Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Podczas uruchamiania pojawia się komunikat o poważnym będzie „Page Fault In NonPaged Area"

Opis
Podczas rozruchu lub ponownego uruchamiania może pojawić się następujący komunikat o błędzie na niebieskim ekranie:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA *** STOP: 0X00000050
System Windows nie uruchamia się lub nie przeprowadza rozruchu. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie komputer może automatycznie uruchomić się ponownie.
Rozwiązanie
Przyczyną błędu może być zainstalowana na komputerze nieaktualna wersja pakietu HP Notebook Utilities dla systemu Windows XP. W celu odinstalowania wersji bieżącej i pobrania oraz instalacji najnowszej wersji oprogramowania należy wykonać opisane poniżej czynności.
Sposób 1: Odinstalowanie oprogramowania HP Notebook Utilities dla systemu Windows XP
 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Ponownie włącz komputer.
 2. Po wyświetleniu się ekranu z logo HP lub Compaq, ale przed wyświetleniem logo Windows, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.
    Uwaga:
  W niektórych modelach używających oprogramowania UEFI zamiast BIOS, podczas uruchamiania nie ukazuje się logo HP ani Compaq. Jeśli w początkowych etapach uruchamiania musisz nacisnąć klawisz (gdy logo normalnie ukazuje się w innych modelach), należy to wykonać podczas uruchamiania się komputera przenośnego. Może ukazać się komunikat polecający naciśnięcie odpowiedniego klawisza po ukazaniu się komunikatu.
 3. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows wybierz opcję Tryb awaryjny. Po otwarciu pulpitu systemu Windows w czterech narożnikach ekranu pojawi się napis Tryb awaryjny.
 4. Kliknij Start, a następnie Panel sterowania.
 5. Wybierz funkcję Dodaj lub usuń programy.
 6. Kliknij pozycję HP Notebook Utilities.
 7. Wybierz polecenie Usuń.
 8. Uruchom komputer ponownie, wybierając Start , a następnie Zamknij. W rozwijanego menu wybierz opcję Uruchom ponownie.
 9. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania HP Notebook Utilities dostępną w witrynie Pobieranie sterowników i oprogramowania HP.
Sposób 2: Autotest dysku twardego
Autotest dysku twardego można przeprowadzić z poziomu systemu BIOS.
 1. Uruchom lub ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz F10 (F2 lub F6 w przypadku niektórych komputerów przenośnych).
 3. Przejdź do menu Diagnostyka za pomocą klawiszy ze strzałką w lewo/prawo.
 4. Użyj strzałki w górę/w dół, aby wybrać opcję Primary Hard Disk Self Test (autotest głównego dysku twardego) i naciśnij Enter.
 5. Naciśnij Enter, aby rozpocząć autotest dysku twardego.
 6. Po zakończeniu naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć.
 7. Naciśnij klawisz Esc. Ponownie naciśnij klawisz Esc.
 8. Za pomocą klawiszy ze strzałką w górę/dół wybierz opcję Exit Discarding Changes (Zakończ bez wprowadzania zmian).
Sposób 3: Ponowne włożenie modułu pamięci RAM
Komputery przenośne umożliwiają instalację dodatkowych modułów pamięci za pomocą zwykłego wkrętaka krzyżakowego. Jeżeli po zapoznaniu się z poniższym opisem stwierdzisz, że nie chcesz podejmować się samodzielnej instalacji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem HP w celu uzyskania pomocy technicznej.
  Uwaga:
Jeżeli instalacja lub wymiana pamięci RAM nie zostanie przeprowadzona w firmie HP, wszelkie uszkodzenia spowodowane przez moduł pamięci RAM oraz/lub osobę usiłującą zainstalować lub rozbudować pamięć RAM nie będą objęte gwarancją na dany produkt. Klient ponosi wyłączne ryzyko oraz odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas instalacji lub wymiany.
  Uwaga:
Niektóre komputery przenośne HP mogą mieć zainstalowany drugi moduł pamięci znajdujący się pod klawiaturą. W celu uzyskania instrukcje dotyczących wyjmowania oraz instalacji drugiego modułu pamięci należy skontaktować się z serwisem i działem pomocy technicznej HP.
W celu wyjęcia i zainstalowania modułów pamięci należy wykonać następujące czynności:
Krok 1 – Wyjmij baterię
 1. Przesuń i przytrzymaj klapkę baterii w pozycji odblokowanej.
 2. Podważ baterię palcami i wyjmij ją.
Krok 2 – Wyjmij moduł pamięci
 1. Znajdź pokrywę modułu pamięci na spodzie komputera przenośnego.
 2. Odkręć śrubę pokrywy modułu pamięci.
 3. Podnieś wewnętrzną krawędź modułu pamięci, podważając ją palcem lub płaskim śrubokrętem.
 4. Wypchnij jednocześnie oba zatrzaski na zewnątrz, żeby zwolnić moduł pamięci.
 5. Chwyć moduł pamięci za krawędzie i delikatnie go wyjmij.
 6. Wyrównaj wyciętą krawędź modułu pamięci z wyciętym obszarem gniazda rozszerzeń. Zainstaluj moduł pamięci w gnieździe pod kątem 45 stopni aż moduł zostanie osadzony.
 7. Dociśnij przednią krawędź modułu pamięci, tak aby moduł został zablokowany przez zatrzaski.
 8. Po wyjęciu modułu pamięci załóż pokrywę modułu rozszerzenia pamięci i przykręć śrubę.
Krok 3 – Włóż baterię
 1. Włóż baterię do komputera przenośnego.
 2. Wciśnij baterię do wnęki w podstawie, aż do zatrzaśnięcia.
 3. Podłącz zasilacz sieciowy i włącz komputer przenośny.
Po włożeniu modułu pamięci podłącz zasilacz i włącz komputer przenośny:
 • Jeżeli komputer przenośny uruchomi się prawidłowo i pojawi się pulpit systemu Windows, wykonywanie dodatkowych czynności nie będzie już konieczne. Jeśli ten problem nadal często występuje, skontaktuj się z działem pomocy HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
 • Jeżeli komputer przenośny nadal nie będzie odpowiadał po wyświetleniu logo Compaq lub HP, wyłącz go i skontaktuj się z działem pomocy HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
    Uwaga:
  W niektórych modelach używających oprogramowania UEFI zamiast BIOS, podczas uruchamiania nie ukazuje się logo HP ani Compaq.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...