Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP -- funkcje i ustawienia myszy w systemie Windows 7

Ten dokument zawiera informacje na temat funkcji myszy w środowisku Windows 7.
Korzystanie z myszy
Mysz jest ręcznym urządzeniem, które służy do pracy w środowisku Windows. Oto podstawowe funkcje myszy:
 • Wskazywanie i zaznaczanie obiektów na ekranie.
 • Wybieranie oraz/lub przenoszeni danych lub plików poprzez przeciąganie i upuszczanie.
 • Uruchamianie programów i skrótów lub otwieranie plików.
 • Przewijanie okien aplikacji lub stron internetowych poprzez kliknięcie i przytrzymanie paska przewijania lub za pomocą kółka myszy (trzeci przycisk w niektórych modelach myszy).
Wskaźnik myszy
Wskaźnik myszy to obraz graficzny kursora, który jest wyświetlany na ekranie, gdy mysz jest aktywna. Gdy wskaźnik myszy porusza się nad różnymi obiektami, obraz zmienia się, odzwierciedlając w ten sposób powiązane funkcje. Na przykład, standardowy obraz wskazujący w postaci strzałki to Wybór normalny. Jednak, gdy komputer wykonuje polecenie, na ekranie pojawia się wskaźnik Zajęty w kształcie kółka.
Zapoznaj się z punktem Zmiana ikon wskaźnika myszy , aby dostosować wskaźnik myszy.
Klikanie myszą
Oto typy kliknięcia myszą:
 • Kliknięcie — pojedyncze naciśnięcie lewego przycisku myszy; wybór danych i wykonywanie poleceń.
 • Kliknięcie dwukrotne — dwa szybkie naciśnięcia lewego przycisku myszy; otwieranie plików lub folderów, uruchamianie skrótów (podwójne kliknięcie musi nastąpić szybko, w przeciwnym razie zostanie zinterpretowane jako dwa pojedyncze kliknięcia). Przejdź do punktu Ustawienie prędkości kliknięcia dwukrotnego, aby zapoznać się z procedurą ustawiania prędkości kliknięcia dwukrotnego.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy — jedno naciśnięcie prawego przycisku myszy (również znane jako kliknięcie alternatywne); wyświetlenie menu skrótów i menu rozwijanego. W niektórych aplikacjach kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu może wyświetlić informacje kontekstowe lub pomoc dotyczącą określonego elementu.
 • Kliknięcie środkowym przyciskiem — niektóre myszy obsługują klikanie kółkiem myszy lub jej środkowym przyciskiem do uzyskania kliknięcia używanego przez niektó‏re aplikacje. Na przykład kliknięcie kółkiem w programie Internet Explorer powoduje otwarcie grafiki przewijania, która pozwala na przewijanie w górę lub w dół w zależności od położenia wskaźnika.
 • Przeciągnij i upuść lub wybierz – naciśnij i przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy. W przypadku korzystania z funkcji wyboru na tekście spowoduje wybranie lub zaznaczenie tekstu. W przypadku operacji na plikach i folderach, użycie funkcji „przeciągnij i upuść” spowoduje przeniesienie plików lub folderów:
  • Z jednego folderu do innego
  • Na pulpit
  • Z pulpitu do folderu
  • Z dowolnego miejsca do Kosza
Kółko myszy
Kółko myszy umożliwia przewijanie w pionie oraz przesuwanie ekranu w przypadku aplikacji z aktywnymi paskami przewijania. Przesuń kółko myszy w górę lub w dół, aby przewinąć obraz lub naciśnij kółko myszy, aby rozpocząć przesuwanie.
Niektóre myszy posiadają funkcję odchylanego kółka, dzięki czemu można również przewijać w poziomie. Przechyl kółko w lewo lub w prawo, aby przesuwać się w tekście poziomo.
Zmiana wyglądu wskaźnika myszy
Aby zmienić obraz wskaźnika (kursora) myszy:
 1. Kliknij Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz mysz. W wynikach wyszukiwania w Panelu sterowania kliknij Mysz.
  Rys. : Otwieranie okna Właściwości myszy
  Otwieranie okna Właściwości myszy
  Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Mysz.
 2. Kliknij kartę Wskaźniki.
  Rys. : Karta wskaźniki, Właściwości: Mysz
  Karta wskaźniki, Właściwości: Mysz
 3. W polu Dostosuj, kliknij funkcję wskaźnika (na przykład opcję Wybór normalny) i kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny obraz wskaźnika.
