Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Odzyskiwanie systemu operacyjnego Windows MIE na komputerach przenośnych typu Mini za pomocą narzędzia HP Recovery

Ten dokument zawiera informacje o przywracaniu do stanu pierwotnego komputerów przenośnych Compaq/HP z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Mobile Internet Experience.
Informacje dotyczące komputerów przenośnych z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 można znaleźć w dokumencie Odzyskiwanie systemu HP (Windows 7).
Informacje dotyczące komputerów przenośnych z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP — Odzyskiwanie systemu HP (Windows Vista).
Jeśli chcesz upewnić się, że korzystasz z poprawnej procedury odzyskiwania systemu w komputerze przenośnym z oryginalnie zainstalowanym systemem XP lub innym, patrz dokument Komputery HP — Resetowanie ustawień fabrycznych komputera (Windows 10, 8, 7).
Jeżeli podzespół sprzętowy przestanie działać z powodu uszkodzenia sterownika lub oprogramowania sprzętowego, rozwiązanie problemu może wymagać ponownej instalacji wymaganych sterowników. Natomiast jeśli dojdzie do awarii systemu operacyjnego i komputer przestanie poprawnie działać z powodu wirusa, złośliwego oprogramowania lub poważnego uszkodzenia danych na dysku twardym, konieczne może być przywrócenie pierwotnej konfiguracji systemu poprzez ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego.

Wyjaśnienie różnicy między odzyskiwaniem i przywracaniem systemu

Różnica pomiędzy procedurą odzyskiwania, a przywracaniem komputera to jej wpływ na pliki zapisane na komputerze.
 • Odzyskiwanie usuwa dane na dysku twardym i instaluje od nowa oryginalny system operacyjny, aplikacje oraz sterowniki, które były fabrycznie zainstalowane na komputerze w momencie zakupu. Proces ten nie odzyska aktualizacji systemu operacyjnego ani nowych lub zaktualizowanych aplikacji, które mogły być zainstalowane na komputerze. Odzyskane nie zostaną również osobiste pliki, takie jak wiadomości e-mail, osobista korespondencja, pliki muzyczne ani obrazy, które były zapisane na dysku komputera.
 • Przywracanie kopiuje pliki z płyty kopii zapasowych i przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie, zwanego punktem przywracania.

Odzyskiwanie informacji

W przypadku niesprawnego lub niestabilnego działania systemu możliwe jest odzyskanie systemu operacyjnego i programów zainstalowanych fabrycznie.
  Przestroga:
Proces odzyskiwania formatuje dysk twardy i całkowicie usuwa zapisane na nim informacje. Wszystkie utworzone pliki i oprogramowanie zainstalowane na komputerze zostają trwale usunięte. Proces odzyskiwania instaluje na nowo oryginalny system operacyjny, oprogramowanie i sterowniki. Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje, które nie były zainstalowane fabrycznie należy zainstalować ponownie za pomocą programu Update Manager.
Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy podłączyć komputer do zasilania. Nie należy odłączać zasilania w trakcie procesu odzyskiwania, gdyż jego ukończenie może potrwać nawet kilka godzin. Jeżeli jest to możliwe, przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania należy sporządzić kopie zapasowe wszystkich plików osobistych.
Odzyskiwanie systemu MIE na komputerze HP Mini można przeprowadzić na następujące sposoby:
 • Narzędzie System Restore (Przywracanie systemu) - zainstalowane na komputerze:
  Narzędzia System Restore można użyć w celu odzyskania oryginalnego systemu operacyjnego i programów.
 • HP MIE Restore Image Creator (Tworzenie obrazu odzyskiwania HP MIE) - z wykorzystaniem napędu flash USB:
  Jeśli nie można uruchomić notebooka i jeśli nie można użyć narzędzia Przywracania systemu, możliwe jest wykorzystanie innego komputera do pobrania programu HP MIE Restore Image Creator w celu utworzenia bootowalnego narzędzia flash USB (do kupienia osobno). Można następnie wykorzystać narzędzie flash USB, aby zainstalować system operacyjny HP MIE i programy na notebooku.

