Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów związanych z szerokopasmowym połączeniem internetowym (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z systemem Windows 7.
Dokument zawiera rozwiązania najpowszechniejszych problemów związanych z połączeniem szerokopasmowym. Przyczyną problemów z połączeniem może być słaba jakość łącza telefonicznego DSL lub kabla koncentrycznego, uszkodzone połączenia kablowe (np. wygięte przewody lub bolce), problemy z usługą internetową, brak odpowiedniego oprogramowania lub nieprawidłowa konfiguracja oprogramowania.
Problemy z łączeniem przez połączenie szerokopasmowe mogą powodować wyświetlanie następujących komunikatów w systemie Windows 7 i w przeglądarce Internet Explorer:
 • Program Internet Explorer nie może wyświetlić tej strony internetowej.
 • Praca w trybie offline: Żadne połączenie z Internetem nie jest obecnie dostępne.
 • Brak połączenia: W tej chwili nie masz połączenia z żadną siecią.
Niniejszy dokument może być pomocny przy rozwiązaniu większości problemów, które powodują wyświetlanie tych komunikatów.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu związanego z połączeniem szerokopasmowym
Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemu związanego z szerokopasmowym połączeniem z Internetem sprawdź poniższe punkty, upewnij się, że połączenie jest skonfigurowane zgodnie z instrukcjami dostawcy usługi internetowej. Usługodawca internetowy powinien przekazać niezbędne informacje i sprzęt do skonfigurowania połączenia:
 • Sprzęt, np. kabel lub modem DSL (cyfrowej linii abonenckiej), jest wymagany, aby uzyskać przewodowy dostęp do Internetu, i może wymagać aktywacji przez dostawcę usługi internetowej.
 • Hasło, jeżeli jest wymagane przez usługodawcę.
 • Specjalne oprogramowanie, jeżeli jest wymagane przez usługodawcę.
 • W przypadku problemów z połączeniem się ze skrzynką poczty e-mail lub z grupami dyskusyjnymi usługodawca internetowy powinien podać następujące dane konfiguracji: ustawienia poczty e-mail (SMTP i POP3), grup dyskusyjnych, szyfrowania i kompresji.
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem szerokopasmowym w systemie Windows 7
Przeczytaj i wykonaj kolejno opisane tu czynności, aż problem zostanie rozwiązany.
Krok 1: Resetowanie urządzenia szerokopasmowego (takiego jak modem lub router) w systemie Windows 7
 1. Całkowicie wyłącz komputer. Kliknij przycisk Start, a następnie przycisk Zamknij.
  Rys. : Wyłączanie komputera
  Wyłączanie komputera
 2. Odłącz zasilanie od wszystkich urządzeń szerokopasmowych (takich jak modem szerokopasmowy, router bezprzewodowy lub połączenie modemu i routera) i odczekaj, aż zgaśnie dioda LED aktywności urządzenia. Odczekaj przynajmniej jedną minutę.
 3. Podłącz zasilanie do modemu i poczekaj, aż urządzenie ponownie nawiąże połączenie z dostawcą usługi internetowej. Jeżeli modem jest wyposażony we wskaźniki świetlne, poczekaj, aż będą wskazywały nawiązanie połączenia.
 4. Jeżeli używasz oddzielnego routera bezprzewodowego, podłącz zasilanie do routera i poczekaj, aż połączy się z modemem i innymi urządzeniami.
 5. Po nawiązaniu połączenia przez modem i router włącz komputer.
 6. Kliknij ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień i kliknij przycisk Połącz obok nazwy sieci bezprzewodowej.
  Jeśli nazwy sieci nie ma na liście, kliknij przycisk Odśwież , aby wyszukać sygnały sieci bezprzewodowych.
  Spróbuj połączyć się z Internetem. Jeżeli problem z połączeniem nie został rozwiązany, przejdź do kolejnego kroku, aby sprawdzić poprawność podłączenia kabli.
Krok 2: Sprawdzenie połączeń kablowych w celu rozwiązania problemów związanych z połączeniem szerokopasmowym
Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenia kabli:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz od komputera wszystkie przewody z wyjątkiem zasilania, myszy, klawiatury i monitora. Zapisz lokalizację połączeń wszystkich kabli.
