Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Obsługa i rozwiązywanie problemów związanych z czytnikami kart pamięci (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy fabrycznie zainstalowanych czytników kart pamięci w komputerach HP i Compaq z systemem Windows 7.
Wiele komputerów HP i Compaq jest fabrycznie wyposażonych w czytniki kart pamięci. Karty pamięci są stosowane głównie do pobierania zdjęć z aparatów cyfrowych, ale mogą być również bardzo przydatne do udostępniania zdjęć i plików.
Rys. : Czytnik kart pamięci (model w komputerze może być inny)
Czytnik kart pamięci
Uwaga:
Nie wszystkie typy kart pamięci są obsługiwane we wszystkich komputerach. Sprawdź specyfikację komputera pod kątem obsługiwanych typów kart pamięci.
Lista dostępnych typów kart pamięci:
 • CompactFlash I
 • CompactFlash II
 • IBM Microdrive
 • Secure Digital (SD)
 • mini-SD
 • Memory Stick
 • Memory Stick Pro
 • Memory Stick Duo
 • Memory Stick Pro Duo
 • SmartMedia
Specyfikacje kart pamięci można znaleźć w dokumencie pomocy HP Ogólne informacje na temat kart pamięci.

Prawidłowe wkładanie i wyjmowanie karty pamięci w systemie Windows 7

  Przestroga:
Nie należy wkładać ani wyjmować kart pamięci w momencie, gdy kontrolka czytnika miga. Może to spowodować utratę danych na karcie lub może spowodować nieodwracalne uszkodzenie czytnika kart.
Poniższe kroki wyjaśniają, jak korzystać z kart pamięci za pomocą czytnika kart:
 1. Włóż kartę pamięci.
  Pojawi się okno automatycznego odtwarzania. W przeciwnym razie uzyskaj dostęp do karty za pomocą Eksploratora Windows.
 2. Karta pamięci ma przyporządkowaną literę napędu, tak jak napęd CD-ROM lub dysk twardy. Korzystaj z karty pamięci jak z każdego innego napędu komputera. Na przykład dwukrotne kliknięcie ikony karty pamięci spowoduje otwarcie nowego okna zawierającego zapisane na karcie pliki.
 3. Po zakończeniu pracy z plikami na karcie pamięci, użyj funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu, aby usunąć kartę pamięci. Funkcja ta pojawia się jako ikona na pasku zadań.
  Rys. : Funkcja Bezpiecznego usuwania sprzętu na pasku zadań
  Funkcja bezpiecznego usuwania sprzętu na pasku zadań
  Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wybierz Wysuń lub Usuń bezpiecznie, aby usunąć kartę pamięci.
  W niektórych komputerach w celu wysunięcia lub bezpiecznego wyjęcia karty pamięci można użyć funkcji wysuwania w oknie Komputer.
  Otwórz okno Komputer, kliknij ikonę karty pamięci prawym przyciskiem myszy i wybierz Wysuń lub Usuń bezpiecznie.
  Rys. : Funkcja wysuwania w oknie komputera
  Funkcja wysuwania w oknie komputera
  Zamiast funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu można użyć funkcji Optymalizacja szybkiego usuwania w systemie Windows:
  1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń. Kliknij Kontynuuj jeśli pojawi się komunikat UAC.
  2. W oknie Menedżera urządzeń kliknij dwukrotnie, aby rozwinąć listę Stacje dysków. Czytniki kart pamięci są widoczne w systemie Windows jako napędy.
  3. Na liście dysków kliknij prawym przyciskiem myszy dane urządzenie, aby wyświetlić menu rozwijane (np. Uniwersalny czytnik USB CF dla nośnika Compact Flash). W wyświetlonym menu kliknij Właściwości.
  4. W oknie Właściwości urządzenia kliknij kartę Zasady.
  5. Zaznacz opcję Optymalizacja szybkiego usuwania, a następnie kliknij przycisk OK.
   To ustawienie wyłącza buforowanie zapisu na dysku i w systemie Windows, więc można odłączyć to urządzenie nie używając ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu. Wadą tej opcji jest niewielki spadek prędkości pracy urządzenia.
   Karta Zasady w oknie Właściwości urządzenia przy zaznaczonej opcji Optymalizacji szybkiego wyjmowania

Formatowanie kart pamięci w systemie Windows 7

Przed pierwszym zapisaniem danych na karcie, sformatuj kartę pamięci za pomocą aparatu cyfrowego lub wykonując następujące kroki:

Ten film przedstawia sposób formatowania karty pamięci

 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda kart pamięci. Jeśli otworzy się okno automatycznego odtwarzania, zamknij je.
 2. Kliknij Start, a następnie Komputer.
 3. W sekcji Magazyn wymienny kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci odpowiadającą włożonej karcie pamięci.
 4. Wybierz opcję Formatuj.
 5. Wpisz nazwę etykiety woluminu w polu etykiety. Ta nazwa będzie wyświetlana obok litery napędu w systemie Windows.
  Rys. : Okno Formatuj
  Okno formatuj, wartość MEM wpisana w polu Etykiety woluminu
 6. Kliknij Start.
 7. W oknie Formatowanie ukończone kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie.

Rozwiązywanie problemów z kartami pamięci

Skorzystaj z rozwiązań przedstawionych w następujących częściach, aby rozwiązać problemy z kartami pamięci.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...