Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Odzyskiwanie systemu za pomocą programu Odzyskiwanie systemu HP (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z zainstalowanym systemem Windows 7.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne komputera. Został on podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym sposobom odzyskiwania systemu.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu. Podczas tego procesu komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia monitu logowania do systemu Windows.

Typy procedur odzyskiwania systemu

Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
 • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie. Opcja nie powoduje usunięcia danych z partycji utworzonych przez użytkownika. Jeżeli w komputerze zainstalowane są dwa dyski twarde, zmodyfikowany zostanie tylko dysk z systemem operacyjnym.
    Przestroga:
  Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne partycje utworzone przez użytkownika zostaną usunięte, a przechowywane dane zostaną zniszczone.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Ta opcja umożliwia również odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) i partycji UEFI (zwykle E:) oraz ponowne zainstalowanie wymaganego oprogramowania.
  W wyniku resetu fabrycznego oprogramowanie przywrócone zostaje do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
 • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager. Nie są również instalowane próbne wersje aplikacji i gry.

Odzyskiwania z pulpitu systemu Windows 7

Jeśli system Windows 7 uruchomił się prawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z menu Start systemu Windows 7.
Uwaga:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.
 3. Włącz komputer.
 4. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, Recovery Manager, a następnie ponownie kliknij Recovery Manager.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na dokonanie zmian w komputerze, kliknij przycisk Tak.
  Recovery Manager
 5. W części Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij pozycję Odzyskiwanie systemu.
 6. Narzędzie HP Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk Dalej.
  Ekran potwierdzenia narzędzia Recovery Manager
 7. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, zostanie wyświetlone okno narzędzia Recovery Manager.
  Uwaga:
  Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie przy użyciu dysków odzyskiwania.
  Narzędzie Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
 8. Kliknij przycisk Odzyskiwanie systemu.
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 10. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Odzyskiwanie systemu z poziomu ekranu startowego (podczas uruchamiania systemu) lub gdy po uruchomieniu nie można przejść do ekranu logowania

Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 7, wykonaj następujące czynności, aby odzyskać system:
Uwaga:
Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Odzyskiwanie przy użyciu dysków odzyskiwania.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.
 3. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno aplikacji Recovery Manager.
  Recovery Manager
 4. W części Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij pozycję Odzyskiwanie systemu.
 5. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 6. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 7. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na zakończenie konfiguracji.
 8. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 9. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 10. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Odzyskiwanie za pomocą dysków do odzyskiwania

Aby odzyskać system przy użyciu zestawu dysków do odzyskiwania (CD lub DVD), wykonaj poniższe czynności. Możliwe jest użycie zestawu dysków do odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
Uwaga:
Firma HP nie dołącza dysków do odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Dyski do odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia HP Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu dysków do odzyskiwania można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 7.
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych, a następnie odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.
 4. Włącz komputer.
 5. Niezwłocznie naciśnij kilkakrotnie klawisz ESC, mniej więcej jeden raz na sekundę, aż do momentu, w którym wyświetlone zostanie okno Startup Menu (Menu uruchamiania) lub Select boot (Wybór urządzeń rozruchowych).
 6. Czynności jakie należy wykonać nieznacznie różnią się w zależności od rodzaju menu, jakie zostanie wyświetlone na ekranie:
  • W przypadku wyświetlenia menu Select Boot Device (Wybór urządzeń rozruchowych) za pomocą klawiszy strzałek zaznacz napęd CD/DVD, następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
  • Jeśli otworzy się menu startowe, naciśnij klawisz F9, aby otworzyć menu rozruchu lub menu opcji rozruchu urządzenia. Użyj klawisza strzałki w górę i w dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter.
   Uwaga:
   Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy zostanie uruchomione narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, należy uruchomić ponownie komputer wciskając przycisk zasilania, a następnie powtórzyć powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu się tego okna wybierz opcję Uruchom program z dysku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Wybierz opcję odpowiednią do typu posiadanych dysków do odzyskiwania.
  • Dyski do odzyskiwania otrzymane od pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Przywracanie ustawień fabrycznych - Zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   Recovery Manager z dyskami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
 9. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 10. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 11. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli wyświetlony zostanie monit o włożenie następnego dysku, należy to uczynić. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność kilkakrotnego włożenia tego samego dysku. Po kilku próbach system będzie kontynuować proces odzyskiwania.
 12. Po ukończeniu odzyskania systemu wyjmij dysk. Jeżeli taca z dyskiem nie zostanie wysunięta, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć płytę.
 13. Jeśli pojawi się ekran „Odzyskiwanie zostało zakończone”, kliknij przycisk Zakończ.
  Jeśli pojawi się ekran „Kopiowanie plików zostało zakończone”, kliknij przycisk Dalej.
 14. W zależności od modelu posiadanego komputera zostanie on wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  Uwaga:
  W przypadku korzystania z dysków do odzyskiwania przesłanych przez pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie przerywaj procesu odzyskiwania. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 15. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Rozruch z dysku odzyskiwania USB

Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
Uwaga:
Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB można znaleźć w dokumencie Tworzenie dysków do odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 7.
 1. Włącz komputer i podłącz dysk flash USB do portu USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe lub ekran wyboru urządzenia rozruchowego.
 5. Czynności jakie należy wykonać nieznacznie różnią się w zależności od rodzaju menu, jakie zostanie wyświetlone na ekranie:
  • Jeżeli wyświetli się menu wyboru urządzenia rozruchowego, przy pomocy klawiszy strzałek w górę lub w dół wybierz pamięć flash USB, a następnie naciśnij Enter, aby kontynuować.
  • Jeśli otworzy się menu startowe, naciśnij klawisz F9, aby otworzyć menu rozruchu lub menu opcji rozruchu urządzenia. Przy pomocy klawiszy strzałek w górę lub w dół wybierz nazwę (etykietę napędu) pamięci masowej USB. Następnie naciśnij przycisk Enter, aby kontynuować.
  Okno powitalne narzędzia Recovery Manager
 6. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu się tego okna wybierz opcję uruchamiania z dysku flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy kliknij przycisk Przywracanie systemu. Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Przywracanie weryfikacji komputera
 8. Po wyświetleniu monitu o wykonanie kopii zapasowej plików wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do następnego kroku.
 9. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy odłączyć wszystkie urządzenia od komputera. Upewnij się, że wszystkie urządzenia poza dyskiem przywracania Flash są odłączone, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procedury przywracania systemu nastąpi wyświetlenie ekranu z komunikatem „Przywracanie zakończone”.
 11. Odłącz dysk flash USB od portu USB.
 12. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 13. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 14. Po wyświetleniu tego ekranu skonfiguruj system Windows.
 15. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 16. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 17. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i skopiuj wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...