 3. Odłącz przewód służący do połączenia komputera z urządzeniem dostępowym oraz przewód, za pomocą którego urządzenie dostępowe jest połączone z gniazdem ściennym, np. przewód sieciowy (RJ45), przewód telefoniczny (RJ11 dla modemu DSL), przewód koncentryczny (modem kablowy), USB lub innego typu.
 4. Sprawdź, czy bolce na końcówkach przewodów, w gniazdach komputera i routera/modemu nie są wygięte. Sprawdź, czy przewody nie są złamane lub przerwane. Napraw lub wymień uszkodzone przewody.
 5. Podłącz przewód, za pomocą którego modem kablowy/DSL lub router jest połączony z gniazdem ściennym. Jeżeli używasz modemu kablowego, zwykle jest to kabel koncentryczny o przekroju okrągłym. W przypadku połączenia przez DSL (cyfrową linię abonencką) - kabel telefoniczny, najczęściej RJ11.
 6. Podłącz za pomocą przewodu sieciowego (RJ45) gniazdo z tyłu modemu kablowego/DSL lub routera z komputerem. Kabli nie umieszczaj w pobliżu głośników ani nie wiąż ich nadmiaru w pętle. O ile jest to możliwe, używaj przewodów o długości do 1,83 m. Upewnij się, że router jest połączony z komputerem za pomocą odpowiedniego kabla (patrz poniższa ilustracja).
    Uwaga:
  Jeżeli używasz bezprzewodowego połączenia z Internetem, możesz skonfigurować je później, po sprawdzeniu, czy komputer nawiązuje połączenie z Internetem, gdy jest podłączony za pomocą kabla sieciowego.
   Rys. : Kable służące do połączenia modemu kablowego lub modemu DSL z komputerem
    Kable z objaśnieniami.
  1. Kabel sieciowy RJ45 - Cat5/Cat6. Należy użyć tego typu kabla do połączenia routera lub modemu z gniazdem sieciowym komputera.
  2. Kabel telefoniczny RJ11. Nie należy podłączać komputera kablem tego typu.
  3. Specjalny kabel telefoniczny z 6 przewodami. Nie używaj tego typu kabla.
  4. Kabel USB. Wiele rodzajów routerów/modemów można połączyć za pomocą kabla USB. Przed użyciem kabla USB użyj kabla sieciowego RJ45. NIE należy podłączać jednocześnie kabla USB i kabla sieciowego - można podłączyć tylko jeden z nich.
 7. Włącz komputer.
 8. Poczekaj, aż system Windows całkowicie pojawi się na pulpicie. Następnie otwórz okno przeglądarki i sprawdź, czy można połączyć się z Internetem. Jeżeli problem z połączeniem nie został rozwiązany, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Korzystanie z narzędzi diagnostycznych i rozwiązywania problemów w systemie Windows 7 do testowania połączenia szerokopasmowego
System operacyjny Windows 7 zawiera narzędzie do diagnostyki sieci i narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Oba te narzędzia pomagają określić problemy z siecią i zapewniają możliwe rozwiązania.
Krok 4: Resetowanie ustawień internetowych przeglądarki internetowej w systemie Windows 7
Aby przygotować system Windows do rozwiązywania problemów oraz aby rozwiązać większość problemów związanych z przeglądaniem stron internetowych, zresetuj ustawienia internetowe.
  Uwaga:
Poniższe instrukcje opisują sposób resetowania ustawień przeglądarki Internet Explorer. Aby zresetować ustawienia w innej przeglądarce, wyszukaj potrzebne informacje w jej menu Pomoc.
Krok 5: Ponowna instalacja oprogramowania karty sieciowej w programie Menedżer urządzeń w systemie Windows 7
Problemy z połączeniem szerokopasmowym mogą być powodowane przez kartę sieciową. Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować kartę sieciową w Menedżerze urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń
  Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń z pola wyszukiwania
 2. Dwukrotnie kliknij kategorię Karty sieciowe.
  Rys. : Karty sieciowe
  Okno Menedżera urządzeń z rozwiniętą pozycją Karty sieciowe
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę karty sieciowej, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. W oknie Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia kliknij opcję OK.