Użycie Przywracania systemu

W celu skorzystania z narzędzia System Restore, zainstalowanego na komputerze, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij kilkakrotnie klawisz Esc, podczas gdy w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat F10 = BIOS Setup Options. Otworzy się strona Przywracanie systemu.
 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję System Restore, a następnie naciśnij Enter.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.

Korzystanie z funkcji HP MIE Restore Image Creator

Jeżeli narzędzie Przywracania systemu nie jest dostępne z powodu ograniczonej ilości wolnego miejsca na dysku twardym, możliwe jest wykorzystanie programu Restore Image Creator w celu utworzenia obrazu odzyskiwania na bootowalnym napędzie flash USB.
Do skorzystania z narzędzia Restore Image Creator potrzebne są:
 • Napęd flash USB o pojemności co najmniej 2 GB (napęd należy nabyć oddzielnie)
 • Dodatkowy komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub Linux
  Przestroga:
Uruchomienie narzędzia Restore Image Creator spowoduje sformatowanie napędu USB i skasowanie wszystkich plików. Przed rozpoczęciem procesu należy zatem utworzyć kopie zapasowe wszystkich plików zapisanych na w napędzie USB.
W celu przeprowadzenia odzyskiwania należy:
 • Pobrać narzędzie HP MIE Restore Image Creator na inny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub Linux.
 • Utworzyć bootowalny obraz odzyskiwania na napędzie flash USB
 • Przeprowadzić odzyskiwanie systemu komputera HP Mini za pomocą bootowalnego napędu flash USB.
Poniższe sekcje opisują szczegółowe procedury tworzenia obrazu odzyskiwania w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Tworzenie bootowalnego napędu flash USB za pomocą komputera z zainstalowanym systemem Windows

W celu pobrania plików na komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i utworzenia bootowalnego napędu flash do przeprowadzenia odzyskiwania komputera należy wykonać następujące czynności:
 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP — Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 2. Jeśli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, kliknij Laptop lub Komputer stacjonarny.
 3. Wpisz nazwę modelu swojego komputera w polu lub wpisz numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Na przykład wpisz Komputer stacjonarny Pavilion HPE h8-1360t, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 4. Jeśli otworzy się strona internetowa Pasujące produkty, wybierz z niej numer modelu swojego urządzenia.
 5. Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla komputera z wybranym domyślnym systemem operacyjnym. Aby zmienić system operacyjny, kliknij Zmień, wybierz wersję systemu operacyjnego Windows, którą posiadasz, a następnie kliknij Zmień.
 6. Z listy dostępnego oprogramowania i kategorii sterowników wybierz narzędzie HP MIE Restore Image Creator (dla systemu Windows), kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik w łatwej do odnalezienia lokalizacji, np. na pulpicie.
 7. Znajdź na komputerze plik ImageCreator i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij Dalej, Dalej, żeby zaakceptować domyślny folder instalacji, a następnie ponownie kliknij Dalej, żeby zainstalować narzędzie ImageCreator.
 8. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, a następnie wybierz z listy HP MIE Restore Image Creator.
 9. Otworzy się narzędzie HP MIE Restore Image Creator i wyświetli się monit o włożenie napędu flash do portu USB komputera z zainstalowanym systemem Windows i kliknięcie OK.
 10. Wybierz opcję Pobierz obraz odzyskiwania HP Mini MIE.
  Wybór opcji Pobierz obraz odzyskiwania HP Mini MIE
 11. Kliknij Start, żeby pobrać najnowszą wersję systemu operacyjnego HP MINI.
 12. Po ukończeniu procesu wyświetlony zostanie komunikat, taki jak ten poniżej. Odłącz napęd flash USB.
  Komunikat informujący, że proces się zakończył
 13. Podłącz napęd flash USB do portu USB komputera HP MINI.
 14. Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij kilkakrotnie klawisz F9, podczas gdy w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat F9 =Zmień kolejność urządzeń rozruchu. Otworzy się strona Przywracanie systemu.
 15. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz napęd flash USB, a następnie naciśnij Enter.
 16. Naciśnij ponownie klawisz Enter, żeby rozpocząć proces przywracania komputera.
 17. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby zainstalować system operacyjny i programy.
 18. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego i programów odłącz napęd flash USB, żeby ponownie uruchomić komputer.
  Uwaga:
  Po odłączeniu napędu flash USB komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Następnie wyświetlony zostanie monit o przeprowadzenie konfiguracji komputera.
W tej sytuacji należy uruchomić program Update Manager w celu zainstalowania wszystkich aktualizacji, które zostały utracone w procesie odzyskiwania. Następnie należy użyć najnowszych kopii zapasowych w celu przywrócenia plików osobistych, muzyki i zdjęć.

