solution Contentsolution Content

Drukarki HP - Nie można drukować plików w programie Adobe Reader (Windows)

Ten dokument dotyczy drukarek HP i komputerów z systemem Windows i programem Adobe Reader.
Podczas próby wydrukowania dokumentu w formacie przenośnym (PDF) w programie Adobe Reader plik się nie drukuje.
Uwaga:
Czynności przedstawione w tym dokumencie dotyczą programu Adobe Reader. W przypadku problemów związanych z drukowaniem plików PDF z innego produktu Adobe, takiego jak Adobe Acrobat, przejdź do Centrum pomocy Adobe (w języku angielskim).
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem plików PDF z Adobe Reader w systemie Windows
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem plików PDF z Adobe Reader w systemie Windows
Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z drukowaniem plików PDF z Adobe Reader w systemie Windows.

Krok 1: Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie

Odinstaluj oprogramowanie Adobe i zainstaluj je ponownie, aby mieć najnowszą wersję programu Adobe Reader.
 1. W systemie Windows wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Adobe Reader, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Tak.
 3. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania. Jeżeli proces odinstalowania oprogramowania nie rozpocznie się lub wyświetlony zostanie błąd podczas odinstalowywania, przejdź do strony Napraw problemy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów (w języku angielskim) w witrynie firmy Microsoft, a następnie ponów próbę odinstalowania.
 5. Po odinstalowaniu programu Adobe Reader zamknij wszystkie programy i przeglądarki internetowe, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Otwórz przeglądarkę internetową, przejdź do strony Adobe Acrobat Reader DC (w języku angielskim), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
 7. Spróbuj ponownie wydrukować oryginalny plik PDF.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Zmień program domyślny

Upewnij się, że program Adobe Acrobat Reader DC jest domyślną przeglądarką plików PDF.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Przetestuj drukowanie z innym plikiem PDF

Wydrukuj inny plik PDF, aby ustalić, czy problem dotyczy określonego pliku PDF, czy wszystkich plików PDF.
 1. Na komputerze zamknij oryginalny plik PDF, a następnie otwórz inny plik PDF.
 2. W pliku PDF kliknij menu Plik, wybierz polecenie Drukuj, przejrzyj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Drukuj.
  • Jeśli plik jest drukowany, oznacza to, że problem jest związany z oryginalnym plikiem PDF. Edytuj oryginalny plik, aby zmniejszyć jego rozmiar lub przejdź do kolejnego kroku, aby wydrukować plik PDF jako obraz.
  • Jeśli nie można wydrukować pliku, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Wydrukuj plik PDF jako obraz

Pliki PDF można drukować jako obrazy.
Uwaga:
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może spowodować rozmazane obrazy lub czcionki, w szczególności na krawędziach obszaru wydruku.
 1. Otwórz oryginalny plik PDF.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie wybierz polecenie Drukuj.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj.
 3. Kliknij opcję Zaawansowane...
  Otworzy się okno Zaawansowana konfiguracja druku.
 4. Kliknij pole wyboru Drukuj jako obraz, zmień inne ustawienia zgodnie z preferencjami i kliknij przycisk OK.
  Drukowanie pliku PDF jako obrazu
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Inne czynności, które warto wykonać

Jeżeli poprzednie czynności nie pozwoliły rozwiązać problemu, wypróbuj inne metody drukowania pliku PDF.
 • Wydrukuj plik PDF z aplikacji HP Smart (tylko Windows 10). Pobierz i zainstaluj aplikację HP Smart (w języku angielskim) ze Sklepu Windows, a następnie użyj jej do wydrukowania pliku PDF. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Instalacja i używanie aplikacji HP Smart (Windows 10).
 • Upewnij się, że nazwa pliku PDF nie zawiera znaków specjalnych, takich jak krzyżyk (#), lewy lub prawy nawias { } lub handlowe i (&). Jeżeli w nazwie pliku są jakieś znaki specjalne, zmień nazwę pliku, usuwając te znaki specjalne, a następnie ponów drukowanie.
 • Pobierz plik PDF ponownie. Plik mógł być pobrany nieprawidłowo lub niekompletnie za pierwszym razem.
 • Użyj innej drukarki. Jeżeli drukarka jest połączona z siecią przewodową lub bezprzewodową, wydrukuj plik PDF z drukarki niesieciowej.
 • Przenieś plik PDF na dysk twardy komputera, a następnie ponów drukowanie. Firma Adobe zaleca przechowywanie plików PDF na lokalnym dysku twardym, gdy je otwierasz, zapisujesz lub drukujesz. Dzięki temu można ograniczyć potencjalne problemy i uszkodzenia plików.
 • Sprawdź, czy w komputerze jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na dysku twardym, aby wydrukować plik PDF, szczególnie jeśli plik jest duży. Firma Adobe zaleca, aby wolna przestrzeń na dysku twardym była przynajmniej od trzech do pięciu razy większa od pliku PDF, który ma być drukowany.
 • Zamknij inne programy na komputerze podczas drukowania pliku PDF. Firma Adobe zaleca zapewnienie przynajmniej 50% wolnych zasobów komputera podczas drukowania plików PDF.
 • Przenieś plik PDF na inny komputer, a następnie ponów drukowanie.
 • Wydrukuj plik PDF z konta w chmurze, takiego jak Google Drive, Dropbox lub Microsoft OneDrive.
 • Wydrukuj plik PDF na urządzeniu przenośnym. Przejdź do dokumentu Rozwiązania druku mobilnego zgodne z drukarkami HP aby uzyskać listę rozwiązań druku mobilnego obsługiwanych przez drukarkę i urządzenie przenośne.