Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfigurowanie drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej w systemie Windows 7 - urządzenia HP Photosmart 2710, 2710xi i 2713 All-in-One

Wprowadzenie
Nowy system operacyjny Windows 7 zawiera już sterowniki dla tego urządzenia HP! Nie ma konieczności pobierania sterowników, aby móc z niego korzystać.
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące instalacji drukarki w istniejącej sieci bezprzewodowej z punktem dostępu, takim jak router. Tego typu sieć nosi nazwę sieci infrastrukturalnej. W przypadku połączenia bezprzewodowego z drukarką firma HP zaleca korzystanie z sieci typu infrastrukturalnego.
Rys. : Sieć bezprzewodowa z punktem dostępu
Ilustracja: Konfiguracja sieci bezprzewodowej
W przypadku sterownika systemowego niektóre przyciski urządzenia będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje niedostępne. Więcej informacji na temat sterownika systemowego oraz procedur zastępczych związanych z utratą funkcjonalności można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania poniżej.
Ważne: Przed instalacją urządzenia skonfiguruj sieć bezprzewodową. (Aby skonfigurować sieć, wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z danym punktem dostępu).
Ważne: Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia uzyskaj następujące informacje o sieci:
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
 • Hasło: Klucz WEP lub hasło WPA
  Uwaga:
Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
Krok 1: Przygotuj się do instalacji
 1. Przed rozpoczęciem instalacji należy zdobyć następujące informacje i elementy:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator podstawowego zestawu usług)
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Drukarkę HP obsługującą łączność bezprzewodową. Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
Krok 2: Zainstaluj drukarkę bezprzewodową w sieci
 1. Kliknij znajdującą się na pasku zadań ikonę Windows ().
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz słowo sieci.
 3. Kliknij Centrum sieci i udostępniania
 4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci. Komputer nie jest podłączony do sieci, jeśli przy ikonie połączenia widoczny jest czerwony znak X ().
  Rys. : Komputer jest podłączony do sieci
  Komputer jest podłączony do sieci
  Rys. : Komputer nie jest podłączony do sieci ani do Internetu
  Komputer nie jest podłączony do sieci ani do Internetu
 5. Uruchom Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  1. Naciśnij przycisk Ustawienia () na panelu sterowania urządzenia.
  2. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby podświetlić pozycję Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.
  3. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić opcję Kreator ustawień sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij OK. Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
  4. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić nazwę sieci (SSID), odszukaną w poprzednim kroku, a następnie naciśnij OK.
   Jeżeli nazwa sieci nie zostanie wyświetlona na liście, wykonaj poniższe czynności:
   1. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić pozycję Wpisz nową nazwę sieci (SSID), a następnie naciśnij OK. Na panelu sterowania wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa.
   2. Wprowadź nazwę SSID: Użyj przycisków strzałek na panelu sterowania drukarki, aby podświetlić litery lub cyfry na klawiaturze ekranowej, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.
      Uwaga:
    Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkość liter. Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawnie, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
   3. Po zakończeniu wprowadzania nazwy SSID, za pomocą przycisków strzałek podświetl opcję Gotowe na klawiaturze ekranowej, a następnie naciśnij OK.
   4. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić pozycję Infrastrukturalna, a następnie naciśnij OK.
   5. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić pozycję szyfrowanie WEP lub szyfrowanie WPA, a następnie naciśnij OK.
      Uwaga:
    Jeżeli nie korzystasz z szyfrowania WEP, naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić opcję Nie, moja sieć nie korzysta z szyfrowania, a następnie naciśnij OK.
  5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
   1. Do podświetlenia liter lub cyfr na klawiaturze ekranowej użyj przycisków strzałek na panelu sterowania drukarki, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.
      Uwaga:
    Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkość liter. Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawnie, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
   2. Po zakończeniu wprowadzania klucza, za pomocą przycisków strzałek na klawiaturze ekranowej podświetl opcję Gotowe, a następnie naciśnij OK.
  6. Przed przejściem do następnej czynności sprawdź, czy urządzenie jest na pewno połączone z siecią.
     Uwaga:
   W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są prawidłowe, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi monitami.
 6. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki.
 7. Kliknij Dodaj drukarkę.
 8. Kliknij opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
 9. Wybierz daną drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. W polu tekstowym Nazwa urządzenia wpisz nazwę drukarki i kliknij Dalej.
    Uwaga:
  Ten krok nie jest obowiązkowy.
 11. Wybierz jedną z poniższych opcji udostępniania drukarki.
  • Wybierz opcję Nie udostępniaj tej drukarki, jeśli nie udostępniasz swojej drukarki i kliknij Dalej.
  • Wybierz opcję Udostępniaj tę drukarkę, aby inni użytkownicy w sieci mogli ją znaleźć i jej używać, jeśli udostępniasz swoją drukarkę, a następnie kliknij Dalej.
 12. Kliknij opcję Wydrukuj stronę testową, aby wydrukować opcjonalną stronę testową.
 13. Jeśli dana drukarka jest drukarką podstawową, obok opcji Ustaw jako drukarkę domyślną musi znajdować się znacznik wyboru.
 14. Kliknij przycisk Zakończ.
Często zadawane pytania
Wybierz jeden z poniższych tematów, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat funkcjonalności sterownika systemowego.
Informacje dodatkowe
Odwiedź fora dyskusyjne konsumentów HP, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub sklep, aby nabyć produkty HP.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...