Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP -- Rozwiązywanie problemów z niską szybkością połączenia z Internetem (Windows 7)

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7.
Po połączeniu z Internetem komputer przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością. Dokument może być przydatny przy rozwiązywaniu najczęstszych problemów spowalniających przeglądanie Internetu lub powodujących zawieszenie komputera.

Krok 1: Wykrywanie i usuwanie spyware (programów szpiegujących) oraz adware

Jeżeli po połączeniu z Internetem działanie komputera ulega spowolnieniu lub strona główna zmienia się na inną niż ustawiona, pojawiają się niechciane łącza na pulpicie lub często wyskakują okienka z reklamami, na komputerze prawdopodobnie zostały zainstalowane programy typu spyware lub adware. Programy spyware i adware mogą być bardzo trudne do usunięcia zwykłymi metodami. Więcej informacji na temat programów spyware i sposobów ich usuwania z komputera znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP: Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną.

Krok 2: Skanowanie i usuwanie wirusów

Wiele wirusów korzysta z połączenia internetowego po otwarciu okna przeglądarki i może powodować spowolnienie lub zawieszenie komputera. Więcej informacji na temat skanowania i usuwania wirusów znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP: Usuwanie wirusów z komputera i ochrona antywirusowa (Windows 7, Vista, XP).
Uwaga:
Po przeskanowaniu i usunięciu programów typu spyware i wirusów zaktualizuj system Windows, korzystając z witryny Windows Update.

Krok 3: Blokowanie okien podręcznych przeglądarki

Okno podręczne jest to małe okno przeglądarki internetowej, które pojawia się na przeglądanej stronie internetowej. Okna podręczne często otwierają się tuż po otwarciu strony i zazwyczaj tworzone są przez reklamodawców. Przeglądarki internetowe mają funkcje zwane blokowaniem okien podręcznych, które uniemożliwiają wyświetlanie tych okien. W większości przypadków istnieje możliwość wyboru poziomu filtrowania, wyboru, które okna podręczne mają być wyświetlane, a ponadto możliwość tworzenia czarnej listy tych niepożądanych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Blokowanie okien podręcznych i reklam.

Krok 4: Czyszczenie historii przeglądarki, usuwanie tymczasowych plików internetowych i resetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer

Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć pliki tymczasowe, które mogą powodować problemy, i aby zresetować swoje ustawienia internetowe:
Uwaga:
Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, uruchom ją bez dodatków, aby przekonać się, czy to one mogą być przyczyną problemów. Aby włączyć program Internet Explorer bez dodatków, należy zamknąć wszystkie otwarte okna przeglądarki i kliknąć przycisk Start, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie wybrać opcję Internet Explorer (bez dodatków).
 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 2. Kliknij opcję Narzędzia na pasku menu.
 3. Kliknij Opcje internetowe.
  Zostanie otwarte okno Opcje internetowe.
 4. Kliknij kartę Ogólne.
 5. W obszarze Historia przeglądania kliknij opcję Usuń.
  Rys. : Opcje internetowe - karta Ogólne
  Opcje internetowe - karta Ogólne
  Zostanie otwarte okno Usuwanie historii przeglądania.
 6. Kliknij i zaznacz pole wyboru przed opcjami Tymczasowe pliki internetowe oraz Historia. Następnie kliknij Usuń.
  Rys. : Usuwanie historii przeglądania
  Okno Usuwanie historii przeglądania
  Wyświetli się komunikat Usuwanie historii przeglądania.
 7. Po usunięciu historii przeglądania kliknij Zamknij, aby powrócić do okna Opcje internetowe.
 8. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyślnego.
  Rys. : Zmiana ustawień zabezpieczeń
  Zmiana ustawień zabezpieczeń
 9. Kliknij kartę Zawartość, a następnie przycisk Wyczyść stan SSL.
  Rys. : Zmiana opcji w karcie Zawartość
  Zmiana opcji w karcie Zawartość
 10. Kliknij kartę Zaawansowane, przycisk Reset, a następnie przycisk Resetuj w oknie komunikatu z pytaniem o potwierdzenie.
  Rys. : Zmiana opcji w karcie Zaawansowane
  Zmiana opcji w karcie Zaawansowane
 11. Zostaje otwarte okno pokazujące ustawienia, które zostały zmienione.
  Rys. :
  Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
 12. Wyłącz i ponownie uruchom program Internet Explorer.
 13. Połącz się z Internetem. Jeżeli komputer nadal przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, wykonaj następną czynność.

