Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Uaktualnienie systemu do Windows 7 za pomocą narzędzia HP Upgrade Assistant

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP, w których przeprowadzane jest uaktualnienie systemu Windows Vista Home Premium, Business i Ultimate do Windows 7 za pomocą dysku DVD z narzędziem HP Upgrade Assistant zamówionym od firmy HP. Ten program zakończył się 1 marca 2010 i firma HP nie przyjmuje już zamówień na dyski DVD z uaktualnieniem.
W przypadku korzystania z komercyjnej wersji systemu Windows 7 należy zapoznać się z dokumentem Uaktualnienie do Windows 7.
Czym jest narzędzie HP Upgrade Assistant i czy jest odpowiednie dla mojego komputera?
W skład narzędzia HP Upgrade Assistant, opracowanego dla komputerów przenośnych HP sprzedawanych pomiędzy 26 czerwca 2009 i 31 stycznia 2010, wchodzą dwa dyski:
 • Dysk HP, zawierający narzędzie HP Upgrade Assistant, wymagane uaktualnienia systemu BIOS, sterowniki sprzętowe oraz pliki pomocy HP i narzędzia wsparcia technicznego.
 • Dysk instalacyjny systemu operacyjnego Microsoft Windows 7.
HP Upgrade Assistant zawiera narzędzie testowe, które sprawdza, czy na testowanym komputerze przenośnym HP możliwe jest przeprowadzenie uaktualnienia. Jeżeli komputer nie spełnia wszystkich wymagań HP, narzędzie wyświetli raport i przerwie proces uaktualnienia. Jeżeli komputer spełnia wszystkie wymagania, narzędzie przeprowadzi użytkownika przez poszczególne czynności wymagane do przygotowania komputera przenośnego do uaktualnienia do systemu Windows 7.
W przypadku konieczności skorzystania ze wsparcia technicznego HP podczas uaktualniania komputera HP do systemu Windows 7 bez korzystania z narzędzia HP Upgrade Assistant konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 7 za pomocą narzędzia HP Upgrade Assistant PRZED uzyskaniem jakiejkolwiek pomocy.
Co należy zrobić przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia?
Przed uruchomieniem narzędzia HP Upgrade Assistant wykonaj następujące czynności:
 • Wydrukuj i zapoznaj się z całym niniejszym dokumentem. W przypadku niezrozumienia informacji lub braku umiejętności samodzielnego uaktualnienia należy zwrócić się po pomoc do firmy HP lub autoryzowanego centrum serwisowego HP.
 • Upewnij się, że posiadasz wszystkie dyski instalacyjne i klucze rejestracyjne dla wszystkich programów firmy HP i innych producentów, które mają być zainstalowane po uaktualnieniu do systemu Windows 7. Dyski instalacyjne będą potrzebne w przypadku wyboru niestandardowej instalacji systemu Windows 7 zamiast uaktualnienia. Niektóre programy opracowane dla systemu Windows Vista nie będą działały w systemie Windows 7, nawet w przypadku posiadania oryginalnych dysków instalacyjnych.
 • HP nie udostępnia dysków programów, które były preinstalowane w systemie Vista. Konieczne może okazać się zakupienie nowej wersji programu, zgodnej z systemem Windows 7. Skontaktuj się z producentami oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat ich polityki dotyczącej uaktualnień oraz informacji na temat produktów zgodnych z systemem Windows 7.
 • Jeżeli zestaw dysków do odzyskiwania systemu nie został do tej pory utworzony, wykonaj tę czynność przed uaktualnieniem. Użytkownik może utworzyć wyłącznie jeden (1) zestaw dysków do odzyskiwania HP. Ponadto dyski te nie będą działały na innych komputerach. Dyski do odzyskiwania systemu Vista należy utworzyć przed uaktualnieniem do systemu Windows 7, ponieważ w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny konieczny będzie powrót do systemu Vista, dyski te posłużą do ponownego zainstalowania pierwotnego systemu operacyjnego Vista. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Odzyskiwanie systemu Windows Vista za pomocą narzędzia HP System Recovery.
