocy HP (w języku angielskim). Po otwarciu strony należy wybrać region i język, a następnie kliknąć Kontakt z HP w górnej części okna przeglądarki, aby skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej HP.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...