 5. Gdy oprogramowanie karty sieciowej zostanie odinstalowane, uruchom ponownie komputer. Komputer ponownie zainstaluje oprogramowanie sterownika urządzenia.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera i zainstalowaniu oprogramowania sterownika urządzenia, spróbuj połączyć się z Internetem. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 6: Aktualizacja sterowników sieciowych z witryny HP
Na innym komputerze z dostępem do Internetu sprawdź, czy na stronie internetowej HP dostępne są sterowniki sieciowe dla posiadanego urządzenia. Jeżeli tak, pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację oprogramowania dla używanego sprzętu sieciowego. Wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do strony internetowej Pobieranie oprogramowania HP.
 2. W przypadku wyświetlenia strony, na której należy wpisać numer modelu, wpisz numer modelu posiadanego urządzenia, Przykładowy numer modelu to Pavilion p6230f lub Touch 600-1050uk.
 3. Wybierz wersję systemu operacyjnego Windows zainstalowaną na komputerze.
 4. Kliknij łącze Sterowniki - Sieć.
 5. Wybierz aktualizację sterownika sieciowego lub sterownika modemu. Na przykład aktualizacja sterownika Realtek RTL8139 LAN.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie pobierania, aby pobrać sterownik i zapisać go na płycie CD lub innym zewnętrznym nośniku danych.
 7. Zainstaluj sterownik w komputerze, w którym występuje problem.
 8. Po zakończeniu ponownie uruchom komputer i otwórz okno przeglądarki, aby sprawdzić, czy można połączyć się z Internetem. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 7: Kontakt z dostawcą usług internetowych po przetestowaniu połączenia sieciowego
Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem i pozytywnie przechodzi przez test sieciowy, możliwe jest, że usługa internetowa nie działa. Skontaktuj się telefonicznie ze wsparciem technicznym swojego usługodawcy, aby zgłosić możliwą przerwę w dostarczaniu usługi internetowej. Pamiętaj, aby podać usługodawcy internetowemu informacje dotyczące rezultatów diagnostyki sieci.
Krok 8: Resetowanie ustawień protokołu IP w systemie Windows 7
Jeśli dostawca usługi internetowej potwierdzi, że usługa jest aktywna, spróbuj zresetować połączenie internetowe w komputerze w celu ustanowienia nowego połączenia i uzyskania nowego adresu IP. Aby zresetować ustawienia sieciowe, wykonaj poniższe czynności:
  Uwaga:
W przypadku otrzymania od dostawcy usługi internetowej ustawień i procedur rozwiązania problemu należy je zastosować i pominąć czynności opisane w tej części.
Krok 9: Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu w celu zresetowania połączenia sieciowego
Jeżeli po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania problemów nadal nie można połączyć się z Internetem, skorzystaj z narzędzia Przywracanie systemu, aby wrócić do takiego stanu komputera, w którym połączenie internetowe działało prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie systemu Windows do wcześniejszego punktu (Windows 7).
Po wykonaniu procedury przywracania systemu ponownie spróbuj połączyć się z Internetem. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku, aby użyć programu HP System Recovery.
Krok 10: Korzystanie z programu HP System Recovery w celu zresetowania połączenia sieciowego
Jeżeli po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania problemów i użyciu funkcji Przywracanie systemu nadal nie można połączyć się z Internetem, zapisz wszystkie istotne pliki i przywróć oryginalny, fabryczny stan oprogramowania komputera za pomocą narzędzia HP System Recovery. Więcej informacji zawarto w dokumencie Rozwiązanie wspomagane HP - Odzyskiwanie systemu za pomocą narzędzia Odzyskiwanie systemu HP.
  Uwaga:
Jeśli zostały wykonane wszystkie opisane czynności związane z rozwiązywaniem problemu i nadal nie można nawiązać połączenia z Internetem, oddaj komputer do punktu serwisowego.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...