  Uwaga:
Komputer przenośny z systemem Vista posiada partycję odzyskiwania na dysku twardym, na której przechowywane są pliki odzyskiwania wymagane do przywrócenia komputera do pierwotnej konfiguracji systemu Windows Vista. W celu odzyskania konfiguracji komputera z tej partycji po uruchomieniu komputera naciśnij kilkakrotnie klawisz F11.
Przegląd procesu uaktualnienia
Poniżej zostało przedstawione zestawienie czynności procesu uaktualnienia komputera z systemu Windows Vista do Windows 7. Dodatkowe opisy szczegółowych czynności znajdują się w innych częściach niniejszego dokumentu.
 1. Umieść dysk DVD zawierający narzędzie HP Upgrade Assistant w napędzie optycznym i pozwól na automatyczne uruchomienie narzędzia HP Upgrade Manager.
 2. Zezwól narzędziu HP Upgrade Manager na sprawdzenie, czy komputer może obsługiwać system Windows 7. Jeżeli komputer nie spełnia określonych minimalnych wymagań, system Windows 7 nie zostanie zainstalowany.
 3. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików z danymi na zewnętrznym nośniku pamięci masowej.
 4. Po przygotowaniu dysku twardego zostanie wyświetlony monit o umieszczenie dysku z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 w napędzie DVD/CD-ROM.
 5. Narzędzie wyświetli monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu rozpoczęcia procesu uaktualnienia systemu BIOS. Po zakończeniu uaktualnienia systemu BIOS komputer zostanie wyłączony.
 6. Konieczne jest ponowne uruchomienie komputera i umieszczenie w napędzie dysku DVD z systemem operacyjnym Windows 7. Zostanie wyświetlony monit o wybór pomiędzy instalacją niestandardową i uaktualnieniem oraz o wprowadzenie numerów klucza instalacji. HP zaleca wybór opcji uaktualnienia.
 7. Po ukończeniu instalacji systemu Windows 7 należy ponownie uruchomić narzędzie HP Upgrade Assistant. Narzędzie przeprowadzi testy komputera i zainstaluje najnowsze poprawki i uaktualnienia HP dla systemu Windows 7.
 8. Po zainstalowaniu wszystkich poprawek i uaktualnień można zainstalować aplikacje innych producentów, korzystając z ich oryginalnych dysków.
 9. Po ukończeniu instalacji wszystkich programów i jeżeli komputer działa normalnie, można odzyskać wszystkie pliki z danymi, których kopie zapasowe zostały utworzone w czynności 3.
W celu przeprowadzenia uaktualnienia wykonaj poniższe szczegółowo opisane czynności.
Warunki konieczne dla pomyślnego przeprowadzenia uaktualnienia
W celu pomyślnego zainstalowania systemu operacyjnego Microsoft Windows 7, a także aktualizacji firmy Microsoft i HP konieczne jest wykonanie następujących czynności:
 • Podłącz komputer do zasilacza sieciowego. Nie odłączaj zasilacza w trakcie procesu instalacji.
 • W przypadku posiadania szybkiego łącza internetowego, takiego jak DSL lub modem kablowy, podłącz komputer do Internetu przy pomocy kabla Ethernet lub USB. Podczas instalacji program instalacyjny automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizacje firmy Microsoft i HP.
 • W przypadku braku szybkiego przewodowego łącza internetowego system Windows 7 nie będzie mógł zainstalować najnowszych aktualizacji firmy Microsoft i HP podczas instalacji. Po zakończeniu instalacji przejdź na stronę microsoft.com, aby pobrać najnowsze aktualizacje firmy Microsoft. Następnie przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie HP.