Tworzenie bootowalnego napędu flash USB za pomocą komputera z zainstalowanym systemem Linux

W celu pobrania plików na komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux i utworzenia bootowalnego napędu flash do przeprowadzenia odzyskiwania komputera należy wykonać następujące czynności:
 1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP — Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 2. Jeśli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, kliknij Laptop lub Komputer stacjonarny.
 3. Wpisz nazwę modelu swojego komputera w polu lub wpisz numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Na przykład wpisz Komputer stacjonarny Pavilion HPE h8-1360t, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 4. Jeśli otworzy się strona internetowa Pasujące produkty, wybierz z niej numer modelu swojego urządzenia.
 5. Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla komputera z wybranym domyślnym systemem operacyjnym. Aby zmienić system operacyjny, kliknij Zmień, wybierz system operacyjny Linux, a następnie kliknij Zmień.
 6. Z listy dostępnego oprogramowania i kategorii sterowników wybierz narzędzie HP MIE Restore Image Creator (dla systemu Linux), kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik w łatwej do odnalezienia lokalizacji, np. na pulpicie.
 7. Znajdź na komputerze plik ImageCreator i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij Dalej, Dalej, żeby zaakceptować domyślny folder instalacji, a następnie ponownie kliknij Dalej, żeby zainstalować narzędzie ImageCreator.
 8. Uruchom HP MIE Restore Image Creator z poziomu menu Start, Wszystkie programy. Otwiera się narzędzie HP MIE Restore Image Creator.
 9. Po wyświetleniu monitu włóż napęd flash do portu USB komputera z systemem Linux, a następnie kliknij OK.
 10. Wybierz opcję Pobierz obraz odzyskiwania HP Mini MIE.
  Wybór opcji Pobierz obraz odzyskiwania HP Mini MIE.
 11. Kliknij Start, żeby pobrać najnowszą wersję systemu operacyjnego HP MINI.
 12. Po ukończeniu procesu wyświetlony zostanie komunikat, taki jak ten poniżej. Odłącz napęd flash USB.
  Komunikat informujący, że proces się zakończył
 13. Podłącz napęd flash USB do portu USB komputera HP MINI.
 14. Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij kilkakrotnie klawisz F9, podczas gdy w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat F9 =Zmień kolejność urządzeń rozruchu. Otworzy się strona Przywracanie systemu.
 15. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz napęd flash USB, a następnie naciśnij Enter.
 16. Naciśnij ponownie klawisz Enter, żeby rozpocząć proces przywracania komputera.
 17. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby zainstalować system operacyjny i programy.
 18. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego i programów odłącz napęd flash USB, żeby ponownie uruchomić komputer.
  Uwaga:
  Po odłączeniu napędu flash USB komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Następnie wyświetlony zostanie monit o przeprowadzenie konfiguracji komputera.
Następnie należy uruchomić Menadżera aktualizacji, aby zainstalować wszystkie aktualizacje, które zostały utracone podczas procesu przywracania systemu. Następnie należy użyć najnowszych kopii zapasowych w celu przywrócenia plików osobistych, muzyki i zdjęć.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...