  Aby zmienić cały schemat wskaźników, na przykład aby zmienić rozmiar wszystkich wskaźników, kliknij strzałkę w dół w polu Schemat i wybierz nowy schemat wskaźników z listy.
 4. Aby zapisać zmiany kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
Zmiana prędkości wskaźnika myszy
Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić prędkość wskaźnika myszy:
 1. Kliknij Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz mysz. W wynikach wyszukiwania w Panelu sterowania kliknij Mysz.
  Rys. : Otwieranie okna Właściwości myszy
  Otwieranie okna Właściwości myszy
  Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Mysz.
 2. Kliknij kartę Opcje wskaźnika.
  Rys. : Karta Opcje wskaźnika, Właściwości: Mysz
  Karta Opcje wskaźnika, Właściwości: Mysz
 3. W polu Ruch kliknij i przytrzymaj suwak i przesuń mysz w lewo lub w prawo, aby ustawić prędkość myszy.
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać zmiany.
Dostosowania myszy do użytku lewo- lub praworęcznego
Wykonaj poniższe kroki, aby dostosować mysz do użytku lewo- lub praworęcznego:
 1. Kliknij Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz mysz. W wynikach wyszukiwania w Panelu sterowania kliknij Mysz.
  Rys. : Otwieranie okna Właściwości myszy
  Otwieranie okna Właściwości myszy
  Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Mysz.
 2. Kliknij kartę Przyciski.
 3. W przypadku komputerów stacjonarnych w obszarze Konfiguracja przycisków zaznacz opcję Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy, aby włączyć tryb dla osób leworęcznych.
  Rys. : Zmiana przycisków myszy (komputery stacjonarne)
  Zmiana przycisków myszy na komputerach stacjonarnych
    Uwaga:
  Jeśli opcja Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy jest już zaznaczona, kliknij by usunąć zaznaczenie pola i powrócić do trybu dla osób praworęcznych.
  W przypadku komputerów przenośnych w obszarze Konfiguracja przycisków kliknij strzałkę w polu Urządzenia i z listy wybierz Płytka dotykowa lub Inne urządzenie wskazujące (w przypadku myszy zewnętrznej). Kliknij przycisk radiowy Dla leworęcznych.
  Rys. : Zmiana przycisków myszy (komputery przenośne)
  Zmiana przycisków myszy na komputerach przenośnych
    Uwaga:
  Jeżeli przycisk radiowy Dla leworęcznych jest już zaznaczony, kliknij przycisk radiowy Dla praworęcznych, aby skonfigurować mysz dla użytkowników praworęcznych.
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać zmiany.
Ustawienie szybkości dwukrotnego kliknięcia
Wykonaj te kroki, aby ustawić szybkość dwukrotnego kliknięcia. Jeśli wolisz otwierać foldery za pomocą pojedynczego kliknięcia, a nie dwukrotnego kliknięcia, przejdź do następnej sekcji Otwieranie folderów za pomocą pojedynczego lub dwukrotnego kliknięcia.
 1. Kliknij Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz mysz. W wynikach wyszukiwania w Panelu sterowania kliknij Mysz.
  Rys. : Otwieranie okna Właściwości myszy
  Otwieranie okna Właściwości myszy
  Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Mysz.
 2. Kliknij kartę Przyciski.
 3. W polu Szybkość dwukrotnego kliknięcia kliknij i przytrzymaj suwak i przesuń mysz w lewo lub w prawo, aby ustawić szybkość dwukrotnego kliknięcia.
  Rys. : Ustawienie szybkości dwukrotnego kliknięcia
  Ustawienie szybkości dwukrotnego kliknięcia
 4. Przetestuj ustawioną szybkość, klikając folder po prawej stronie suwaka.
  Rys. : Test szybkości dwukrotnego kliknięcia
  Test szybkości dwukrotnego kliknięcia
 5. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać zmiany.
Otwieranie folderów za pomocą pojedynczego lub dwukrotnego kliknięcia
Użyj poniższych czynności do zmiany sposobu, w jaki kliknięcia myszy otwierają foldery i pliki.
 1. Kliknij Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz opcje folderów, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij Opcje folderów.
  Rys. : Otwieranie Opcji folderów
  Otwieranie Opcji folderów
  Zostanie wyświetlona strona Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. W polu Klikanie elementów wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element (kliknij aby wybrać)
  • Dwukrotne kliknięcie będzie otwierać element (kliknij raz aby wybrać)
  Rys. : Karta Ogólne, Opcje folderów
  Karta Ogólne, Opcje folderów
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać zmiany.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...