 • Odłącz od komputera wszystkie drukarki, zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i inne urządzenia peryferyjne. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 można ponownie kolejno podłączyć urządzenia i umożliwić komputerowi zainstalowanie wymaganych sterowników i programów. Konieczne może okazać się zainstalowanie zaktualizowanych sterowników drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
Uruchom narzędzie HP Upgrade Manager z dysku DVD
Dysk DVD HP Upgrade Assistant dla systemu Windows 7 zawiera narzędzie HP Upgrade Manager. Narzędzie HP Upgrade Manager automatyzuje czynności konieczne do przygotowania komputera, przeprowadzenia instalacji systemu Windows 7 i zainstalowania programów/aktualizacji. W celu skorzystania z narzędzia HP Upgrade Manager wykonaj następujące czynności:
 1. Podłącz komputer do zasilacza sieciowego, pozwól na uruchomienie komputera w systemie Windows Vista, a następnie umieść w napędzie optycznym dysk DVD HP Upgrade Assistant.
 2. Po uruchomieniu narzędzia i wyświetleniu komunikatu powitalnego zapoznaj się z instrukcjami, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby wykonać poszczególne czynności.
Sprawdź, czy komputer może obsługiwać system Windows 7
Pierwszym testem przeprowadzanym przez narzędzie HP Upgrade Manager jest sprawdzenie, czy na komputerze przenośnym możliwe jest przeprowadzenie uaktualnienia do systemu Windows 7. Jeżeli komputer nie przejdzie pomyślnie testu narzędzia HP Upgrade Manager, nie należy podejmować próby uaktualnienia systemu. Firma Microsoft oferuje własny test minimalnych warunków umożliwiających przeprowadzenie uaktualnienia do systemu Windows 7. Komputer może przejść test firmy Microsoft; jednak HP udziela wsparcia w zakresie uaktualnienia jedynie wówczas, gdy komputer przejdzie pomyślnie test narzędzia HP Upgrade Manager. Próba skorzystania z narzędzia HP Upgrade Manager na innym komputerze spowoduje błąd i zakończenie pracy narzędzia.
Rys. : HP Upgrade Manager - Weryfikacja możliwości uaktualnienia do Windows 7
Ilustracja przedstawiająca program HP Upgrade Manager - Krok 1: Weryfikacja możliwości uaktualnienia do Windows 7.
Po wyświetleniu monitu wykonaj wymagane czynności przed przejściem do kolejnych kroków, takich jak odinstalowanie ochrony antywirusowej lub odłączenie urządzeń peryferyjnych.
Utwórz kopię zapasową wszystkich swoich danych na nośniku zewnętrznym
W celu zachowania ważnych danych narzędzie wyświetli monit o utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików użytkownika. W procesie uaktualnienia wszystkie programy i dane użytkownika zostaną usunięte z dysku twardego. Za pomocą jednej z opisanych poniżej opcji należy utworzyć kopię zapasową danych użytkownika na dysku DVD-R/CD-R lub zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
  Ostrzeżenie:
Narzędzia tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania służą do odnajdywania i tworzenia kopii określonych typów plików; nie ma jednak gwarancji, że skopiowany zostanie każdy plik. W celu uzyskania optymalnych rezultatów w procesie tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania plików zapoznaj się i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta oprogramowania. W przypadku gdy kopia zapasowa nie zostanie utworzona zgodnie z instrukcjami producenta oprogramowania, może dojść do utraty lub usunięcia danych.
Narzędzie HP Upgrade Manager podejmie próbę uruchomienia Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft.
Rys. : HP Upgrade Manager - Utwórz kopię zapasową swoich danych
Ilustracja przedstawiająca program HP Upgrade Manager - Krok 2: Pomoc w utworzeniu kopii zapasowej danych.
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Uaktualnij system BIOS i ponowne uruchom komputer
Przed rozpoczęciem pracy komputera z systemem Windows 7 konieczne będzie przeprowadzenie aktualizacji systemu BIOS. Ten proces jest określany jako zapisywanie systemu BIOS w pamięci. Wszystkie informacje wymagane do aktualizacji systemu BIOS są dołączone do narzędzia HP Upgrade Manager.
  Ostrzeżenie:
Podczas aktualizacji systemu BIOS nie można wyłączać komputera. Próba anulowania operacji aktualizacji spowoduje uszkodzenie systemu BIOS i konieczne będzie przeprowadzenie naprawy komputera w autoryzowanej placówce serwisowej HP.