Krok 5: Aktualizacja sterowników sieciowych

Niektóre problemy z zawieszaniem można zidentyfikować i rozwiązać dzięki aktualizacjom sterowników sieciowych. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować sterownik sieciowy.
 1. Przejdź do strony Obsługa klienta firmy HP.
  Po pojawieniu się monitu wybierz kraj/region.
 2. Podaj nazwę modelu swojego komputera HP lub Compaq. Na przykład SR1820NX lub m7434n. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję Sterowniki.
 4. Na stronie sterowników i oprogramowania do pobrania wybierz system operacyjny z listy rozwijanej Wybierz system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W kroku 2: Wybierz oprogramowanie do pobrania, kliknij znak plus + obok opcji Sterownik - Sieć, aby rozwinąć listę dostępnych sterowników sieciowych.
 6. Wybierz aktualizację sterownika sieciowego lub sterownika modemu. Na przykład aktualizacja sterownika Realtek RTL8139 LAN.
 7. Kliknij przycisk Pobierz.
 8. Po pojawieniu się paska pobierania u dołu ekranu kliknij opcję Zapisz.
 9. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie.
 11. Zresetuj komputer, a następnie połącz się z siecią Internet. Jeśli komputer przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, wyłącz programy, które uruchamiają się automatycznie z systemem Windows.

Krok 6: Wyłączanie oprogramowania uruchamiającego się wraz z systemem Windows

W celu rozwiązania problemów należy wyłączyć niektóre programy uruchamiające się wraz z systemem Windows, aby spróbować wykryć konflikt oprogramowania. W tym celu należy wykorzystać oprogramowanie do konfigurowania systemu Microsoft (Msconfig) w następujący sposób:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz msconfig.
  Rys. : Otwieranie narzędzia msconfig
  Otwieranie narzędzia msconfig
  Zostanie otwarte okno Konfiguracja systemu.
 2. W karcie Ogólne kliknij Uruchamianie selektywne. Następnie kliknij i odznacz pole Załaduj elementy startowe i kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ustawienie Uruchamianie selektywne
  Ustawienie Uruchamianie selektywne
 3. Ponownie uruchom komputer.
Połącz się z Internetem. Jeżeli komputer nadal przestaje odpowiadać lub działa z bardzo niską wydajnością, wykonaj następną czynność.

Krok 7: Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP)

Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych (ISP) lub odwiedź jego witrynę internetową, aby sprawdzić, czy aktualnie występują trudności techniczne. Jeżeli u dostawcy usług internetowych występują obecnie trudności techniczne, takie jak wzrost opóźnienia transmisji lub wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź, należy poczekać na rozwiązanie problemów przez dostawcę. Ponadto, jeżeli w celu korzystania z usług połączenia z Internetem dostawca wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania, należy zapytać, czy dostawca zaleca ponowne zainstalowanie tego oprogramowania. Jeżeli tak jest, postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy usług internetowych (ISP) w celu usunięcia i ponownego zainstalowania oprogramowania ISP.
Jeśli dostawca usług internetowych (ISP) nie stwierdził żadnych problemów, przejdź do kolejnej czynności.

Krok 8: Wyłączanie lub modyfikowanie sposobu uzyskiwania dostępu do Internetu przez programy

Niektóre programy automatycznie uzyskują dostęp do Internetu. Zwykle ma to na celu aktualizowanie oprogramowania i powiadamianie o nowych produktach. W niektórych przypadkach może dojść do zawieszenia programu łączącego się z Internetem, na przykład gdy program próbuje połączyć się z witryną internetową, która już nie istnieje.
Przykłady programów, które automatycznie uzyskują dostęp do Internetu:
 • Java updater
 • Windows Media Center
 • Windows update
 • Symantec Live Update
 • Adobe Acrobat
Oto lista symptomów i rozwiązań dotyczących problemów związanych z oprogramowaniem i połączeniem z Internetem:
 • Połączenie z Internetem działa bardzo wolno lub zawiesza się o określonej porze dnia: Wiele programów próbuje pobrać aktualizacje lub informacje o nich w regularnych odstępach czasowych. Na przykład program Windows Update może próbować automatycznie pobrać i zainstalować ważne aktualizacje dla systemu Windows codziennie o północy. Problem może się pogorszyć, jeżeli dwa lub więcej programów próbuje połączyć się z siecią Internet w tym samym czasie. W celu rozwiązania tego problemu należy wyłączyć opcję automatycznego pobierania aktualizacji w opcjach programów lub zmienić czas automatycznego pobierania aktualizacji przez oprogramowanie (jeżeli jest to możliwe).
 • Połączenie z Internetem działa bardzo wolno lub zawiesza się po uruchomieniu programu: Niektóre programy od razu próbują połączyć się z Internetem po otwarciu. Wyłącz funkcję połączenia w opcjach oprogramowania lub wyszukaj rozwiązanie tego problemu na stronie internetowej dostawcy oprogramowania. Szukając rozwiązania, upewnij się, że podajesz dokładną nazwę i wersję oprogramowania, jeżeli je znasz.
 • Połączenie z siecią Internet działa bardzo wolno lub zawiesza się po załadowaniu systemu Windows: Podczas początkowego uruchamiania systemu Windows, gdy połączenie z Internetem staje się dostępne, wiele programów próbuje połączyć się z Internetem w tym samym momencie. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz opcję uruchamiania razem z systemem Windows oprogramowania, które korzysta z sieci Internet (podobnie jak w Kroku 5), wyłącz opcję automatycznego aktualizowania programów lub zmień czas automatycznego pobierania aktualizacji przez programy (jeżeli taka opcja jest dostępna).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...