Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne - Korzystanie z tabliczki dotykowej, wskaźnika i klawiatury w systemie Mobile Internet Experience

Niniejszy dokument dotyczy modeli HP Mini z systemem Mobile Internet Experience.

Konfiguracja właściwości urządzenia wskazującego

W celu skonfigurowania ustawień urządzeń wskazujących, jak ustawienia przycisków, prędkości klikania i opcji wskaźnika, należy przejść do Właściwości myszy.
Żeby przejść do Właściwości myszy należy kliknąć Ustawienia, kartę System, a następnie kliknąć Mysz.
Otworzy się okno, które umożliwi konfigurację właściwości ogólnych urządzenia, jak:
 • Orientacja myszy – Konfiguracja myszy dla osoby prawo- lub leworęcznej.
 • Lokalizacja wskaźnika – Pokazywanie pozycji wskaźnika po wciśnięciu klawisza Control.
 • Szybkość wskaźnika – Ustawienie szybkości i czułości wskaźnika.
 • Przeciągnij i upuść – Ustawienie progu funkcji „przeciągnij i upuść”.
 • Czas podwójnego kliknięcia – Ustawienie maksymalnego czasu podwójnego kliknięcia.
 • Żarówka – Umożliwia przetestowanie ustawień podwójnego kliknięcia.
To okno umożliwia regulację Symulowanego powtórnego kliknięcia i Kliknięcia spoczynkowego.

Używanie płytki dotykowej

W celu przesunięcia wskaźnika należy przesunąć palec po płytce dotykowej w kierunku, w którym ma zostać przesunięty wskaźnik. Przycisków płytki dotykowej należy używać tak, jak odpowiednich przycisków myszy zewnętrznej. W celu przewinięcia zawartości ekranu za pomocą strefy przewijania pionowego na płytce dotykowej należy przesuwać palcem w górę i w dół linii.
Jeżeli używasz płytki w celu przesuwania wskaźnika, przed skorzystaniem ze strefy przewijania należy podnieść palec z płytki. Samo przesunięcie palca do strefy przewijania nie aktywuje funkcji przewijania.

Podłączanie myszy zewnętrznej

Mysz zewnętrzną USB można podłączyć do komputera HP Mini za pomocą jednego z portów USB.

Konfiguracja właściwości klawiatury

W celu skonfigurowania właściwości klawiatury, jak układ klawiatury, miganie kursora, opcje klawiszy trwałych lub powtarzania znaku.
Żeby przejść do Właściwości klawiatury, należy kliknąć Ustawienia, kartę System, a następnie kliknąć Klawiatura.
W ten sposób otworzy się okno właściwości klawiatury, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Używanie skrótów klawiaturowych

Skrót klawiaturowy to połączenie wciskanych klawiszy, które wywołuje określony skutek. W celu przejrzenia i wprowadzenia zmian w ustawieniach skrótów klawiaturowych należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu początkowego, a następnie kliknij System.
 2. Kliknij Skróty klawiaturowe, żeby otworzyć okno skrótów.
Poniższa lista zawiera spis funkcji, którym przypisane zostały skróty klawiaturowe.
Funkcja
Skróty klawiaturowy
Pokaż ekran początkowy.
Klawisz Home
– lub –
ctrl+alt+D
Pokaż okno Uruchom nowy program.
Klawisz Program Switcher (Przełącznik programów)
– lub –
alt+tab
Pokaż menu panelowe.
alt+f1
Uruchom program.
alt+f2
Zamknij okno.
alt+F4
Przywróć okno w dół.
alt+f5
Przesuń okno.
alt+f7
Zmień rozmiar okna.
alt+f8
Minimalizuj okno.
+alt+f9
Maksymalizuj okno.
alt+f10


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...