Rys. : HP Upgrade Manager - Uaktualnij system BIOS i oprogramowanie sprzętowe
Ilustracja przedstawiająca program HP Upgrade Manager - Krok 3: Uaktualnij system BIOS i oprogramowanie sprzętowe.
Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi w oknie narzędzia i postępuj zgodnie z poleceniami.
 1. Po wyświetleniu monitu sprawdź, czy komputer jest podłączony do zasilacza.
 2. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć zapisywanie systemu BIOS w pamięci.
 3. Nie przerywaj ani nie podejmuj prób zatrzymania procesu zapisu systemu BIOS w pamięci.
 4. Kiedy komputer wyłączy się po ukończeniu zapisywania systemu BIOS w pamięci, zamknij kieszeń napędu CD/DVD i naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić komputer.
 5. Po wyświetleniu monitu Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku DVD/CD-ROM naciśnij klawisz Enter lub dowolny inny klawisz.
  W przypadku gdy komputer zostanie uruchomiony w systemie Vista lub wyświetlony zostanie komunikat o błędzie informujący o niemożliwości odnalezienia systemu operacyjnego, wyłącz komputer i powtórz czynności 3, 4 oraz 5, aby uruchomić komputer z dysku DVD/CD-ROM.
Rys. : Przykład ekranu aktualizacji systemu BIOS
Ilustracja przedstawiająca przykład ekranu aktualizacji systemu BIOS i okno potwierdzenia.
Umieść w napędzie dysk z systemem operacyjnym Windows 7
Po aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego wykonaj następujące czynności:
 1. Po wyświetleniu monitu wyjmij z napędu dysk DVD HP Upgrade Assistant.
 2. Umieść dysk z systemem operacyjnym Windows 7 w napędzie DVD/CD-ROM.
Rys. : HP Upgrade Assistant
Ilustracja przedstawiająca stronę powitalną narzędzia HP Upgrade Assistant.
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zainstaluj i skonfiguruj system Windows 7
Podczas instalacji i konfiguracji komputer może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie. Instalacja systemu Windows 7 może trwać kilka godzin.
 1. Z dostępnych rodzajów instalacji wybierz opcję Uaktualnienie.
  Rys. : Opcje instalacji systemu Windows 7
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 z wybraną opcją Uaktualnienie.
  HP stanowczo zaleca wybór opcji Uaktualnienie zamiast Niestandardowa (Zaawansowana). Wybór opcji Niestandardowa spowoduje utratę aplikacji i danych.
 2. Poczekaj, aż system Windows skopiuje i zainstaluje system Windows 7. Komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie.
  Rys. : Proces uaktualnienia do systemu Windows 7
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 podczas instalacji plików.
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź klucz produktu Windows.
  Rys. : Wpis klucza produktu
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - klucz produktu.
 4. Użyj zalecanych ustawień, aby chronić komputer i umożliwić instalowanie aktualizacji
  Rys. : Ustawienia automatycznej aktualizacji systemu Windows
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - ekran Użyj zalecanych ustawień.
 5. W razie potrzeby wybierz datę, godzinę i strefę czasową dla swojej lokalizacji.
  Rys. : Ustawienia godziny i daty
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - ekran Ustaw godzinę i datę.
 6. Dołącz do sieci bezprzewodowej (opcjonalnie).
  Rys. : Konfiguracja sieci bezprzewodowej
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - ekran Skonfiguruj sieć bezprzewodową.
 7. Wybierz z dostępnych opcji lokalizację lub typ sieci. Jeżeli przebywasz w domu, zaznacz opcję Sieć domowa. Ta czynność określa ustawienia zapory sieciowej i opcje udostępniania wykorzystywane podczas połączenia.
  Rys. : Konfiguracja lokalizacji komputera
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - ekran Ustaw lokalizację komputera.
 8. W przypadku wyboru Sieci domowej zostanie wyświetlony monit o dołączenie do Grupy domowej. Jeżeli Grupa domowa zostanie odnaleziona, wprowadź hasło tej Grupy domowej. Jeżeli natomiast Grupa domowa nie zostanie odnaleziona, zostanie wyświetlony monit o jej utworzenie.
