Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Konfiguracja komputera po przywróceniu systemu (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z systemem Windows 7.
Dokument zawiera opis bezpiecznego procesu, który należy przeprowadzić po odzyskaniu systemu w celu przywrócenia oryginalnej konfiguracji komputera. Podczas konfigurowania bezpieczeństwo komputera jest bardziej zagrożone, ponieważ nie zawiera on jeszcze najnowszych aktualizacji. W celu upewnienia się, że komputer jest zaktualizowany i bezpieczny należy wykonać opisane poniżej czynności.

Krok 1: Podłączanie sprzętu i kończenie konfiguracji po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

Na czas konfiguracji komputera po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu podłącz tylko podstawowy sprzęt niezbędny do obsługi systemu Windows. Są to zazwyczaj mysz, klawiatura i monitor. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest odłączony i czy połączenia bezprzewodowe są rozłączone.
  Przestroga:
Komputer po odzyskiwaniu systemu nie ma żadnych zabezpieczeń. Nie podłączaj kabla sieciowego, drukarek, kamer lub aparatów fotograficznych, skanerów ani jakichkolwiek innych nieistotnych urządzeń peryferyjnych i nie instaluj żadnego dodatkowego oprogramowania, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona oraz nie zostaną wykonane wszystkie czynności opisane w tym dokumencie. Na czas konfiguracji odłącz urządzenia pamięci masowej USB oraz stacje HP Personal i Pocket Media od poszczególnych gniazd.
Jeżeli komputer korzysta z szerokopasmowego połączenia z Internetem, nie podłączaj kabla sieciowego (ani modemu szerokopasmowego). W tym krytycznym momencie komputer może być bardziej podatny na zagrożenia bezpieczeństwa. Jeżeli do przejścia przez jakiś ekran konfiguracyjny wymagane jest połączenie z Internetem, spróbuj pominąć ten ekran i wykonać tę część konfiguracji później. Jeżeli nie jest to możliwe, tymczasowo podłącz kabel, żeby przejść przez ekran konfiguracji. Pamiętaj, żeby wykonać skanowanie antywirusowe komputera niezwłocznie po ukończeniu całej procedury.
W celu przeprowadzenia konfiguracji komputera należy najpierw przejść przez szereg ekranów konfiguracyjnych. Istotne jest wprowadzenie informacji dotyczących konfiguracji i zaczekanie na jej zakończenie. Może upłynąć ponad 40 minut, zanim zostanie wyświetlony pulpit systemu Windows. W tym czasie nie należy ponownie uruchamiać komputera. Jeżeli komputer zostanie ponownie uruchomiony, konieczne może być przeprowadzenie odzyskiwania systemu, zanim będzie można skorzystać z systemu Windows.

Krok 2: Konfiguracja zapory po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

Skonfigurowanie zapory w trakcie konfiguracji komputera po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu pozwoli zapewnić podstawową ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby włączyć zaporę przed podjęciem próby połączenia z Internetem. Można użyć zapory systemu Windows lub innego oprogramowania zapory sieciowej, na przykład Norton Internet Security.
Uwaga:
Nie należy włączać więcej niż jednej zapory jednocześnie. Uruchomienie kilku zapór może doprowadzić do konfliktu między nimi.
Aby ułatwić sobie konfigurację zapory sieciowej, wykorzystaj informacje zawarte w poniższej sekcji.

Krok 3: Łączenie z Internetem po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

W przypadku konfiguracji komputera po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu włącz zaporę przed połączeniem z Internetem. Po włączeniu zapory sieciowej można skonfigurować połączenie z Internetem, korzystając z informacji otrzymanych od dostawcy usług internetowych (ISP). W razie potrzeby należy skontaktować się z numerem wsparcia technicznego dostawcy usług internetowych, jeżeli wystąpią problemy z utworzeniem połączenia lub jeśli brakuje ważnych informacji, np. hasła.
  Przestroga:
W tym momencie nie należy jeszcze przeglądać Internetu ani korzystać z poczty elektronicznej! Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu należy wykonać czynności opisane w tym dokumencie w celu zwiększenia bezpieczeństwa komputera.
Po nawiązaniu połączenia z Internetem należy przejść do kolejnej czynności.

Krok 4: Instalacja oprogramowania zabezpieczającego po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

Po skonfigurowaniu zapory i połączeniu z Internetem w trakcie konfiguracji komputera po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające lub program antywirusowy, aby zapewnić ochronę komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wirusy i oprogramowanie szpiegujące. Komputer mógł zostać zakupiony z subskrypcją oprogramowania Norton Internet Security. Jeżeli tak jest, możesz korzystać z tego oprogramowania.

Krok 5: Aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

Upewnij się, czy posiadasz najnowszą wersję oprogramowania zabezpieczającego, które obejmuje najnowsze definicje wirusów i informacje o zagrożeniach.
Aby ułatwić sobie konfigurację oprogramowania zabezpieczającego, wykorzystaj informacje zawarte w poniższej sekcji.

Krok 6: Pobieranie aktualizacji systemu Windows po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

Upewnij się, że system Windows 7 został zaktualizowany o najnowsze krytyczne aktualizacje firmy Microsoft.
Kliknij Start , Wszystkie programy, a następnie Windows Update.
W celu pobrania i zainstalowania wszystkich krytycznych aktualizacji firmy Microsoft należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji krytycznych należy włączyć opcję Aktualizacje automatyczne (dla Windows Update), postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 1. Kliknij Start , Wszystkie programy, a następnie Windows Update.
 2. W kategorii Windows Update kliknij opcję Włączanie/wyłączanie aktualizacji automatycznych.
  Rys. : Ustawienia usługi Windows Update
  Ustawienia usługi Windows Update
 3. W kategorii Ważne aktualizacje wybierz z listy rozwijanej pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).
  Wybierz częstotliwość aktualizacji i czas instalacji.
 4. Kliknij przycisk OK.
Po ustawieniu opcji Windows Update na aktualizacje automatyczne należy przejść do kolejnej czynności.

Krok 7: Aktualizacja oprogramowania i sterowników firmy HP po przeprowadzeniu odzyskiwania systemu Windows 7

W celu zainstalowania wszystkich krytycznych aktualizacji oprogramowania i sterowników firmy HP użyj programu HP Update:
 1. Kliknij ikonę Start , a następnie wybierz kolejno polecenia Wszystkie programy, HP i HP Update.
  Rys. : HP Update
  HP Update
 2. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji.
Komputer jest teraz bezpieczniejszy dzięki zainstalowaniu najnowszych aktualizacji. Teraz możesz zainstalować urządzenia, jak np. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz kamery, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez ich producentów. Przed zainstalowaniem kolejnego urządzenia należy upewnić się, czy poprzednie urządzenie zostało w pełni zainstalowane i jest sprawne. Możesz też zainstalować oprogramowanie, które nie zostało zainstalowane automatycznie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...