  Rys. : Konfiguracja udostępniania komputera
  Ilustracja przedstawiająca ekran instalacji systemu Windows 7 - ekran Skonfiguruj udostępnianie komputera.
 9. Po ukończeniu instalacji komputer uruchomi się ponownie i wyświetli monit o zalogowanie na ekranie powitalnym.
Zakończ proces uaktualnienia
Mimo że system operacyjny Windows 7 jest zainstalowany, wiele aplikacji i urządzeń peryferyjnych (drukarki, kamery itp.) może działać z ograniczoną funkcjonalnością lub nie działać wcale, aż do momentu ukończenia następujących zadań:
 1. Umieść w napędzie dysk DVD HP Upgrade Assistant. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. W oknie HP Upgrade Assistant na ekranie Po przeprowadzeniu instalacji kliknij łącza poszczególnych zadań uaktualnienia, aby je ukończyć:
  1. Uruchom usługę Windows Update dla systemu Windows 7.
  2. Uruchom aplikację HP Update.
  3. Uruchom aktualizację programu antywirusowego.
  4. Możesz również zapoznać się z systemem Windows 7.
 3. Po wykonaniu wszystkich zadań zaznacz pole wyboru Te zadania zostały już wykonane. Uaktualnienie zostało ukończone i mogę już opuścić program, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 4. Podłączaj kolejno drukarki oraz inne urządzenia peryferyjne i pozwalaj systemowi Windows wykryć urządzenia oraz zainstalować najnowsze sterowniki i aktualizacje.
Czynności, które należy wykonać po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 7
Po zakończeniu procesu uaktualnienia wykonaj opisane poniżej czynności.
 • Umieść wszystkie dyski z systemem operacyjnym, dyski programów z kodami rejestracyjnymi oraz dyski z kopią zapasową danych użytkownika w bezpiecznym miejscu, z dala od komputera. Wszystkie te informacje mogą okazać się potrzebne w przypadku wystąpienia problemów z komputerem.
 • Przejdź na stronę Pobieranie sterowników i oprogramowania HP dla posiadanego modelu komputera, aby pobrać oprogramowanie dla systemu Windows 7, które nie zostało dołączone do dysku DVD uaktualnienia. Oprogramowanie, takie jak MediaSmart DVD lub aplikacje multimedialne, należy pobrać bezpośrednio z witryny hp.com.
 • Przywróć pliki z kopii zapasowej utworzonej przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia.
 • Zainstaluj aplikacje zgodne z systemem Windows 7 innych producentów oprogramowania, takie jak oprogramowanie antywirusowe.
 • Utwórz zestaw dysków do odzyskiwania systemu Windows 7 za pomocą Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 • Zdejmij etykietę Certyfikatu autentyczności z opakowania uaktualnienia i naklej ją na obudowę komputera. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumencie Naklejanie Certyfikatu autentyczności uaktualnienia systemu Windows 7 na komputer.
Korzystanie z narzędzia HP Recovery Manager w systemie Windows 7 po przeprowadzeniu uaktualnienia
Po przeprowadzeniu uaktualnienia nie można uruchomić funkcji odzyskiwania systemu w narzędziu Recovery Manager dostępnym z menu Start systemu Windows. W razie konieczności przeprowadzenia odzyskiwania systemu operacyjnego komputera należy użyć dysków DVD do odzyskiwania systemu Windows Vista, a następnie powtórzyć czynności opisane w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia uaktualnienia do systemu Windows 7.
W celu uruchomienia narzędzia do odzyskiwania systemu wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer, a następnie po wyświetleniu początkowego logo firmy kilkakrotnie naciśnij klawisz F11, aż do wyświetlenia narzędzia Recovery Manager.
 • Umieść w napędzie dysk nr 1 zestawu dysków DVD do odzyskiwania systemu Windows Vista. Wyłącz komputer. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Wybierz pozycję uruchomienia Odzyskiwanie systemu z dysków i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...